Razprodaja Fizioterapije

Fizioterapija je zadnje čase med bolj popularni zdravstvenimi poklici in poklici oziroma dejavnostmi, ki se nanašajo na zdravje, gibanje, preventivo,…  Tako zadnja leta opažamo porast fizioterapevtov, ki to niso.  Že med nami, šolanimi fizioterapevti obstajajo velike razlike v načinu dela, dodatnih izobraževanjih in posledično tudi pristopu do pacientov. Vsi ki delajo v javnem zdravstvu, ki ga plačuje ZZZS, si nikakor ne morejo »privoščiti« individualne pol urne, kaj šele urne obravnave ne glede na njihovo znanje in strokovnost. Tako velikokrat po krivem obsojamo fizioterapevtsko obravnavo v javnih zavodih. Sistem obračunavanj in norma (ki jo imamo tudi v zdravstvu) tega enostavno ne bi prenesel. Podobno velja tudi za zasebnike, ki imajo koncesijo. Hkrati pa tudi ni pomembno kakšne tehnike poznaš in kakšna dodatna znanja imaš, saj jih zdravniki ne poznajo, pa tudi če bi jih poznali jih zaradi zastarelega sistema obračunavanja (zelena knjiga) ne moremo obračunati.

Ker naš sodobni čas zahteva vedno več od nas, se posledično odraža preobremenitev tako na psihičnem kot na fizičnem nivoju. Tu pa nastopijo razni »kvazi fizioterapevti«, ki ljudi (beseda pacient je v medicinskem slovarju  rezervirana za  človeka, ki je deležen zdravstvenega varstva ali zdravstvene oskrbe, oziroma v slovarju slovenskega knjižnega jezika za  bolnika v odnosu do zdravnika, zdravstvene ustanove) zdravijo. Pa vendar zdravijo zdravniki, terapevti (fizioterapevti, delovni terapevti) izvajamo terapijo, maserji, kozmetičarke, bioenergetiki,… torej na morejo zdraviti in tudi ne izvajati terapije. Vseh ostalih nazivov, kot so tuina terapevt, iris terapevt,..pa vsaj kot je meni znano še ni v seznamu poklicev ali  Katalogu  strokovnih znanj v Sloveniji.

Pravzaprav me ne moti to da se marsikdo s svojim delom usmerja na kvalitetnejše življenje posameznikom in vem da sodobna tehnologija (internet, youtube) tečaji, knjige ponujajo obilico hitro pridobljenih znanj, ki pa nimajo in ne morejo imeti obsežnosti in globine. V njihovih »ambulantah« visijo diplome, ki si jih  ne zapomnimo, se nepreverljive in ne poznamo njihove vrednosti. Najhuje pa je, da so mnogi taki »terapevti« strahotno samozavestni, da si lahko za ljudi vzamejo čas (kar je med fizioterapevti, razen med tistimi, ki delajo izključno samoplačniško, nemogoče) in jim prisluhnejo, jih poslušajo. Tudi prav, recimo da je vse stvar ponudbe in povpraševanja, vendar naj bo vsak to za kar je izučen, naj uporablja formalno pridobljena znanja. Jaz tudi ne grem operirati slepiča, potem ko sem si petkrat ogledala posnetek na youtube, pa tudi kirurg nisem, a ne.

Pa  ne gre samo za fizioterapijo, danes so vsi strokovnjaki za vse in tako nam peki prodajajo zdravje, strojniki nas prepričujejo o pomenu zdrave prehrane, ekonomisti popravljajo avtomobile,…

Blanka Koščak Tivadar, dipl.fiziot

1 reply

Comments are closed.