Posts

Pravice zdravstvenih delavcev?!?

Slednji blog zapis nima namena ‘jokati’ in ‘jamrati’ o dejanskem stanju v zdravstvu vendar prikazati realno plat v resni?nem življenju interakcij med zdravstvenimi delavci in pacienti.

Stanje opisuje dolo?eno število problemati?nih situacij, ki pa žal z leti strmo naraš?a.

Preberi več

Pravilna – zdrava prehrana zdravstvenih delavcev

To je tematika, ki jo zdravstveni delavci zelo dobro poznamo saj jo promoviramo vsem drugim skoraj vsak dan. Vendar kaj pa naša prehrana ?

Preberi več

Upravi?eni bi morali biti vsaj do ustreznega zdravstva

?eprav je zdravstvo zapleteno in zahteva dolgoro?ne študije, pa bi kljub temu ljudje morali biti deležni vsaj tiste nujne pomo?i.

V ?asopisih je dnevno zaslediti napake, ki jih storijo zdravniki ali medicinske sestre. Tako so na ra?un malomarnosti in pomanjaknja profesionalnosti v zadnjih mesecih ugasnili že dve življenji. In strah ljudi? Se ta ob obiskih bolnišnic le še ve?a in ljudje vedno bolj skrbno izbirajo bolnišnico, ki jo bodo obiskali.

Morda to po?nemo opravi?eno?

Zdravstvo, ki je namre? vedno bolj razvito in so na voljo vedno ve?je možnosti nekomu pomagati in mu rešiti oz. omogo?iti normalno življenje, nazaduje? V smislu tistih pomembnih vrednot, ki jih starši skušajo vtrniti v nas že od rojstva.

Vrednot prijaznosti, pravi?nosti, doslednosti in želje po spoznanju kar res želimo postati. Vsak dober zdravnik in medicinska sestra mora imeti v sebi trohico prijaznosti, ko pacient stopi v sobo.

Marsikatera se namre? ne zaveda, da lahko hudo bolnemu pacientu z majhno merico nasmeha polepša dan. Doslednost in pravi?nost – zakaj tudi v bolnišnicah ne bi veljalo pravilo enakopravnosti in bi se vsakemu pacientu posvetili enakovredno in z enako mero doslednosti? Ob obiskih raznih bolnišnic in zdravsvenih ustanov, je namre? velikokrat zaslediti nerazpoloženost in slab odnos zaposlenih.

Moj cilj ni udrihti po zdravstvu, vse kar želim povedati je namre? to, da bi se tega poklica naj lotili le tisti, ki si tega res želijo, saj bodo le tako dosegali kakovostno delo in bodo kos tudi drugim zdravniškim in predvsem ?loveškim vrlinam na delovnem mestu.