Zdravstveni blog

Pravice zdravstvenih delavcev?!?

Slednji blog zapis nima namena ‘jokati’ in ‘jamrati’ o dejanskem stanju v zdravstvu vendar prikazati realno plat v resni?nem življenju interakcij med zdravstvenimi delavci in pacienti.

Stanje opisuje dolo?eno število problemati?nih situacij, ki pa žal z leti strmo naraš?a.

Zakon o pacientovih pravicah, zakon o socialnem varstvu, pravice o naro?anju pacientov.. vse lepo in prav. Trudimo se, da upoštevamo vse te zakone in jih prenesemo v prakso koliko se le da hitro in kvalitetno.

Vedno ve? pa je incidentov in nasilnih pacientov.

Tako se nas lotevajo vedno bolj verbalno in fizi?no.

– Zdravstveni delavci naj ne bi smeli imeti pol urnega odmora za malico.

– Vedno moramo samo poslušati vpitje in zmerjanje ?etudi nismo ni? krivi…..

?e se postavimo upravi?eno zase in povemo vljudno kakšno nazaj oz. prekinemo prepir sledi pritožba in zagovor pri nadrejenih.

Razumemo probleme pacientov vendar s stvarmi kot je zdravstveni sistem v Sloveniji, zdravstveno zavarovalnico, ?akalnimi vrstami, naro?anjem, kroni?nem pomanjkanju zdravstvenega osebja, in ?asovnimi stiskami nimamo prav ni? skupnega.

Trudimo se po najboljših mo?eh in vedno ve? je pritožb in zgodb o nasilju, zani?evanju in stresnih situacijah na delovnem mestu.

Tako od pacientov kot sodelavcev in nadrejenih. Od vsakega posameznika je odvisno koliko ?asa bo nekje zdržal dokler mu ne bo po?ilo in bo kaj kmalu sam postal pacient v pravem pomenu besede.

Sprašujemo se kakšne pravice in zaš?ito imamo vsi zaposleni v zdravstvu glede konfliktnih situacij, zakonske podlage in dolo?ene smernice v primerih takšnih ali druga?nih kršitev.

Ali bomo še kar naprej kanta za vse žaljivke & nasilna dejanja in skozi leta izgoreli ter pristali v kakšni psihiatri?ni ustanovi.

Slednje leti predvsem na obremenjenost zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester. Z zdravniki so vsaj po nekaterih izkušnjah ljudje dokaj bolj prijazni. Pa vendar imamo te probleme vsi profili v zdravstvu. Nekateri so bolj obremenjeni nekateri manj.

Slaba volja, nerganje, prepir in nasilje bo vedno prisotno vendar zanima me na kakšen na?in smo zaš?iteni zdravstveni delavci in kakšne pravice imamo glede slednjih situacij…. Kako smo zaš?iteni pravno-formalno, kakšno pomo? nam nudi delodajalec, ostale inštitucije.. itd..

Malce sem brskal po spletu in nisem našel ni?. Nekaj stvari je na papirju vendar ko pride do resnega problema ostaneš sam.

Zelo konstruktivno bi bilo, da bi ministrstvo za zdravje spisalo še kakšen zakon o pravicah zaposlenih v zdravstvu in kodeks obnašanja pacientov z vsaj malo upoštevanega bontona.

Kašne imate vi izkušnje s tem?  Kako si pomagate oz. odreagirate na neprijetne situacije & konflikte s pacienti.

Je kje kak zakon oz. navodila o naših pravicah ?

S?asoma dobiš kar trdo kožo in ti skorajda ni? ne more do živega vendar vseeno ni prijetno.

Predlogi in ideje dobrodošle :)

Exit mobile version