Spremembe v zdravstvu 2013 – 2015

zdravstveni delavci

Od neuradnih virov smo prejeli osnutke nove zakonodaje sprememb v zdravstvenem sistemu v Sloveniji.

Povzemamo nekatera pomembna dejstva, novosti in spremembe, tako za zaposlene v zdravstvu, kot tudi za paciente.

Danes Vam jih premierno predstavljamo. Seveda po domače, da bo čimbolj razumljivo!

prihodnost zdravstva

Novosti in spremembe za zaposlene v zdravstvu v obdobju 2013 – 2015

– Odmor za malico ostaja! Kot novost se sprejme in uvede mediteranski model prehranjevanja za vse zaposlene. UpoÅ¡teva se priporočila zdrave prehrane z omejitvijo sladkih pijač in predoziranja s kavo. Prehrana bo zagotovljena v ‘menzah’  in pri gostincih z možnostjo dostave. Vse krÅ¡itve v smislu nezdravega prehranjevanja bodo kaznovane z odvzemom plačila malice.

– Nov sistem ocenjevanja delovne uspeÅ¡nosti in nagrajevanja zaposlenih, ki se trudijo nadpovprečno – stimulacija  z 10% zviÅ¡anjem ”plače” – mesečno oz. 10% znižanjem ”plače” vsem, ki delajo podpovprečno.

– Uvedba minimalno treh ‘teambuildingov’ zaposlenih na leto.

– PoviÅ¡anje dopusta za 3 dni za vse zaposlene v zdravstvu.

– Uvedba ”bonificiranega delovnega staža” za zaposlene na najbolj napornih delovnih mestih (reÅ¡evalci, intenzivna terapija, urgentne ambulante itd..).

– Aktivnosti na področju vračanja ugleda poklicov v zdravstvu, spoÅ¡tovanja med zaposlenimi in seveda spoÅ¡tovanju vseh pacientov.

– Povrnitev izobraževanj za vse zaposlene v zdravstvu, saj se bo le tako vrnila vnema in dvigala strokovnost. Potrebno bo vlagati v ljudi in ne samo v ‘fasade’.

– Nov, neodvisen nadzor nad sistemi in delom zdravstvenih organizacij.

– Reorganizacija v pozitivnem smislu in določitev kompetenc.

– Zaustavitev ‘odtekanja’ zdravstvenih delavcev v tujino. Finančne spodbude, boljÅ¡i delovni pogoji, krepitev dobrih odnosov.

– Spodbujanje ‘zelenega’ prihoda na delovno mesto (peÅ¡, kolo, javna prevozna sredstva). Nagrada (mesečni bon v vrednosti 20 eur za nakupe na tržnici).

– Totalna ukinitev kajenja v in okolici zdravstvenih ustanov.

– Pred dokapitalizacijo NLB, NKBM itd.. se vloži denar v zdravstveni sistem & spremembe in porabo dosledno nadzira. Zagotovijo se novi programi, zaposli več kadra, zmanjÅ¡ajo čakalne dobe…

– Vodje oddelkov & tima bodo motivirali, nagrajevali in bili zavezniki zaposlenih.

– Kolektivni nakup prenosnih kart in zakupov telovadnic&igrišč za vadbo – Å¡portne aktivnosti – rekreacijo (plavanje, nogomet, odbojka..), tako kot tudi kart za oglede komedij, gledaliÅ¡kih predstav, meditacij… StroÅ¡ki bremenijo zdravstveno ustanovo. Dobra fizična in psihična pripravljenost, normalna telesna teža, videz in urejenost zaposlenih v zdravstvu so ključnega pomena!

– Več zaposlitev mladih v zdravstvu in striktno upokojevanje po zakonu.

– Zakonodaje, načrtov za gradnjo in spremembe zdravstvenih ustanov, sistemov, adaptacij, izboljÅ¡av… ne bodo več pisali strokovnjaki iz pisarn, ampak ljudje iz prakse, ki tam delajo, ki vedo kaj, kako in koliko potrebujejo.

– Povečanje praktičnega usposabljanja v zdravstvenih Å¡olah & fakultetah, več stika s pacienti in manj papirologije.

– Stremenje k boljÅ¡im odnosom v zdravstvenem timu. Natančni predvideni realizacijski ukrepi Å¡e niso natančno definirani.

– Zagotovljeno izplačilo regresa do leta 2015.

– Uvedba obveznega ‘oblačenja uniform’ zaposlenih v pisarnah & na ministrstvu in en mesec na leto praktično delo v zdravstvenih ustanovah, da vidijo realno stanje v praksi, potrebe in spremembe sistema & zakonodaje.

– Večja fleksibilnost, zaupanje in vračanje normativov.

– Omejitev prevelikega predpisovanja zdravil in namenitev sredstev za preventivo & dodatne oblike zdravljenja.

– Zakonsko določeni zastopniki pravic zaposlenih v zdravstvu. Mobing, verbalno in fizično nasilje pacientov, incidenti… pritožbe bo odslej naprej reÅ¡eval zastopnik zaposlenih v zdravstvu v posamezni ustanovi.

– Gradnja novih zdravstvenih ustanov & prizidkov & adaptacij bo morala biti zaključena maksimalno v roku petih let.

zaposleni v zdravstvu

Novosti in spremembe za paciente v obdobju 2013 – 2015

– Ustanovitev klinike za zdravljenje fouÅ¡ije, sosedskih prepirov in ‘opravljanja’. Na napotnico brez čakalne dobe. Cilj – temeljna sprememba miselnosti, navad in odločitev v glavah Slovencev.

– ZmanjÅ¡anje čakalnih dob za specialistične preglede in operacije iz 5 mesecev na 2 meseca.

– Dodatke k zdravljenju poleg uradne medicine v smislu priznanih alternativnih metod, pripravkov, zdravil itd… katere plača zavarovalnica.

– ÄŒakalnice se bodo spremenile v okrogle mize, meditacijska okolja, delovne skupine, družabne dogodke..skratka potekala bo konstruktivna diskusija med pacienti, ki čakajo na pregled.

– Dokončan nov urgentni blok UKCLJ leta 2015.

– Večja kontrola (25 novih inÅ¡pektorjev) nad javnimi naročili in porabo davkoplačevalskega denarja v zdravstvu.

– Spodbujanje zdravega načina življenja vseh v smislu bonitet na področju gibanja, druženja in zdravega prehranjevanja ter opustitve nezdravih razvad.

– Znižanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 5%.

– PodaljÅ¡anje časa za obisk pri osebnem zdravniku iz sedajÅ¡njih 7  na 9 minut.

– Poskusna uvedba e-zdravnika (videokonferenca z osebnim zdravnikom in medicinsko sestro prek družbenih omrežij oz. skypa).

– Več novih preventivnih programov z nadzorom realizacije in edukacija pacientov.

– Uvajanje novih tehnologij npr. zamrzovalne komore (lahko te zamrznejo za maksimalno 10 let), izvajanjem odkritih novitet na področju genskega inženiringa (odstranjevanje gena za staranje).

– ZviÅ¡anje finančnih prilivov v zdravstveno blagajno in poostren nadzor nad porabo.

– Približevanje Avstrijskemu zdravstvenemu sistemu….

 

Verjetno ste prebrali datum objave članka 1.april :))

Upajmo pa vseeno, da se kakšen od sledečih predlogov uresniči v dobro vseh nas!

Vaš zdravstveni portal  http://www.Zdravstvena.info 

V kolikor Vam je prispevek všečen ga delite z drugimi na Facebooku.