Utrinki iz razprave strokovnjakov s področja zdravstva – SLOVENCI SVOJE ZDRAVJE OCENJUJEMO KOT (ZELO) DOBRO

Philips z letošnjim letom v Sloveniji tudi intenzivneje predstavlja svoje aktivnosti na področju medicine in zdravstva. Pri svojih inovacijah in izdelkih v ospredje postavlja posameznika, zato so izvedli raziskavo o zdravstvenem stanju Slovencev, rezultate pa primerjali z realnimi statističnimi podatki, kar so na okrogli mizi pokomentirali tudi strokovnjaki s področja zdravstva. Pri vzpostavljanju trajnostnega sistema zdravstva vse večji pomen pridobivajo pravočasne diagnoze, ključno vlogo pri tem pa imajo tehnološke inovacije in raziskave.

Raziskava o zdravstvenem stanju Slovencev

Več kot 62 % Slovencev svoje zdravje opisuje kot “dobro”, “zelo dobro” ali “odlično”, 45 % pa jih meni, da v naslednjih petih letih ne bodo izpostavljeni zdravstvenemu tveganju. Tudi uradno dostopni statistični podatki kažejo, da je pričakovana življenjska doba in zdrava pričakovana življenjska doba v Sloveniji v poprečju približno enaka oz. celo viÅ¡ja od evropskega povprečja. Mnenje Slovencev o naÅ¡em zdravju, sodeč po rezultatih raziskave, je večinoma realno, obstajajo pa področja, kot je obolevanje za rakom in kardiovaskularne bolezni, kjer se naÅ¡e dojemanje ne ujema z realnostjo.

Rezultati raziskave so namreč pokazali, da je 16 % (17,4 % žensk in 13,2 % moških) od vseh anketirancev zaskrbljenih zaradi bolezni srca in ožilja, medtem ko v povprečju le 0,8 % (0,76 % žensk in 0,88 % moških) anketiranih razmišlja o rakavih boleznih kot o potencialni grožnji zdravju v naslednjih petih letih, pri čemer torej prihaja do večjega odstopanja v primerjavi s statističnimi podatki. Najpogostejša vzroka smrti v Sloveniji sta namreč prav bolezni srca in ožilja (vzrok 39 % smrti) ter rak (vzrok 31,5 % smrti)*. Ljudje pa so po rezultatih raziskave sodeč precej bolj zaskrbljeni zaradi izgube vida, bolezni gibal in debelosti, 45 % vprašanih pa na splošno ne skrbi glede zdravstvenih težav.

Pri vprašanjih, povezanih z zdravstvenimi diagnozami, je več kot 54 % anketirancev zadovoljnih z razpoložljivo tehnologijo za zgodnje diagnoze in zdravljenje, medtem ko jih več kot 58 % verjame, da lahko sodobna tehnologija zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Za dve največji skrbi slovenskega zdravstvenega sistema pa veljata dolge čakalne vrste in pomanjkanje denarja v zdravstvenih proračunih.

Omizje s strokovnjaki s področja zdravstva

Predstavitvi izsledkov raziskave je sledilo omizje, na katerem so pod vodstvom moderatorke Maje Sodja poleg Philipsovih predstavnikov s področja zdravstva sodelovali prof. dr. Metka Zorc, predstojnica Inštituta za histologijo in embriologijo na Medicinski fakulteti Ljubljana in predsednica uprave MC Medicor, izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., strokovni direktor Onkološkega inštituta Ljubljana in mag. Simon Vrhunec, generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Govorci okrogle mize so se posvečali tako globalnim kot lokalnim zdravstvenim izzivom in priložnostim. Strinjali so se, da bodo pri vzpostavljanju in zagotavljanju trajnostnega zdravstvenega sistema vse večjo vlogo za zdravje in dobro počutje prevzemale inovativne in posamezniku prijazne tehnologije ter inovacije in raziskave, ki bodo posledično nižale stroške delovanja sistema.

Izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med. je o pomenu pravočasnih diagnoz predlagal: »Vsaj 40 % raka bi se dalo preprečiti ali pozdraviti s preventivni pregledi. Moške je pri tem težje prepričati, da se vključijo v te programe. Ljudi bi morali spodbuditi s povezanimi kampanjami, s katerimi bi spremenili kulturno dojemanje bolezni raka. V kampanjah pa morajo sodelovati vsi – zdravstvene institucije, mediji, neodvisna združenja in drugi.«

Prof. dr. Metka Zorc je ob dnevu žena izpostavila pomen skrbi tudi za ženske in njihovo zdravje: »… ženske so v Sloveniji na področju kardiovaskularnih bolezni manj pregledovane kot moÅ¡ki. Pomembno je, da se organizira preventivna dejavnost, ki bo zajela tudi ženske. Vemo da se danes da dobiti vse mogoče naprave, s katerimi bi v prihodnje zagotovili boljÅ¡e preventive in hitrejÅ¡e odkrivanje bolezni, da ne bi ženske – in moÅ¡ki – prezgodaj umirale, kar se danes pogosto dogaja.«

Mag. Simon Vrhunec pa je o slovenskem zdravstvu komentiral, da »v primerjavi z drugimi državami že imamo dovolj učinkovit sistem, če upoštevamo, da imamo toliko manj zaposlenih in toliko manj sredstev. Zavedati pa se moramo, da potrebujemo solidaren in pravičen zdravstveni sistem.«

TakÅ¡ne raziskave so v veliko pomoč pri ocenjevanju, kako družba razume tveganja za zdravje prebivalstva in pri oblikovanju načrtov za soočanje z njimi,” je dejal John Bruijnincx, generalni direktor za področje zdravstva (HealthCare) pri Philipsu za področje Centralne in Vzhodne Evrope.

Staranje prebivalstva in širjenje kroničnih bolezni

Miroslav Šaban, direktor sektorja za radiološko opremo pri Philipsu za jugovzhodno Evropo, je predstavil aktualne svetovne trende, ki se jim bomo primorani sčasoma priagoditi na več področjih. Svetovno prebivalstvo se namreč stara s hitrostjo, kakršne nismo poznali nikoli prej v zgodovini. V letu 2000 je bilo ljudi, starejših od 60 let, 600 milijonov, do leta 2006 je to število preseglo 700 milijonov, do leta 2050 pa naj bi se število skoraj potrojilo. Dosegli naj bi neverjetni 2 milijardi ljudi v kategoriji nad 60 let. Projekcije tudi kažejo, da naj bi do leta 2050 polovica ljudi v razvitem svetu postalo kronično bolnih.

Zdravstven sistem, osredotočen na posameznika

Rob Armstrong, regionalni direktor za program medicine pri Philipsu za Jugovzhodno Evropo, je poudaril, da Alpha

“bomo morali razviti socialne sisteme, ki spodbujajo bolj proaktivno sodelovanje pri preprečevanju in zgodnjem odkrivanju bolezni. Zgoditi pa se bo moral tudi premik iz bolniÅ¡nično usmerjenega sistema zdravstvenega varstva k tistemu, ki je osredotočen na bolnika in njegove potrebe. Zdravstvo se namreč začne z razumevanjem potreb ljudi.”

Cikličen pristop k zdravstveni oskrbi

Zato Philips na področju zdravstva deluje v obliki koncentričnega pristopa, ki se začne s potrebami pacienta in zdravstvenega osebja, saj lahko le z dobrim razumevanjem slednjih ustvarimo reÅ¡itve, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam. Philipsov cikel zdravstvene oskrbe vključuje preventivo, testiranje, diagnosticiranje, zdravljenje, upravljanje, nadzor in nato znova preventivo. S takÅ¡nim pristopom si prizadevajo izboljÅ¡ati kakovost zdravstvenega sistema in zmanjÅ¡ati njegove stroÅ¡ke delovanja. TakÅ¡en pristop pa kot pomembna inovacija ustvarja tudi vrednost – tako za bolnike, kot tudi za ponudnike zdravstvenih storitev.

Medicinska oprema manj kot 2 % zdravstvenega proračuna

Alpha

John Bruijnincx je podal nekaj pomembnih misli o stroških in koristih strateškega vlaganja v zdravstvo. Poudaril je, da nove tehnologije stroške v zdravstvu pravzaprav nižajo, saj nakup medicinske opreme v povprečju predstavlja manj kot 2 % celotnega zdravstvenega proračuna v Evropi. Daleč največji strošek (70 %) v zdravstvu obsega osebje, prav inovacije pa lahko posledično pripomorejo k omejevanju skupnih stroškov, zmanjšajo naraščajoče pomanjkanje osebja in hkrati izboljšajo kakovost zdravstvene oskrbe.

Pomen pravočasne diagnoze

Z zgodnjim odkrivanjem bolezni in natančno diagnozo lahko dramatično izboljšamo zdravstveno oskrbo in s tem zmanjšamo tudi obseg zdravljenja, kar posledično pomeni zmanjšanje stroškov. Dejstvo je, da nam prav inovacije lahko pomagajo izboljšati nadzor nad stroški, kot tudi kakovost in učinkovitost našega zdravstvenega sistema.

John Bruijnincx je poudaril Å¡e, da Alpha”moramo vlagati tako v postopke zdravljenja, kot tudi preventivo. Izobraževanje ljudi o zdravem načinu življenja je tako v času naraščanja razÅ¡irjenosti kroničnih bolezni ključnega pomena. S tem, ko ljudem pomagamo razumeti, kakÅ¡ne posledice ima življenjski slog na kakovost njihovega življenja, jim pomagamo vzdrževati ali izboljÅ¡ati tudi njihovo zdravje in hkrati zmanjÅ¡amo tveganje za razvoj bolezni, obenem pa nižamo stroÅ¡ke v zdravstvu. BoljÅ¡i nadzor nad stroÅ¡ki pa bomo na drugi strani dosegli tudi z izbranimi inovacijami na pravih mestih, ki bodo zagotovile boljÅ¡o kakovost in učinkovitost diagnoz ter zdravljenja.”

Gorenje GTI – Philipsov partner v Sloveniji

V Sloveniji je ekskluzivni zastopnik Philipsovega programa Healthcare že vse od leta 2000 podjetje Gorenje GTI. “Philips Healthcare je eden od vodilnih proizvajalcev medicinske diagnostične opreme na svetu. Nenehno išče nove načine za izboljšanje izdelkov, ki uporabnikom ponujajo inovativnost, funkcionalen dizajn in visoko kakovost, zato v našem prodajnem programu njihovi izdelki predstavljajo prioriteto. Tako na področju inštalacije magnetno resnonančnih tomografov v Sloveniji beležimo 46 % tržni delež, pri kardiovaskularnih aparatih pa 75 %”, je povedala Darja Oremuž Kos, direktorica programa Medicinska oprema pri Gorenje GTI.

Philipsova raziskava – demografski podatki

Raziskavo je v januarju in februarju telefonsko izvedla raziskovalna agencija Temidia (temidia.si) na vzorcu 1000 oseb. Sodelovalo je 66 % moških in 34 % žensk. Največ anketiranih je bilo starih med 50 in 69 let (40,7 %), sledi skupina nad 70 let v 25 % in skoraj z enakim deležem (22,9 %) skupina, stara med 30 in 49 let. Nekaj anketiranih je bilo tudi mlajših od 19 let.

Regijska razporeditev je skladna s statistično razporeditvijo prebivalcev po Sloveniji. Največ anketiranih je tako iz Osrednje Slovenije, Podravske in Savinjske, ki so najmočnejše oziroma najštevilčnejše regije. Največ anketiranih ima srednjo šolo (59,7 %), višjo do univerzitetno izobrazbo ima 26,2 % anketiranih, anketa pa je zajela tudi tiste z osnovno šolo in magisterijem ali doktoratom. 47,3 % anketiranih je že v pokoju, 40,3 % jih je zaposlenih. Ostalo je enakomerno razporejeno med različne statuse. Med anketiranimi so bili dijaki, študentje, gospodinje, podjetniki in nekaj brezposelnih oseb.

OGLED CELOTNE RAZISKAVE (Word datoteka)