Razmišljate, da bi ponovno postali študent zdravstvene nege in si izboljšali vaše karierne priložnosti?

Postani-magister_1020x400px

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (FZJ) vam v študijskem letu 2014/2015 ponujamo možnost vpisa na redni magistrski študij zdravstvene nege. Kljub temu, da študij ni sofinanciran s strani države, smo za vas pripravi ponudbo, za katero menimo, da je finan?no sprejemljiva. Na ta na?in se vam želimo približati, da bi lahko drugo stopnjo izobrazbe pridobili na FZJ. Naš magistrski študij je v klini?nih okoljih prepoznan kot kakovosten, projekti in magistrska dela pa pomembno prispevajo k razvoju stroke zdravstvene nege, kar je osnovni namen študija na drugi stopnji.

Ve? informacij o študiju, ki bo potekal na Jesenicah, imate na spletni strani fakultete www.fzj.si

Prva prijava je preko e VŠ spletnega portala: http://portal.evs.gov.si/prijava možna do 12. 9. 2014

Šolnina za redni študij znaša 800 EUR in jo lahko pla?ate v desetih obrokih. S tem si bo FZJ pokrila del stroškov dela visokošolskih u?iteljev, ki bodo izvajali študij. Menimo, da je šolnina sprejemljiva, saj je študij ve?ini diplomantov FZJ lokacijsko dostopen, s ?emer prihranite stroške prevoza v primeru, da se odlo?ate za študij na oddaljenih visokošolskih zavodih.

Poleg diplomantov FZJ so na študij vabljeni tudi diplomantih drugih fakultet. Predavanja za redni študij bodo organizirana v popoldanskem ?asu, od ponedeljka do petka. Prav tako vam je na voljo tudi vpis na izredni študij, ki bo tako kot vsako študijsko leto potekal v Študijskem središ?u v Ljubljani, šolnina zanj je 2500 EUR in je tudi pla?ljiva v ve? obrokih.

Predlagamo, da izkoristite možnosti vpisa na redni magistrski študij. Sredstva za ta razpis smo omogo?ili z intenzivnim raziskovalnim in razvojnim delom. Naše poslanstvo je, da znanja, pridobljena z raziskovanjem, prenašamo na študente. Kljub temu, da ni posluha s strani MIZŠ za financiranje druge stopnje na FZJ, menimo, da mora FZJ narediti najve? v danih možnostih, da ta znanja prenese na študente in omogo?i tudi vertikalo lastnim diplomantom in vsem tistim, ki želijo diplomirati na mednarodno primerljivem magistrskem študiju zdravstvene nege.

Verjamem, da boste o možnostih vpisa premislili in se odlo?ili za FZJ.

Dobrodošli ponovno v študijskih klopeh, znanje pridobljeno na FZJ vam omogo?a prepoznavnost in boljše karierne priložnosti.

OGLEJTE SI BROŠURO (klikni na spodnjo fotografijo)

brosura mag

izr. prof. dr. Brigita Skela Savi?

dekanja