(Ne)Prepoznavnost poklicev RENTGENSKI TEHNIK, RADIOLOŠKI INŽENIR, DIPLOMIRANI INŽENIR RADIOLOGIJE

Rentgenski tehnik, radiološki inženir, diplomiran inženir radiologije, sestra, …., pa še kakšen naziv bi se našel za zaposlene na radioloških oddelkih v zdravstvenih ustanovah.

Premnogo ljudi (tudi zdravstveni profili) sploh ne vedo, da poklic radiološki inženir sploh obstaja. Javno mnenje je še v večini takšno, da v zdravstvu delajo samo zdravniki in medicinske sestre, ostalih profilov pa je zelo malo, mogoče kakšna fizioterapevtka, potem se pa že vse konča.

Pacienti vsakega zdravstvenega delavca takoj ob prihodu v ustanovo rangirajo (ali je zdravnik ali medicinska sestra).

Moške zdravstvene delavce vržejo med zdravnike, ženske pa ne glede na izobrazbo, uniformo,  ki jo nosimo, ali delo, ki ga opravljamo, vržejo med medicinske sestre. Torej radiološki inženir, kakor je trenutno uradno delovno mesto za vse zgoraj omenjene nazive, je zelo pomemben član diagnostične kot tudi terapevtske ekipe. Radiologija je zelo široka dejavnost, ki pokriva mnogo diagnostičnih, kot tudi terapevtskih postopkov.


Med diagnostične metode spada klasično rentgensko slikanje, razne urološke, ginekološke,  gastroenterološke, ortopedske preiskave na osnovi rentgenskih žarkov, kot tudi slikanje z računalniško tomografijo (CT), magnetno resonančno slikanje (MR), ultrazvok, nuklearno medicinske preiskave (različne scintigrafije), v terapevtske pa radioterapija in interventna radiologija ( koronarografije, PTA ).

Radiologija je tudi veda, ki se v zdravstvu najhitreje tehnološko razvija in širi, za kar je potrebno kontinuirano izobraževanje radiološkega tima. Prev zaradi tega, se je skozi čas študij radiologije močno spreminjal. V začetku je obstajal radiološki pomočnik, za katerega ni obstajala posebna šola, ampak le usmeritev na delovnem mestu.

Že v začetku 50 let prejšnjega stoletja so ustanovili prvo rentgensko šolo za radiološke pomočnike, kateri so po zaključenih dveh letih pridobili strokovni naziv Višji radiološki tehnik. Z leti se je vsebina študijskega programa spreminjala in dopolnjevala, spreminjali pa so se tudi nazivi ter čas šolanja.

V današnjem času se študentje izobražujejo po prvi bolonjski stopnji in pridobijo naziv diplomiran inženir radiološke tehnologije. Sedaj obstaja že tudi druga bolonjska stopnja radiološke  tehnologije, naziv pa je magister inženir radiološke tehnologije. Sicer delovno mesto za magistra še ne obstaja, ampak šolanje se nadaljuje.

Kolikor je znano se fakulteta trudi, da bi ustanovila tudi doktorski študij za radiološko tehnologijo, vendar kaj bi delal doktor radiološke tehnologije, ni nikomur jasno.Torej delovno mesto radiološkega inženirja se deli na tri oziroma pet kategorij:

-    Radiološki inženir 3 je radiološki inženir začetnik, pripravnik
-    Radiološki inženir 2 je radiološki inženir z delovno dobo dveh ali več let, ki dela na manj zahtevnih aparaturah
-    Radiološki inženir 1 je radiološki inženir z delovno dobo 6 ali več let, ki dela na bolj zahtevnih aparaturah
-    Radiološki inženir dozimetrist, ki se ukvarja z dozimetrijo
-    Radiološki inženir svetnik, ki ima posebne naloge

Zadnja dva sta izjemno redka in 98% radioloških inženirjev nas spada med prve tri razrede.

Radiološki inženir je zdravstveni delavec, ki ima znanje iz radiološke, nuklearno medicinske diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega sevanja ter varstva pred sevanji.


Je nepogrešljiv član sodobnega zdravstvenega tima. V zdravstvenem timu je odgovoren za tehnično izvedbo diagnostičnih ali terapevtskih posegov ter kontrolo kvalitete in dela po predpisanih mednarodnih standardih na področju uporabe ionizirajočih sevanj v medicini.

Ima tako obsežno znanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, da lahko odgovorno ščiti pacienta, okolje in sebe. Svoje delo opravlja v posebnih delovnih pogojih, ki so zdravju škodljivi in jih ureja posebna zakonodaja.

Ne more se izogniti posebnim oblikam dela, kot je dežurstvo.
Radiološki inženirji smo mala populacija, izpostavljena velikim dozam ionizirajočega sevanja.

Radiološki inženir dela na področju, kjer se dopolnjujeta tehnologija in medicina. Zato mora v enaki meri obvladati znanja iz obeh področij.

Osnovna značilnost poklica je delo z bolnimi in poškodovanimi ljudmi vseh starosti. Imeti mora visoko razvit čut odgovornosti do sebe in za delo z ljudmi. Prav tako sodeluje v procesu izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja (Visoka šola za zdravstvo 1996).

Brigita Turk, diplomirani inženir radiologije

1 reply

Comments are closed.