Razstava ob dnevu medicinskih sester popestrila dan krvodajalcev

Cvetka Gregorc

Medicinske sestre na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani smo z veseljem sprejele priložnost, da ob mednarodnem dnevu medicinskih sester z razstavo predstavimo svoje delo in stroko. Ker je naše delo v prvi vrsti namenjeno krvodajalcem, ki želijo s svojo krvjo nesebično pomagati bolnikom, smo z razstavo v čakalnici krvodajalcev želeli popestriti oz. dopolniti tudi slovenski in mednarodni dan krvodajalcev (4. in 14. junij).

Ideja o predstavitvi dela medicinskih sester se je porodila že dolgo pred tem, ker smo v praksi večkrat občutile in opažale, da imajo nekateri naši sodelavci napačne predstave o našem delu in o zdravstveni negi.

Ideje so se rojevale in zbirale ob raznih priložnostih: tekom dela, ob druženju na seminarjih, ob kavi, v prostem času. Oblikovale smo koncept za dvanajst plakatov. S fotografijami ključnih področji dela medicinskih sester na Zavodu smo poskrbele za večjo gledljivost in izraznost plakatov. Pri tem smo izkoristile svoje skrite talente in ustvarjalnost in se z zanosom lotile fotografiranja in oblikovanja besedila.

Na prvem plaktu, ki stoji na vhodnem mestu razstavnega prostora, so poleg definicije zdravstvene nege Mednarodnega sveta medicinskih sester navedeni strokovni nazivi in izobrazbena struktura vseh članov tima zdravstvene nege. Večina članic in članov tima zdravstvene nege na Zavodu je predstavljena na fotografiji (slika1).

Naslednja dva plakata predstavljata organiziranost medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Predstavile smo Zbornico zdravstvene in babiÅ¡ke nege Slovenije – Zvezo druÅ¡tev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, DruÅ¡tvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Delovno skupino za transfuziologijo v okviru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Besedilu smo dodali njihove logotipe in fotografije predstavnic medicinskih sester z Zavoda, ki delujejo v navedenih organizacijah.

Ostali plakati predstavljajo delovna področja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v transfuzijski dejavnosti. To so:
– promocija krvodajalstva in zdravstvena vzgoja krvodajalcev,
– sprejem in registracija krvodajalca,
– izbor krvodajalcev za odvzem krvi,
– odvzem krvi krvodajalcem na Zavodu in na terenu,
– predelava polne krvi v krvne komponente,
– shranjevanje krvnih pripravkov,
– izdaja krvnih pripravkov,
– posebni postopki in odvzemi krvi,
– izobraževanje in usposabljanje za delo v transfuzijski dejavnosti,
– razvojno – raziskovalna dejavnost.

Iz vsebine razstave je razvidno, da medicinske sestre in zdravstveni tehniki s strokovnim delom in profesionalnim odnosom tako do krvodajalcev kot do bolnikov omogočamo, da se dobri nameni krvodajalcev, ki s svojo krvjo želijo pomagati sočloveku, v polni meri uresničijo.
Poleg strokovnega dela pa znamo koristno izrabiti tudi trenutke v prostem času, ki nam vračajo moči in dajejo energijo za delo. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki tudi slikamo, pojemo, igramo v kulturnih društvih, fotografiramo, vrtnarimo, gojimo cvetje, pletemo, vezemo, klekljamo, hodimo v hribe, potujemo, obiskujemo razstave, gledališke, kulturne in športne prireditve, se ukvarjamo z rekreacijo itd. Razstavo zaklučujejo slike, izdelki in fotografije, ki prikazujejo utrinke našega prostega časa.

Krvodajalci, ki v teh dneh darujejo kri na Zavodu, si z zamimanjem ogledujejo plakate, razstavljene slike in fotografije. Tistim, ki kri darujejo prvič, je nazoren prikaz dogajanja pred in med odvzemom krvi lahko del priprave na sam odvzem krvi. Za vse pa je zanimivo, kaj se z njihovo krvjo dogaja po odvzemu krvi, kako jo predelamo v krvne komponente, kje jih shranjujemo in koliko časa so eritrociti, trombociti in plazma uporabni za bolnike.
Plakati so tudi dobrodošel učni pripomoček pri vzgoji bodočih krvodajalcev – osnovnošolcev in srednejšolcev, ki pred zaključkom šolskega leta v večjem številu prihajajo na oglede Zavoda.

Če v teh vročih poletnih dneh razmišljate, da bi darovali kri vas vabimo da to humano dejanje združite z ogledom naše razstave na Zavodu.

Vzgoja bodočih krvodajalcev – dijaki Gimnazije Jože Plečnik

bodoci-krvodajalci.JPG

ÄŒlani-ce tima zdravstvene nege na Zavodu RS za transfuzijsko medicino

v Ljubljani, 4. junij 2007.

zavod-rs-za-transfuzijsko-medicino.JPG