Študentska obremenjenost iz perspektive študenta

Študenti zdravstvene in babiške nege po Sloveniji smo v današnjih ?asih še pod ve?jim stresom kot kadarkoli prej.  Po eni strani imamo šole, ki nas obremenjuje z obveznimi seminarji, predavanji ter klini?nimi praksami ter seveda z izpiti, po drugi pa imamo državo, ki nam jemlje vse ve? bonitet ter nas dodatno bremeni z znanjem, da bo delavcev za naš poklic v Sloveniji vse ve? in bo nekaterim iskanje službe zelo oteženo.

Vendar pa, kako naj se razbremenimo ?

Tukaj bi vam lahko nalagal glede dihalnih vaj in tiso? drugih tehnik sproš?evanje, vendar pa to ni moj namen. Vsak od nas ima svoje hobije, svoje koti?ke za sproš?anje ter druga?ne motivacije. Lahko bi šel ?ez celotno Hierarhijo Potreb a dejstvo je, da mora vsak od nas si najti neko svojo tehniko sproš?anja.  Skratka namesto, da se nervirate … carpe diem.