Posts

Ustanovno sre?anje Sekcije za raka plju? in okrogla miza: Miti in dejstva o raku plju?

Sekcija RP 1m

November – svetovni mesec ozaveš?anja o raku plju? v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije obeležujemo že od leta 2007 pod geslom »Ne zasen?i svoje usode!«

Za letos smo na?rtovali ustanovitev sekcije za raka plju?, v kateri se bodo bolniki in strokovnjaki združili v boju proti tej nevarni bolezni in v?eraj v ponedeljek, dne 3. novembra 2014 organizirali okroglo mizo Miti in dejstva o raku plju?.

V Sloveniji odkrijejo že okrog 1300 novih primerov, 10 % tudi pri nekadilcih. Preberi več

S peša?enjem in kolesarjenjem do boljšega zdravja ljudi in okolja

Foça - People cycling and walking

Onesnaženost zraka zaradi prometa predstavlja resno grožnjo zdravju prebivalcem številnih držav v svetu, prav tako prekomerna izpostavljenost hrupu cestnega prometa negativno vpliva na posameznikovo zdravje in po?utje.

Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podpiramo aktivnosti ob Evropskem teden mobilnosti, ki bo letos od 16.  do 22. septembra 2014 potekal pod sloganom »Naše ulice, naše odlo?itve«. Preberi več

Mobilna aplikacija za prvo pomo?

prva pomoc aplikacija huda

S pove?anjem števila nenadnih obolenj in nesre? se pove?ujejo tudi potrebe po nudenju prve pomo?i. Ljudje prve pomo?i zaradi razli?nih vzrokov mnogokrat ne nudijo, eden od njih je tudi pomanjkanje znanja. V teh situacijah ponavadi priro?nika za prvo pomo? nimamo v bližini, od zadnjega te?aja pa je že preteklo nekaj let. Danes nas ima vse ve? uporabnikov pametne telefone, ki nam omogo?ajo dostop do najrazli?nejših informacij. Zato bi bilo smiselno, da izkoristimo možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija, torej da imamo vir informacij vedno ter predvsem hitro in lahko dostopen. Preberi več

?loveško telo malo druga?e

Radi bi Vam predstavili nekaj fascinantnih dejstev o ?loveškem organizmu.  ?loveško telo malo druga?e! Dejstva in zanimivosti o ?loveškem telesu si preberite v nadaljevanju.

Clovesko telo anatomija clovek

Preberi več

Odprtje heliporta v Splošni bolnišnici Jesenice

SBJ – Splošna bolnišnica Jesenice je postala prva bolnišnica v Sloveniji z modernim heliportom. S tem odprtjem 20.6.2012  so poskrbeli za boljšo varnost tako pacientov kot tudi zaposlenih.

Preberi več

Zdravstveni dom – Vizija prihodnosti

zd-kraj-zdravstveni-domS sprejetjem deklaracije iz Alma Ate pred ve? kot tridesetimi leti so se države sveta odlo?ile, da svoje zdravstvene politike usmerijo v osnovno zdravstveno dejavnost.

V naslednjih tridesetih letih se na svetovni ravni kljub deklarativnim pozivom in zavezanosti k tej strategiji premik na bolje ni zgodil.

To je bil razlog, da je Svetovna zdravstvena organizacija jeseni leta 2008 izdala novo poro?ilo, ki ponovno poziva države , da osnovni zdravstveni dejavnosti  posvetijo ve?jo pozornost in da svojo zdravstveno politiko preusmerijo od golih kazalcev u?inkovitosti in poslovne uspešnosti zdravstvenega sistema k zagotavljanju zdravstvenega varstva na osnovni ravni.

Preberi več

Izvidi nostalgija

V tej objavi se bodo nahajali in dodajali skenirani izvidi, recepti, dokumentacija  starejša od 20 let.

Za obujanje nostalgije :)

?e doma najdete kakšne stare izvide od starih staršev jih skenirajte in pošljite na EMAIL ( klik )

( Kontaktne podatke in identifikacije bom zabrisal tako, da bo na ogled samo izvid.)

Preberi več

Odvzeta licenca zaradi razmerja s pacientko

doc-patient.jpg41- letnemu zdravstvenemu tehniku, ki je delal v centru za duševno zdravje v Newportu, je bila odvzeta licenca zaradi partnerskega odnosa s pacientko.

Charles Henry Johnston je bil zaposlen v Devon Partnership NHS Trust. V dveh priložnostih, ki ju je imel, mu je spodletelo postaviti primerne profesionalne meje s svojimi pacienti, pravtako pa se o morebitnih skrbeh, ki jih je imel, ni pogovoril s svojim delodajalcem.

Porota zdravstvenega in babiškega sveta (NMC) in pristojni komite je sprejel Johnstonovo priznanje ter upoštevala dejstvo, da je uvidel svojo napako.

Odlo?il se je, da prekine pogodbo in svojim novim delodajalcem v Lampton Court.

Preberi več