Posts

Mobilna aplikacija za prvo pomo?

prva pomoc aplikacija huda

S pove?anjem števila nenadnih obolenj in nesre? se pove?ujejo tudi potrebe po nudenju prve pomo?i. Ljudje prve pomo?i zaradi razli?nih vzrokov mnogokrat ne nudijo, eden od njih je tudi pomanjkanje znanja. V teh situacijah ponavadi priro?nika za prvo pomo? nimamo v bližini, od zadnjega te?aja pa je že preteklo nekaj let. Danes nas ima vse ve? uporabnikov pametne telefone, ki nam omogo?ajo dostop do najrazli?nejših informacij. Zato bi bilo smiselno, da izkoristimo možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija, torej da imamo vir informacij vedno ter predvsem hitro in lahko dostopen. Preberi več

Prva pomo?

Recesija je na?ela vse

Brezpla?ni obnovitveni te?aji prve pomo?i za laike

Se zavedate koliko ljudi letno umre zaradi zastoja srca?

Bi si upali pristopiti in pomagati sorodniku, sosedu ali znancu v življenjski stiski?

Kakšno je vaše znanje prve pomo?i?

Preberi več

Znanje rešuje življenja!

zazivljenje.jpgVabilo na brezpla?ne obnovitvene te?aje prve pomo?i Za življenje

V Sloveniji zaradi sr?nega zastoja dnevno umre pet ljudi. Ker reševalne ekipe za dostop do poškodovanca navadno potrebujejo 10 do 12 minut, lahko prav ukrepi laikov odlo?ajo o življenju.
Ali poznate simptome in znake akutnega koronarnega sindroma, najpogostejšega vzroka za sr?ni zastoj?

Veste, kaj je avtomatski defibrilator (AED) in ali bi ga znali uporabiti?

Preberi več

Prva pomo? malo druga?e

Hehehehe prijetna delavnica prve pomo?i, kjer vsakemu laiku pacient oživi na takšen ali druga?en na?in =)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aBEKM5kxL5s+[/youtube]