Svetovni teden cepljenja 2014

cepljenje

V zadnjem tednu aprila (24.?30. april 2014) po celem svetu obeležujemo Svetovni teden cepljenja, ki letos poteka pod globalnim geslom “Cepimo se za zdravo prihodnost”. Za evropsko geslo letošnje obeležitve je Svetovna zdravstvene organizacija izbrala slogan “Cepljenje za vse življenje”, s katerim želimo opozoriti na pomen cepljenja v vseh življenjskih obdobjih. Obeleževanje pomeni priložnost za pove?anje ozaveš?enosti o pomenu cepljenja in poudarjanje pomembnosti tega preventivnega ukrepa, ki dokazano rešuje življenja. Na  Nacionalnem institutu za javno zdravje (NIJZ) priporo?amo pravo?asno cepljenje proti nalezljivim boleznim in  svetujemo, da svojega  zdravnika povprašamo, katera cepljenja nam priporo?a, da  s tem zaš?itimo sebe in svojo družino.

 

S cepljenjem se zavarujemo pred mnogimi, pogosto zelo nevarnimi boleznimi. Med njimi je kar nekaj takšnih za katere ni zdravila ali pa zdravljenje zaradi odpornosti bakterij na zdravila ni ve? uspešno. “Zaradi cepljenja se zmanjšuje število zbolelih za mnogimi nalezljivimi boleznimi, zavedati pa se moramo, da mikrobi ne upoštevajo državnih meja, zato bolezni niso le nacionalni, ampak tudi regionalni in mednarodni problem. V evropski regiji smo v zadnjem ?asu pri?a številnim izbruhom ošpic zaradi slabe precepljenosti predšolskih in šolskih otrok. V Sloveniji zaradi visokega deleža  cepljenih ošpice zaenkrat dobro obvladujemo in kljub posameznim zbolelim ne beležimo izbruhov te bolezni,” je povedal doc. dr. Marko Vudrag iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Nova Gorica.

nijz

Preventiva pred nalezljivimi boleznimi pa je pomembna v vseh življenjskih obdobjih. Doc. dr. Marko Vudrag z Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Nova Gorica  zato svetuje: “Zavedati se moramo, da nikoli nismo prestari za cepljenje, zato tudi odraslim prebivalcem v Sloveniji in še posebej starejšim priporo?amo cepljenja proti gripi, pnevmokoknim okužbam, tetanusu in klopnemu meningoencefalitisu, saj bodo na ta na?in v veliki meri zmanjšali možnost da bi zboleli in s tem poslabšali svoje kroni?ne bolezni. . Prav tako moramo na cepljenje pomisliti tudi ob pripravah na  potovanje v sosednje države in dlje po svetu.

 

Uspehi cepljenja po vsem svetu so veliki

Evropska regija že nekaj let velja za regijo, kjer smo izkoreninili otroško paralizo, ki je nevarna bolezen, saj lahko pripelje do invalidnosti in celo smrti. Medtem ko te bolezni v ve?jem delu sveta ve? ne poznamo, pa prihaja do posami?nih izbruhov bolezni v državah, kjer zaradi razli?nih razlogov cepljenja ne morejo izpeljati optimalno. Iz teh žariš? se bolezen lahko hitro razširi tudi drugam. Vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije za Slovenijo Marijan Ivanuša opozarja: “V zadnjih desetletjih se je po svetu število obolelih zaradi ošpic zmanjšalo za 90 odstotkov. Marsikje so starši in tudi zdravstveni delavci izgubili strah pred to boleznijo, saj prakti?no ve? ne vidijo bolnikov z ošpicami (in drugimi otroškimi boleznimi), kar je rezultat cepljenja. Hkrati pa so se na svetovnem spletu pojavile informacije o nevarnostih cepljenja, ki ve?inoma izvirajo iz prirejenih rezultatov raziskave o nevarnih stranskih u?inkih kombiniranega cepiva za mumps, ošpice in rde?ke. V nekaterih državah se je zaradi nasprotnikov cepljenja delež cepljenih otrok tako zmanjšal, da je prišlo do velikih izbruhov ošpic.”

 

Cepljenje, skupaj z boljšo zdravstveno oskrbo, zagotavljanjem ?iste vode in sanitacijo, boljšo higieno ter izobraženostjo je zmanjšalo umrljivost otrok. Umrljivost otrok starih do 5 let se je v letih od 2000 do 2010 zmanjšala z 9,6 na 7,6 milijona. “Zaradi velikega pomena cepljenja je 194 držav ?lanic Svetovne zdravstvene organizacije leta 2012 sprejelo Globalni akcijski na?rt za cepljenje, katerega cilj  do leta 2020 je zagotovitev univerzalnega dostopa do cepiv, ki lahko prepre?ijo na milijone smrti,” je še povedal vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije za Slovenijo Marijan Ivanuša in spomnil, da je ob obeležitvi leta 2008 Slovenijo obiskala Njena kraljeva visokost kronska princesa Mary Danska, sama mati štirih otrok in velika zagovornica cepljenja, saj se zaveda, da s cepljenjem zaš?itimo otroke pred nevarnimi nalezljivimi boleznimi.

 

Bolezni in okužbe, ki jih prepre?ujemo s cepljenjem

–         davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, okužbe s  hemofilusom influence tipa b (Hib),

–         ošpice, mumps, rde?ke,

–         hepatitis B,

–         humani papilomski virus

–         gripa,

–         klopni meningoencefalitis (KME),

–         meningokokni meningitis,

–         pnevmokokne okužbe,

–         norice,

–         rotavirusne okužbe,

–         tuberkuloza,

–         steklina,

–         tifus,

–         hepatitis  A,

–         rumena mrzlica.