Posts

NEnujni pacienti v dežurni ambulanti

Dežurne ambulante (DA) obiskuje ?edalje ve? pacientov. Pove?an obisk se najbolj izraža v obdobju sezonskih obolenj (gripa, viroza…). Prav tako opažamo, da se pove?uje tudi obisk nenujnih pacientov v DA.

V Pravilniku o obveznem zdravstvenem zavarovanju je v 103. ?lenu dolo?eno kaj obsegata nujna medicinska pomo? (NMP), ter nujne in neodložljive zdravstvene storitve.

Obiskovanje dežurnih ambulant naraš?a v številnih državah, ugotavljajo Ruud, Hjortdahl in Natvig (2016).Pomemben dejavnik, ki prispeva k ve?jemu številu pacientov, so obiski nenujnih pacientov, ki bi lahko za svoje zdravstvene težave obiskali osebnega zdravnika.

Nenujni pacienti se odlo?ijo za obisk dežurne ambulante, namesto obiska osebnega zdravnika, zaradi razli?nih razlogov:

– ne znajo oceniti ali je za njihovo zdravstveno stanje potrebno obiskati DA ali osebnega zdravnika

– ne vedo kakšnim zdravstvenim stanjem so namenjene DA

– nimajo oziroma ne želijo obiskati osebnega zdravnika Preberi več