Razmišljate, da bi ponovno postali študent zdravstvene nege in si izboljšali vaše karierne priložnosti?

Postani-magister_1020x400px

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (FZJ) vam v študijskem letu 2014/2015 ponujamo možnost vpisa na redni magistrski študij zdravstvene nege. Kljub temu, da študij ni sofinanciran s strani države, smo za vas pripravi ponudbo, za katero menimo, da je finančno sprejemljiva. Na ta način se vam želimo približati, da bi lahko drugo stopnjo izobrazbe pridobili na FZJ. Naš magistrski študij je v kliničnih okoljih prepoznan kot kakovosten, projekti in magistrska dela pa pomembno prispevajo k razvoju stroke zdravstvene nege, kar je osnovni namen študija na drugi stopnji.

Več informacij o študiju, ki bo potekal na Jesenicah, imate na spletni strani fakultete www.fzj.si

Prva prijava je preko e VŠ spletnega portala: http://portal.evs.gov.si/prijava možna do 12. 9. 2014

Šolnina za redni študij znaša 800 EUR in jo lahko plačate v desetih obrokih. S tem si bo FZJ pokrila del stroškov dela visokošolskih učiteljev, ki bodo izvajali študij. Menimo, da je šolnina sprejemljiva, saj je študij večini diplomantov FZJ lokacijsko dostopen, s čemer prihranite stroške prevoza v primeru, da se odločate za študij na oddaljenih visokošolskih zavodih.

Poleg diplomantov FZJ so na študij vabljeni tudi diplomantih drugih fakultet. Predavanja za redni študij bodo organizirana v popoldanskem času, od ponedeljka do petka. Prav tako vam je na voljo tudi vpis na izredni študij, ki bo tako kot vsako študijsko leto potekal v Študijskem središču v Ljubljani, šolnina zanj je 2500 EUR in je tudi plačljiva v več obrokih.

Predlagamo, da izkoristite možnosti vpisa na redni magistrski študij. Sredstva za ta razpis smo omogočili z intenzivnim raziskovalnim in razvojnim delom. Naše poslanstvo je, da znanja, pridobljena z raziskovanjem, prenašamo na študente. Kljub temu, da ni posluha s strani MIZŠ za financiranje druge stopnje na FZJ, menimo, da mora FZJ narediti največ v danih možnostih, da ta znanja prenese na študente in omogoči tudi vertikalo lastnim diplomantom in vsem tistim, ki želijo diplomirati na mednarodno primerljivem magistrskem študiju zdravstvene nege.

Verjamem, da boste o možnostih vpisa premislili in se odločili za FZJ.

Dobrodošli ponovno v študijskih klopeh, znanje pridobljeno na FZJ vam omogoča prepoznavnost in boljše karierne priložnosti.

OGLEJTE SI BROÅ URO (klikni na spodnjo fotografijo)

brosura mag

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

dekanja