Posts

Lahko nudimo pacientom kvalitetno oskrbo z 12 urnim delavnikom in ali je 12 urna izmena primerna, dobra in zdravju neškodljiva za nas medicinske sestre?

utrujenost.jpgVedno pogosteje se dogaja, da ko pridem domov iz službe sem fizi?no, duševno in ?ustveno uni?ena.

Sprašujem se, koliko dolgo bom še lahko delala 12-urni delavnik.

Pravim si in se tolažim s tem, ker mislim, da se staram. Ampak nisem ?isto prepri?ana, da je to to. Stara sem namre? dobrih trideset.

12 urni delavnik je težek za kogarokoli v kakršnikoli službi. Na urgenci je noro. Zato nas vse manj dela tam.

Pri nas je zelo malo ljudi z 8-urnim delavnikom. Najpogosteje se dela 12, v?asih tudi 15 ur ali 24 skupaj. Res je, da smo potem ve? dni prosti, toda za kakšno ceno?

Raziskave kažejo, da delavne no?i vzamejo nekaj let življenja. Stavim, da 12-urni delavnik podnevi naredi isto saj je frekvenca in obseg dela ve?ji.

Preberi več

Nov urgentni blok KCLJ?

Vedno ve? je bolnih, nesre?, poškodovanih… toda, ko se sprehodiš mimo klini?nega centra pa je gradbiš?e novega urgentnega bloka zapuš?eno, sameva slišati je žvižgati le veter izza luknjastih sten.. žalostno.

V bližini pa se ponosno bohoti nova garažna hiša urejena, negovana in polna življenja.

Sprašujem se le kaj je narobe v tej naši mali državici, da se toliko let ene in iste stvari ‘vle?ejo’ v nedogled…

Zanimajo me vaši pogledi in opažanja na to problematiko?

Odgovor zakaj še ni zadeva zaklju?ena….:

Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes, 7. marca 2012, razveljavil dva postopka javnega naro?anja v okviru izvedbe projekta DTS, ki sta bila v teku. Gre za javno naro?ilo za izvedbo gradbeno – obrtniških del  (JN11191/2011) in javno naro?ilo za izvedbo strojnih in elektro instalacij z instalacijsko opremo (JN13845/2011,  JN225/2012,  JN946/2012). Skupna vrednost obeh naro?il je okoli 60 milijonov evrov.
Po besedah ministra Gantarja je razveljavitev postopkov nujno potrebna zaradi ugotovljenih napak oz. nepravilnosti v obeh postopkih, izvedena pa bo tudi revizija celotnega poteka investicije DTS.

V postopku javnega naro?anja za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del je naro?nik prejel štiri ponudbe. V okviru faze pregleda teh ponudb so bila ugotovljena dejstva, ki izkazujejo, da je v postopku javnega naro?anja prišlo do napak oz. nepravilnosti, ki pomenijo oz. lahko pomenijo neskladno ravnanje s predpisi s podro?ja javnega naro?anja.

Nepravilnosti se nanašajo na ?lanstvo predstavnikov svetovalnega inženirja in vodje projekta IMOS, d. d., v strokovni komisiji, v povezavi z lastniškimi povezavami med enim od ponudnikov, to je Graditeljem Kamnik, d. d., in družbo IMOS holding, d. d. Zato je bila sprejeta odlo?itev, da se vsa ravnanja ministrstva v tem postopku razveljavijo in razveljavi postopek v celoti.

V postopku javnega naro?ila za izvedbo strojnih in elektro instalacij z instalacijsko opremo na DTS  smo s strani  Adriaing, d. o. o., Koper in družbe Makro 5, d. o. o., prejeli zahtevek za revizijo. Ocenili smo, da je zahtevek upravi?en, kar je tudi eden od razlogov za razveljavitev postopka.

Minister Gantar napoveduje tudi revizijo celotnega poteka investicije DTS – Diagnosti?no terapevtsko servisnega objekta UKC Ljubljana.

Danes je minister Gantar preklical tudi pooblastila UKC Ljubljana, ki se nanašajo na vodenje postopkov javnega naro?anja v okviru investicij UKC Ljubljana.

Preberi več

Ameriška urgenca in policaji

1. Si bolan in za na urgenco

2. Pred urgenco te ustavijo policaji

3. V avtu lahko 6x zafibriliraš preden se policaj zmeni z ženo

4. Policaj bi relaxiral ženo in njej ne pusti iti po vozi?ek , da bi te odpeljala do zdravnika

5. Prekipi ti greš iz avta in še z zadnjimi mo?mi usekaš policaja 3x okol kepe
6. Za?neš tvegati za resne poškodbe, da te bodo kon?no oskrbeli na urgenci ko se policaja vržeta nate

7. Only in USA v Sloveniji pa prideš do urgence a ne najdeš prostega vozi?ka CUB-u  :)))

Tako, da je isti ŠMORN :D

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lDUzozPEEsU[/youtube]

10 zna?ilnosti, ki jih mora imeti medicinske sestra / tehnik na urgenci

E.RMalce za hec veliko za res =)

1.    Mora biti pripravljena na udarce ?ez in po?ez ter se voljana vra?ati nazaj v službo kljub raznoraznim dogodivš?inam.

2.    Ko nekdo ?serje?, vpije, kašlja, lula po tvojih ?evljih, si re?e: Vse je v redu, bila je nesre?a. Ne skrbite.. saj se mi to ni zgodilo prvi? in se bo zagotovo še ponovilo.

3.    Psihi?no mo?na in imeti železno voljo ter seveda imeti mora rada veliko krvi & ostalih ?loveških teko?in.

Preberi več

Rešilci na urgentnih vožnjah v tujini video

[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=1368544328765469333&hl=en[/googlevideo]

[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=-9111539543764163602&hl=en[/googlevideo]

[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=872159440514405984[/googlevideo]

[googlevideo]http://video.google.com/videoplay?docid=-1566803784360119436&hl=en[/googlevideo]