Utrinki iz vaje letalske množične nesreče na Štefanji Gori #gorenjska2014

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (28)

V soboto, 11. oktobra 2014, se je na širšem območju Štefanje Gore odvila vaja letalska nesreča Gorenjska 2014, namenjena preverjanju pripravljenosti sil za zaščito in reševanje za ukrepanje ob letalski nesreči. V vaji je strmoglavilo letalo s 30–50 potniki, ki so po strmoglavljenju po prvih informacijah mrtvi oziroma težko poškodovani.

Na vaji je sodelovalo 310 oseb in 60 vozil ter okoli 150 ostalih udeležencev (imitatorjev, ocenjevalcev, opazovalcev in drugih).

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (24)

Množična nesreča se definira kot dogodek, ki presega zmogljivosti običajne ustaljene prakse zdravstvenega sistema. Takrat z obstoječimi viri in načinom dela ne moremo oskrbeti tolikšnega števila poškodovancev.Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (9)

Edino zagotovilo, da bo delovanje zdravstvenih služb udeleženih pri ukrepanju ob množični nesreči pozitivno vplivalo na število preživelih je v pravilnih, pravočasnih, nivojsko in linijsko usklajenih ter stalnih pripravah na množično nesrečo, ki vključujejo vse štiri faze: planiranje in preventivno delovanje, zagotavljanje pripravljenosti, odziv in ukrepanje ob množični nesreči ter okrevanje in analiziranje ukrepanja.

Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (40)

Množične nesreče predstavljajo velik izziv za zdravstvo tako v bolnišničnem, kot predbolnišničnem okolju. Ob teh dogodkih se pojavi izrazita potreba po angažiranju vseh razpoložljivih resursov ter po uporabi posebnih metod in prilagojeni organizaciji dela.

Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (73)

Najpomembnejšo fazo pripravljenosti predstavlja usposabljanje in izobraževanje, ki zagotavlja najvišjo raven pripravljenosti

Načrt je lahko odlično pripravljen pa vendar slabo seznanjeni z načrtom in neučinkovito usposobljeni zaposleni predstavljajo velik deficit pri uspešnosti oskrbe poškodovanih v množični nesreči. Zato bi poudarili, da so vaje množičnih nesreč s teoretičnim in praktičnim procesom v prihodnosti nujne. Le redna usposabljanja z realizacijo aktualnega načrta opolnomočijo zaposlene.

Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (78)

Namen in cilji praktične vaje so bili:

– preveriti učinkovitost in usklajenost reÅ¡itev v načrtih zaščite in reÅ¡evanja ob nesreči zrakoplova na vseh ravneh načrtovanja. Načrti se preverijo v delih, ki se nanaÅ¡ajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reÅ¡evanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reÅ¡evanja in pomoči;

– preveriti organiziranje in ukrepanje enot za zaščito, reÅ¡evanje in pomoč ob prihodu na kraj nesreče;

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_BcYAKSxCQ8#t=16[/youtube]

– preveriti operativno usposobljenost, pripravljenost ter skupno vodenje in delovanje različnih sil za zaščito, reÅ¡evanje in pomoč ob nesreči zrakoplova, predvsem:

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (17)

– postavitev, organizacija in delovanje sprejemnega mesta ter skupnega mesta vodenja intervencije,

– iskanje, določitev območja in zavarovanje območja nesreče,

– reševanje ponesrečencev iz letala,

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (22)

– gašenje požara,

– ukrepanje služb nujne medicinske pomoči pri nudenju zdravstvene oskrbe večjega števila poškodovanih;

– preveriti postopke aktiviranja prikolice za množične nesreče in organizacijo delovanja mesta zdravstvene oskrbe na terenu;

– povečati usposobljenost za usklajeno delovanje sil za zaščito, reÅ¡evanje in pomoč, predvsem gasilskih in drugih reÅ¡evalnih enot;

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (32)

– preveriti poznavanje in uporabo radijskih zvez v smislu večnivojskega komuniciranja pri vodenju intervencije ob množični nesreči,

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (37)

Uspešno se lahko soočimo z množično nesrečo le z dobro pripravljenim in posodobljenim načrtom ter opolnomočenimi zaposlenimi

Vaja je potekala odlično in predvsem realistično! Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji!

[nggallery id=24]