V evropi do leta 2030 pomanjkanje 600.000 medicinskih sester

primanjkovanje medicinskih sester

Po projekcijah, raziskavah in analizah centra EU Skills Panorama Analytical Highlight (CEDEFOP) naj bi do leta 2030 v evropi primanjkovalo 600.000 medicinskih sester.

Potrebe po medicinskih sestrah se povečujejo vsako leto za cca. 10%. Je čas, da se politiki resno pričnejo ukvarjati s tem problemom in sprostijo zaposlovanje ter povečajo vpis na srednje šole in fakultete?!?!

Zakaj že zdaj primanjkuje ogromno medicinskih sester in bodo potrebe vse večje?

Delovna sila postaja vse starejša in pričakuje se velik odhod medicinskih sester v pokoj. Vedno več pa se jih odloča za delo izven evropske unije, kjer je plačilo boljše in manj obremenjujoče. Prebivalstvo se stara in pacientov je iz dneva v dan več.

Po evropskih anketah in raziskavah se povečuje nezadovoljstvo medicinskih sester z razmerami&pogoji na delovnem mestu in konstantnim zmanjševanjem plač!

Razlike med Å¡tevilom medicinskih sester v evropi na 100.000 prebivalcev so ogromne.

V Grčiji je 354 medicinskih sester na 100.000 prebivalcev v Luksemburgu pa kar 1500. Povprečje v evropi pa je okoli 835 medicinskih sester na 100.000 prebivalcev (Vir: WHO 2011).

Doctor taking patient's blood pressure

Sodeč po večji mobilnosti medicinskih sester in prostem trgu EU se selitve dogajajo vedno bolj množično. Največ je povpraševanja in selitev v Avstrijo, Nemčijo in skandinavske države. Pogoji dela in plače so od 2x do 3x višje kot pa npr. v Sloveniji, Poljski, Hrvaški, Češki, Madžarski…

Glavni krivdo za ‘nezaposlovanje’ medicinskih sester kljub potrebam pripisujejo gospodarski krizi. Posledično je s tem obremenitev večja in slabÅ¡a oskrba pacientov kot tudi izgorevanje medicinskih sester. Zato je potrebna nujna sprememba zdravstvene politike v evropi že danes!

Slovenija ima že nekaj časa omejeno zaposlovanje in le še vprašanje časa je kdaj se bo zgodil večji odhod kadra v Avstrijo, Nemčijo, Švico, Norveško.

Takrat bo nastal velik problem v zdravstvenem prostoru.

Očitno se politiki ne zavedajo resnosti situacije in si nihče ne upa dregniti v zdravstveni sistem, ki kliče že nekaj časa po korenitih spremembah!

Zaposlitveni portal za vse zdravstvene delavce https://www.zdravstvena.info/zaposlitev