Posts

Nova urgenca v Klini?nem centru Ljubljana 2015 – dovoz in dostop za reševalna vozila

Kon?no se je premaknilo pri izbiri ponudnika za gradnjo novega urgentnega bloka UKCLJ, ki naj bi bil po zagotovilih zgrajen ”kmalu”.

Radi pa bi opozorili, da so trenutne kapacitete dovoza in dostopa reševalnih vozil polno zasedene ve?ino dneva, kljub trudu varnostnikov, da zagotovijo ?imbolj teko? ‘promet’ na prostorih za reševalna vozila.

Nadaljevana gradnja novega urgentnega bloka se še niti za?ela ni in že ni prostora ža reševalna vozila. Kaj bo ?ez 5 let, ?e je že sedaj vse prenatrpano, kaj bo v primeru množi?ne nesre?e?

Dajte malce razmisliti o pove?anju dovoznih & dostopnih površin za reševalna vozila.

Verjetno se nov urgentni blok s svojimi kapacitetami gradi za nadaljnih 100 let ali PA??!?

Malce #FAIL bi bil, ?e bi bilo že takoj po otvoritvi vse prenasi?eno…

https://blog.zdravstvena.info/nov-urgentni-blok-kclj-nova-urgenca-klinicni-center-ljubljana-izgradnja-kclj-urgenca/

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG