Zahvala zdravstvenemu timu Travmatološke klinike

zahvala zdravstvenemu osebju

Sem Mart Dekleva, pacient, ki je bil sprejet v UKC 11. decembra 2012, zaradi prometne nesre?e. Ve?ino svojega bivanja sem bil hospitaliziran na oddelku C, stare travmatološke klinike. Zaradi dolžine bivanja na oddelku sem imel možnost spoznati delovanje oddelka in klinike na splošno. Sestrski team je vsak dan poskrbel, da sem imel vse potrebno, da bi se v ?asu bivanja po?util dobro in da sem lahko hitro okreval.

Delo, ki je vsem na o?eh so tako ali tako opravljali vestno in korektno, tako da mislim, da ni potrebno, da bi njihovo delo posebej hvalil. Rad pa bi poudaril, da so storili vse, da je moje prenašanje in sprejemanje situacije potekalo teko?e, ter brez ve?jih osebnostnih pretresov.

V ?asu, ko mi je bilo težko, so našli toplo besedo in z dejanji pokazali, da jim je mar zame. Ne poznam pravilnikov dela in obveznosti zaposlenih na C oddelku, vendar sem prepri?an, da je ?ut in skrb za pacienta nekaj, kar zaposleni nosijo v sebi.

Poleg nege, so odli?no delo opravljale sestre, ki so skrbele, da so bile moje rane vedno ?iste, ustrezno previte in negovane, tako da do tega trenutka ni prišlo do nobene okužbe, ki bi lahko škodila mojemu okrevanju. Med za?asnim odpustom sem svoje rane negoval sam, po strokovnih in natan?nih navodilih sester. Njihovo delo in skrb za paciente bi lahko bil model za marsikoga.

Ko sem dovolj okreval, da sem lahko vstal iz postelje in se prestavil na invalidski vozi?ek in kasneje s pomo?jo bergel naredil prve korake po nesre?i, gre zasluga delovnim in fizio terapevtkam. Vedno sem bil deležen odli?nih terapij za razgibavanje poškodovanih okon?in, ter nasvetov, kako ?im lažje shajati s poškodbami in kako z razgibavanjem pove?ati funkcionalnost poškodovanih okon?in.

V ?asu, ko je bil moj le?e?i zdravnik zadržan, so na vsa moja vprašanja odgovorili oddel?ni zdravniki. Zavedam se, da sem imel veliko vprašanj, vendar so mojo radovednost vedno uspeli zadovoljiti, kar kaže na strokovnost in izkušenost zdravnikov.

Najve?ja zahvala pa gre Dr. Boštjanu Slugi, ki je s svojim znanjem naredil to, da lahko v prihodnost zrem z upanjem, da se bom lahko spet neko? gibal brez pomo?i, da bom lahko neko? spet funkcionalen.

Vedno je bil pripravljen razložiti situacijo in imel vedno pripravljen na?rt, kako rešiti, kar se rešiti da. S svojim delom in s svojim odnosom do pacientov mi je vlival upanje na najboljše, vendar kljub temu ni nikoli vlival lažnega upanja ali izkrivljal dejanskega stanja.

Težko je izraziti hvaležnost skozi besede ali dejanja, vendar sem želel, da bi tudi drugi izvedeli, kako zelo sem hvaležen svojemu zdravniku, zato sem se odlo?il, da napišem to pismo. Želim si, da bi na?in dela Dr. Boštjana Sluge in njegovih sodelavcev postala stalnica dela v UKC Ljubljana.

V svojem pismu, razen svojega zdravnika, nisem imenoval nikogar, ker sem prepri?an, da bi koga pozabil, zato upam, da boste smatrali moje besede enakovredne za vse, ki so del C oddelka oziroma del moje zgodbe.

Res hvala vsem.

Mart Dekleva