Posts

15. Fajdigovi dnevi Kranjska Gora 2013

Kranjska Gora Fajdigovi dnevi 2013

Letos že XV. strokovno sre?anje v ?ast gorenjskem družinskem zdravniku in ginekologu, dr. Božidarju Fajdigi, je spet potekalo v ?udovitem vremenu, tako da je že sam prihod v Kranjsko goro ponujal  resni?en užitek.

Nato nas je uvodoma z glasbeno to?ko pozdravila evrovizijka Eva Boto in nas tako sprostila pred celodnevnim delom.

SAMSUNG

Prvi dan sre?anja je obsegal pet sklopov. V prvem sklopu so nam s strokovnega stališ?a osvetlili vlogo omega-3 maš?obnih kislin. Kot je razložil magister farmacije Bojan Potr?, sta najpomembnejši omega-3 kislini eikozapentaenojska (EPA) in dekozoheksaenojska (DHA), ki se nahajata predvsem v ribah, algah in krilu.

Preberi več

15. letnica katedre za družinsko medicino MF v Ljubljani

KAJ LAHKO KATEDRA ZA DRUŽINSKO MEDICINO OB SVOJI 15-LETNICI PONUDI OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI IN ZDRAVSTVENI POLITIKI

Slavnostni nagovor ob 15-letnici delovanja Katedre za družinsko medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani

prof. dr. Igor Švab, predstojnik Katedre za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani

Preberi več

5. Sre?anje Adriatic Vascular Ultrasound Society

V ?asu od 18. – 20. maja 2007 je v kongresnem centru Bernardin v Portorožu potekalo 5. letno sre?anje Adriatic Vascular Ultrasound Society (AVUS), mednarodno strokovno sre?anje s podro?ja vaskularne ultrazvo?ne diagnostike.

avus-2007-1.jpg

Adriatic Vascular Ultrasound Society (AVUS) je mednarodno strokovno združenje treh dežel (Slovenija, Hrvaška, Italija), ustanovljeno leta 2003 v Philadelphiji, ZDA, pod okriljem Jefferson Ultrasound Research and Education Institute (JUREI), Thomas Jefferson University, Philadelphia, ZDA. Namenjeno je izobraževanju, strokovnemu napredku ter izmenjavi znanja in izkušenj na podro?ju vaskularne ultrazvo?ne diagnostike.

 

Do sedaj je združenje uspešno izvedlo štiri tridnevna strokovna sre?anja: leta 2004 in 2005 v Opatiji (Hrvaška), leta 2004 v Gradu (Italija) ter leta 2006 v Luganu (Švica); odzivi udeležencev na vseh dosedanjih sre?anjih so bili zelo pozitivni. Že po prvih strokovnih sre?anjih je bilo razvidno, da obstaja velik interes za tovrstno strokovno tematiko v vseh treh državah ter da strokovna sre?anja ne pritegnejo le udeležencev iz Slovenije, Hrvaške in Italije, temve? tudi iz držav nekdanje Jugoslavije (Makedonija, Bosna in Hercegovina, Kosovo), Albanije, Madžarske, Švice, dosedanjih sre?anj pa so se udeležili tudi posamezni udeleženci iz Pakistana in Švedske.

avus-2007-4.JPG

5. letno sre?anje AVUS je bilo prvi? organizirano v Sloveniji in predstavlja eno ve?jih mednarodnih ultrazvo?nih prireditev pri nas doslej.

Na sre?anju je sodelovalo 27 vabljenih predavateljev iz šestih držav: Laurence Needleman (Philadelphia, ZDA ), Brian D. Coley (Columbus, Ohio, ZDA), Coline Deane (London, Velika Britanija), Kurt Jaeger (Basel, Švica), Zoltan Harkanyi (Budimpešta, Madžarska), Sergio Castellani (Firence, Italija), Boris Brklja?i? (Zagreb, Hrvaška), Guido Robotti (Lugano, Švica), Michele Bretolotto (Trst, Italija), Francesco M. Drudi (Rim, Italija), Vinicio Napoli (Pisa, Italija), Liana Cambj Sapunar (Split, Hrvaška), Igor ?ikara (Zagreb, Hrvaška), Branko Breyer (Zagreb, Hrvaška) in skupina slovenskih predavateljev (Pavel Poredoš, Ljubljana; Mišo Šabovi?, Ljubljana; Sabina Vadnjal, Maribor; Mirjana Brvar, Maribor; Zoran Miloševi?, Ljubljana; Tomaž Šeruga, Maribor; Maksimilijan Kadivec, Ljubljana; Veljko Vlaisavljevi?, Maribor; Bojana Žvan, Ljubljana; Maja Podkrajšek, Ljubljana, Saša Rainer Slovenj Gradec).

avus-2007-12.JPG

 

68 udeležencev iz 7 držav je prisostvovalo 34 kakovostnim predavanjem s podro?ja vaskularne ultrazvo?ne diagnostike, drugih vaskularnih slikovnih in intervencijskih metod ter klinike žilnih bolezni (multisistemski pristop k odkrivanju in zdravljenju ateroskleroze, odkrivanje predklini?nmih oblik ateroskleroze, itd.). Po vsakem sklopu predavanj je sledilo delo na ultrazvo?nih aparatih pod vodstvom predavateljev (»hands-on«), organizirana je bila tudi analiza klini?nih primerov s kvizom, vsak udeleženec pa je prejel tudi CD ROM s predavanji in daljšimi povzetki predavanj.

Ob uradnem delu sre?anja je bilo tudi mnogo priložnosti za neformalni pogovor s predavatelji. Ob zaklju?ku drugega dne sre?anja je udeležence z izredno zanimivim predavanjem razveselil tudi posebni gost Arne Hodali?, ki je ob izvrstnih fotografijah pripovedoval zgodbo o indijancih v gorah Kolumbije. Ob ve?erih smo se predavatelji in udeleženci družili na sprejemu s cocktailom in na gala ve?erji.

Prihodnja letna sre?anja AVUSa bodo predvidoma v Italiji (leta 2008), na Hrvaškem (leta 2009) in v Švici (leta 2010).

 

asist.Saša Rainer, dr.med.

 

Celotna fotogalerija :

http://www.zdravstvena.info//gallery