Posts

Medicinska sestra v ambulanti, podjemna pogodba in kršitve

rp_zdravstveni-delavec-352x300.jpg

V za?etku februarja sem dobila mojo prvo službo kot medicinska sestra v ambulanti. Super sem si rekla, kon?no moj lastni prihodek. Najprej sem za?ela kot zamenjava medicinske sestre v specialisti?ni ambulanti, saj je bila ona ravno takrat na bolniški.

Najprej dobim podjemno pogodbo za ?as uvajanja, t.j. 14 dni. Ta 2 tedna prete?e in pogodbo dobim podaljšano za 1 mesec, vendar zopet podjemna. Ker smo v družini trije, in imamo skupni prihodek majhen, položnice pa je treba pla?ati, sem šla do glavne medicinske sestre, ki ureja, kakšne pogodbe bodo dobili, ?eprav še nisem slišala, da bi glavna medicinska sestra odlo?ala o pogodbah (ponavadi je to direktor ali kadrovska) in ji rekla, da bi bila vesela, ?e bi se naslednja pogodba spremenila v pogodbo za dolo?en ?as, saj bi mi tako pla?ali tudi stroške za prevoz, malico in osnovno zdravstveno zavarovanje, kar bi bilo takoj lažje, saj bi na mesec dobila ve? kot le 380€-420€, kar pa ni dovolj niti za teko?e mese?ne stroške. Preberi več

Koliko ?asa bo še vzdržalo Slovensko zdravstvo, pacienti in zaposleni?!?!

AffordableHealthcareIssues

Razmišljanje odraža dejansko stanje v zdravstvu… Slovensko zdravstvo bo vzdržalo verjetno še dolgo..O?itno ni ve? pomembna kakovost, odzivnost, kratke ?akalne dobe, zadovoljstvo tako pacientov kot zaposlenih, prihodnost…važno je, da ‘sistem’ fura dalje po starem. Zaposleni v zdravstvu delujemo na zadnje atome ?loveških zmogljivosti. Dragi moji evropski balkanci v nedogled žal tako ne bo šlo ve? dolgo. Preberi več

Je Hrvaška lagala? Izigrali so medicinske sestre

hrvaske medicinske sestreHrvaški problemi se o?itno kopi?ijo tudi v zdravstvu. Hrvaške medicinske sestre so se združile v iniciativo proti diskriminaciji za pridobitev odlo?b-certifikatov za delo v tujini (EU). Zakaj???!

Zbornica zdravstvene nege in ministrstvo za zdravje na Hrvaškem je za?elo zavra?ati vloge za delo medicinskih sester v tujini. Preberi več

Jeseniški zdravstveni tajkun?ki

sbj jesenice (3)

?lanki v medijih so me fascinirali, razveselili in prav ni? presenetili. Petnajst let delam v bolnišnici Jesenice kot zdravnik in kon?no me veseli, da je skozi vsa ta leta ‘govoric’ prišlo k dejanjem. Tu ni kriva politika(mogo?e pa), vonj po denarju in pohlep.

Kriminalisti PU Kranj so zaradi domnevnega oškodovanja bolnišnice vložili kazenske ovadbe zoper odgovorne podjetja ISS in bivšega direktorja Igorja Horvata ter nekdanjo glavno medicinsko sestro Zdenko Kramar.

Novi avtomobili, hiše, potovanja, drage materialne dobrine…matr pa res dobro zaslužjo v tem javnem sektorju tisti, ki so na položajih v SBJ..

Kako se bo odvilo v pravnem in odškodninskem smislu pa bomo videli verjetno ?ez desetletje. Pustimo se pozitivno presenetiti. Upajmo, da preiskovalci, kriminalisti, tožilci in sodniki ne naredijo preve? napak…da ne bodo na koncu vsi spet oproš?eni z odškodninami, kljub obremenilnim dokazom…

Ajga ?es pr korit je pa ja treba kej ‘maznt’… Vi pošteni zaposleni šparejte in še kaj Vam bomo vsako leto vzeli..mi pa bomo sklenili kakšno pogodbico in aneks ve? & ‘maznli’ kakšen miljon?ek. Fairplay? Seveda da ne… Preberi več

Mladi in alkohol

mladi in alkohol

Posledice pitja alkohola med mladostniki so podcenjene, saj zdravstvena oskrba zastrupitev z alkoholom (etanolom) pri mladostniku – ?eprav gre za resno stanje, ki je lahko življenjsko ogrožujo?e – predstavlja le vrh ledene gore.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) menimo, da je za u?inkovitejše zmanjševanje škode zaradi alkohola v naši družbi nujno potrebno vzpostaviti bolj kriti?en odnos do posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola ter dose?i širši družbeni konsenz glede ukrepov za zmanjševanje škode zaradi alkohola. Preberi več

Akcija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema in njegovo socialno pravi?no nadgradnjo

Doctor

Vlada R Slovenije je pred kratkim dokapitalizirala Novo Ljubljansko banko (NLB)  s 500 mio EUR našega, davkopla?evalskega denarja. Zaradi sprege med  politiko in tajkuni, korupcijo, klientelizmom in popolno odsotnostjo odgovornosti je NLB postala jama brez dna. Za nastalo situacijo, ki je Slovenijo porinila na dno Evrope, nih?e ni odgovarjal.

Enak na?in sistemskega delovanja uni?uje tudi naše javno zdravstvo.

Preberi več

Naro?anje pacientov v ambulanto splošne medicine – a še vedno ?akajo

Kot vemo se že skoraj v vseh ambulantah naro?a na pregled k zdravniku. A vendar to za biti problem.
Preberi več

Komunikacija v zdravstvu iz perspektive študenta

Komunikacija je kot vsi vemo izmenjavanje informacij med dvema ali ve? osebki.

Vendar pa je to le uradna definicija te besede, dosti bolj je pomembno dejstvo, da bo pacient glede na komunikacijo na oddelku doživljal svoj obisk zelo razli?no.

Preberi več

Zdravstveno osebje, ki dela v psihiatri?nih bolnišnicah se soo?a z vedno ve?jo frekvenco fizi?nega nasilja

psihiatricen.jpgVe? kot polovica sester na oddelkih za duševno bolne je že bila fizi?no napadena, je pokazala anketa in statistika prijav zaposlenih. Vendar je ta številka mnogo ve?ja kajti ve?ina teh incidentov se ne prijavlja.

Študija v zavodu Zaupanja in zasebnih bolnišnicah v Angliji ter Walesu kaže, da so bili prav tako napadeni pacienti ( pacient – pacient ) in ugotavljajo, da je treba nekaj ukreniti in ustaviti nasilje.

Preberi več

Upravi?eni bi morali biti vsaj do ustreznega zdravstva

?eprav je zdravstvo zapleteno in zahteva dolgoro?ne študije, pa bi kljub temu ljudje morali biti deležni vsaj tiste nujne pomo?i.

V ?asopisih je dnevno zaslediti napake, ki jih storijo zdravniki ali medicinske sestre. Tako so na ra?un malomarnosti in pomanjaknja profesionalnosti v zadnjih mesecih ugasnili že dve življenji. In strah ljudi? Se ta ob obiskih bolnišnic le še ve?a in ljudje vedno bolj skrbno izbirajo bolnišnico, ki jo bodo obiskali.

Morda to po?nemo opravi?eno?

Zdravstvo, ki je namre? vedno bolj razvito in so na voljo vedno ve?je možnosti nekomu pomagati in mu rešiti oz. omogo?iti normalno življenje, nazaduje? V smislu tistih pomembnih vrednot, ki jih starši skušajo vtrniti v nas že od rojstva.

Vrednot prijaznosti, pravi?nosti, doslednosti in želje po spoznanju kar res želimo postati. Vsak dober zdravnik in medicinska sestra mora imeti v sebi trohico prijaznosti, ko pacient stopi v sobo.

Marsikatera se namre? ne zaveda, da lahko hudo bolnemu pacientu z majhno merico nasmeha polepša dan. Doslednost in pravi?nost – zakaj tudi v bolnišnicah ne bi veljalo pravilo enakopravnosti in bi se vsakemu pacientu posvetili enakovredno in z enako mero doslednosti? Ob obiskih raznih bolnišnic in zdravsvenih ustanov, je namre? velikokrat zaslediti nerazpoloženost in slab odnos zaposlenih.

Moj cilj ni udrihti po zdravstvu, vse kar želim povedati je namre? to, da bi se tega poklica naj lotili le tisti, ki si tega res želijo, saj bodo le tako dosegali kakovostno delo in bodo kos tudi drugim zdravniškim in predvsem ?loveškim vrlinam na delovnem mestu.