Zdravstveni administrator na urgenci

Ker večkrat prihaja do tega, da ko omenim svoj poklic, ljudje vedo povedati o nas, da samo tipkamo po nareku ali diktafonu, sem se odločila, da opišem naše delo.

Tako kot na vseh področjih ima tudi zdravstveni administrator na vsakem delovnem mestu svoje specifike. Najbolj zahtevno mesto za zdravstvene administratorje je seveda urgenca, kjer delo poteka v 3 – izmenskem turnusu, navadno po 12 ur.

Ker je delo nepredvidljivo in se vnaprej ne da pripraviti na potek dogodkov, je verjetno tudi najbolj stresno delo.

Veliko ljudi tudi ne ve, da je delo zdravstvene administracije še precej bolj obsežno, kot samo direktni diktat.


Na urgenci zdravstvena administracija namreč:

-    naroča krvne preiskave,

-    naroča slikovne preiskave,

-    spremlja rezultate laboratorijskih preiskav, kar pomeni, da mora imeti tudi osnovno znanje prepoznave patoloških izvidov,

-    vpiše bolnika v ambulantno knjigo,

-    tiskan razne obrazcev (napotnica, delovni nalog, nalog za prevoz),

-    piše anamneze, statusa po nareku zdravnika (nadzornega zdravnika, specializanta ali študenta medicine),

-    prenaša izvidov iz laboratorija,

-    naroča RTG in CT preiskav prek programa PACS,

-    ročno prepisuje UZ ter nekatere ostale preiskave,

-    prenaša rezultatov RTG preiskav v izvide,

-    zaključuje izvida po nareku zdravnika,

-    tiska izvide,

-    tiska recepte,

-    oddaja dokumentacijo pacientu v roke,

-    arhivira kopije vložnega kartona,

-    arhivira napotnice,

-    popiše osebne lastnine bolnika (v določenih primerih),

-    vodi evidence umrlih (v sodelovanju z zdravnikom izpis vznožnega listka, obrazca za Inštitut sodne medicine, hramba ZZZS do prihoda svojcev, izpolnitev naloga za prevoz trupla na ISM),

-    izdaja račune samoplačnikom,

-    kasira denar za samoplačnike,

-    vodi blagajno (zapis v blagajniške prejemke, oddaja denarja v blagajno),

-    evidentira račune (pri samoplačnikih oz. doplačnikih),

-    obračunava zdravstvene storitve,

-    obračunava zdravstvenega materiala,

-    kopira obrazce,

-    zaključuje bolnike po končani in bodisi označitev odpusta domov, bodisi preusmeritve na drugo kliniko ali bolnišnico,

-    telefonsko informira svojce (v okviru svojih pristojnosti),

-    beleži proste postelje po klinikah,

-    beleži zasedenost postelj po klinikah,

-    po končani nočni izmeni, izpis pregledanih bolnikov in oblikovanje
raporta za potrebe tajništva,

-    vpisuje statistične podatke v mesečni raport,

-    predaja bolnikov ob menjavi službe,

-    opremljanje ambulante s potrebnim materialom,

-    uvajanje novega kadra (brez mentorskega dodatka).


No, sedaj vidimo, da naše delo ne obsega zgolj tipkanja po nareku ali diktafonu ampak še marsikaj drugega.

Poznamo tudi osnove medicine, saj s tem pripomoremo pri tolmačenju izvidov, poznamo osnove medicinske terminologije in smo pravi kameleoni.

Kamor nas »postaviš« svoje delo obvladamo.

V našo sredino pa zadnja leta prihaja čedalje več moških, kar je seveda še bolj dobrodošlo, da je ekipa raznolika.

Tako smo zdravstvena administracija, tako kot zdravnik in zdravstveno osebje (medicinske sestre) nepogrešljiv del tima.

Barbara Železnik, zdravstvena administratorka