Strokovno srečanje European summer school of social pediatrics 2007

Ponoči sem prišel iz odlično organizirane 1. poletne šole socialne pediatrije. Šolo organizira Inštitut za zdravje otrok iz Trsta, Združenje za pediatrijo .

Sekcija za socialno pediatrijo in zdravje otrok pri Slovenskem zdravniškem društvu in Hrvaško društvo za prevetnivo in socilano pediatrijo, Hrvaškega zdravniškega zbora. Krovna organizacija je ESSOP _ European Society for Social Pediatrics and Child Health.

Pod njenim okriljem delujemo organizatorji kot člani te organiziacije in funkcionarji v Izvršilnem odboru. Hrvaško zastopa prof. Josip Grgurić, dr.med., Italijo prof. Georgio Tamburlini, dr.med., in Slovenijo prim.asist.mag. Martin Bigec, dr.med.. Sponzor srečanja je bil UNICEF Hrvaška.

Ker gre za strokovno prireditev za omejeno število udeležencev so bili vabljeni predvsem promotorji zdravstvenih sistemov s področja pediatrije v državah EU in izven ter aktivni pediatri v društvih in združenjih, ki promovirajo otrokove pravice, še posebej pravico do zdravja.

Tokrat smo bili udeleženci iz Kanade, Anglije, Poljske, Italije, Slovenije, Hrvaške, Gruzije, Tadžikistana, Zimbabveja, Grčije in Srbije. Tema je bila Zgodnji otrokov razvoj.

Obravnavali smo različna področja aktivnosti za spodujanje otrokovega zgornjega razvoja, predvsem z vidika vloge družbe, prostovoljcev, družine, okolja (vrtci,, šole,..) mestna skupnost, vladne in nevladne organizacije.

Socilani pediatri moramo biti senzibilizirani na dogajanje v družbi, predvsem v zdravstvu, kjer gre za poskus krčenja otrokovih pravic ss trani zakonodaje ali financiranja zdravstvenih programov. Klasičnih predavanj ex. katedra ni bilo. Bili smo vabljeni predavatelji s predvidenimi temami, ki smo jih predstavili kot uvod v skupinsko delo.

Večina dela se je dogajala v Delovnih skupinah s predstavitvijo projektov v o posameznih državah in medsebojno razpravo o vprašanjih in dilemah. Delo je bilo intenzivno, poglobljeno predvsem pa kolegialno in ustvarjalno. Vse skupine so morale poročati o svojem delu in ga predstaviti drugim.

Zaključki bodo objavljeni na spletnih straneh ESSOPa. Po štirih dnevih dopoldanskega in popoldanskega dela, ki je potekalo v angleškem jeziku in vodeno s strani izkušenih strokovnjakov, nam klkjub utrujenosti še ni bilo dovolj.

Dogovorili smo se, da bomo nadaljevali s pridobljenim znanjen doma, v svojih lokalnih skupnostih in da se ponovno dobimo prihodnje leto, tokrat v Dubrovniku.

Martin Bigec