Višina regresa za javne uslužbence za leto 2013 in izplačilo razlike za 2012

regres za zdravstvene delavce

Zaposleni v zdravstvu smo poleg vseh ostalih v javnem sektorju tudi upravičeni do izplačila razlike premalo izplačanega regresa v letu 2012. Lestvica in rok za izplačilo regresa za leto 2013 pa je navedena v spodnji tabeli.  

Lep, sproščen, zabaven in fenomenalen dopust Vam želimo :)

Po sodbi sodišča je vlada dolžna izplačati razliko neizplačanega regresa za leto 2012 in sicer do bruto zneska 692 evrov oziroma sorazmernega dela, skupaj z zamudnimi obrestmi.

Zaposlenim v javnem sektorju se v skladu z ZUJF regres za letni dopust za leti 2012 in 2013 izplača upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

Regres za letni dopust za leto 2012

Plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa
Višina regresa (v EUR)

do vključno 13. plačnega razreda 692,00
od 14. do vključno 19. plačnega razreda 657,40
od 20. do vključno 26. plačnega razreda 493,05
od 27. do vključno 33. plačnega razreda 328,70
od 34. do vključno 39. plačnega razreda 164,35
od 40. do vključno 65. plačnega razreda 100,00

Regres za letni dopust za leto 2013

Plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa

Višina regresa (v EUR)
do vključno 13. plačnega razreda 692,00
od 14. do vključno 30. plačnega razreda 484,40
od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346,00
od 41. plačilnega razreda navzgor 0

Regres za letni dopust se zaposlenim izplača pri plači za mesec maj 2013.

 

2 replies

Comments are closed.