Srce moja skrb 2008

Projekt Misli na srce, ki deluje v okviru Društva študentov medicine
Slovenije, je 16. 4. 2008 v povezavi z Študentsko organizacije
Univerze v Ljubljani (ŠOU) v parku Tivoli organiziral prireditev tek
Srce moja skrb.

clani-projekza-misli-na-srce.JPG
Poleg samega teka je potekala akcija osveš?anja
javnosti o problemu boleznih srca in ožilja, dejavnikih tveganja
zanje, prikazovanje temeljnih postopkov oživljanja ter uporabe
avtomatskega defibrilatorja.


Prireditev je potekala v okviru meseca
sociale in zdravja, njen glavni namen je bil spodbujanje ljudi k
zdravemu življenjskemu slogu.

start-4km.JPG

Letošnji tek je postal že tradicionalen, saj je bil že 3. po vrsti.
Prireditev je bila  namenjena širši populaciji, ljudem vseh starosti.
Kljub nestanovitnemu vremenu, se je teka udeležilo prek 500 teka?ev,
ki so lahko glede na svoje sposobnosti izbirali med tremi razli?no
dolgimi progami: 2 km, 4 km, 10 km.

start-10km.JPG
Prijavnine ni bilo. Vsi teka?i so
prejeli spominske obeske za klju?e in hladilni gel, najboljši v vsaki
kategoriji pa še prakti?ne nagrade.

Poskrbljeno je bilo za pija?o in
ostala okrep?ila za teka?e. Prišlo pa je veliko obiskovalcev, ki niso
tekli, so pa glasno vzpodbujali teka?e. Vsi udeležensci prireditve so
si lahko brezpla?no izmerili holesterol (250 ljudi), krvni sladkor
(317 ljudi) in krvni tlak (335 ljudi) ter obnovili svoje znanje o
temeljnih postopkih oživljanja. Teka?em pa je bil omogo?en še test
tekaške obutve in degustacija športnih energijskih napitkov.

stojnice.JPG

Med spremljajo?imi dejavnostmi je potekala akcija ozaveš?anja o
sr?nožilnih boleznih. Pripravljeno je bilo izobraževalno gradivo z
nasveti za zdravo življenje ter informacijami o boleznih srca in
ožilja, na katerem so bile povzete glavne to?ke preventive sr?no
žilnih bolezni.

tecaj-ozivljanja-za-zivljenje.JPG

Na teku se je predstavil tudi projekt Za življenje
(www.zazivljenje.org), ki organizira brezpla?ne obnovitvene te?aje
prve pomo?i in promovira prvo pomo? po Sloveniji. Udeleženci teka so
lahko na lutki obnovili temeljne postopke oživljanja in se nau?ili
uporabljati defibrilator (AED), napravo, ki je klju?na za ukrepanje ob
zastoju srca. Dobili so tudi osnovne informacije o prvi pomo?i.

tek.JPG

Na svoji stojnici je društvo Brez izgovora predstavljalo svetovno
kampanijo Help, ki opozarjajo na problematiko pasivnega kajenja.
Mimoido?im so merili koli?ino ogljikovega monoksida v izdihanem zraku
in jim svetovali, kako opustiti kajenje.

Odzivi so bili pozitivni. Ljudje so bili zelo navdušeni nad
brezpla?nimi meritvami, dobro organiziranim tekom in pozitivnim
vzdušjem.

zadovoljni-tekaci-na-cilju.JPG

Barbara Segulin
Odnosi z javnostmi, projekt Misli na srce
segulinka@yahoo.com, srce@slomsic.org
040 680 628

Ina Živanovi?
Odnosi z javnostmi, projekt Za življenje
ina.zivanovic@zazivljenje.org
041 791 759