Pozitiven pogled na osteoporozo

resno o osteoporozi
Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije je izdala izobraževalno knjižico Resno in manj resno o osteoporozi. V knjižici so poleg podatkov o osteoporozi in nasvetov, kako se uspešno spopadati z njo, zbrani tudi najboljši prispevki literarnega nate?aja Resno in manj resno o osteoporozi. Nate?aj, ki se je uspešno zaklju?il v za?etku oktobra, je zveza organizirala v sodelovanju s farmacevtskima družbama Roche in GlaxoSmithKline. Odziv je bil presenetljiv, saj so prejeli veliko prispevkov. Izbranih enajst del sooblikuje kon?ni izdelek nate?aja, knjižico Resno in manj resno o osteoporozi.

Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije s številnimi akcijami, druženji in drugimi dejavnostmi vsako leto skrbi za stalno ozaveš?anje o osteoporozi in osebnem tveganju za to bolezen, s katero se v Sloveniji spopada že 140.000 ljudi. Obenem so v zvezi prepri?ani, da se lahko tudi na druga?en, bolj sproš?en na?in opozori na osteoporozo. Kot dokaz je nastala knjižica Resno in manj resno o osteoporozi, plod literarnega nate?aja, ki ga je zveza organizirala v sodelovanju s farmacevtskima družbama Roche in GlaxoSmithKline.

Nate?aj se je uspešno zaklju?il že v za?etku oktobra, nato je prispevke pod budnim o?esom pregledala komisija. Izbrala je enajst najbolj izvirnih prispevkov, ki so s kan?kom humorja prikazali, kakšen je vsakdan bolnic in bolnikov z osteoporozo – da je v?asih lahko hudo, da je pomembno imeti ob sebi prijatelje, da se je z osteoporozo treba nau?iti živeti.

»Presenetil nas je pozitiven odziv na nate?aj, saj smo prejeli kar nekaj izvrstnih prispevkov. To dokazuje, da so bolniki bolezni navkljub v življenju še kako dejavni. Da v sebi skrivajo tudi ustvarjalno žilico, pa so nas prepri?ale vse zvrsti prispevkov, ki smo jih prejeli –  od pesmi in zgodbic do ske?ev. Prav s pomo?jo truda bolnic in bolnikov je nastala knjižica Resno in manj resno o osteoporozi, v kateri smo podatke o bolezni prepletli z zgodbami, ki so jih bolniki delili z nami,« je povedala predsednica zveze in ?lanica strokovne komisije Duša Hlade Zore.

V knjižici, ki je brezpla?na in bo v nadaljnjo pomo? pri ozaveš?anju osteoporoze, bodo bralci poleg prispevkov nate?aja lahko našli strokovne nasvete o osteoporozi (kaj ta bolezen je, kako jo prepoznati in ublažiti, kako živeti z osteoporozo, s kakšno hrano okrepiti svoje kosti), zanimivosti o tem, kaj znane osebnosti menijo o osteoporozi, pou?ili pa se bodo tudi o mitih, povezanih s to boleznijo.

Knjižica je torej namenjena tako tistim, ki jih je osteoporoza že doletela, kot tistim, ki se z njo sre?ujejo le ob pripovedovanju drugih, saj je pomembno o bolezni vedeti ?im ve?. Pomembno je, da se bolezen, ki ve?inoma prizadene ženske po 65. letu starosti, pravo?asno odkrije in zdravi. Osteoporoze sicer ni mogo?e ozdraviti, z rednim jemanjem zdravil in zdravim na?inom življenja pa jo lahko mo?no ublažimo in, kar je še pomembnejše, prepre?ujemo najhujše – osteoporozni zlom.

Seveda je uspešnost zdravljenja v veliki meri odvisna od sodelovanja bolnikov in na?ina zdravljenja. Zagotovo je želja vsakega bolnika, da zdravljenje ?im manj posega v vsakodnevne dejavnosti in omogo?a dobro po?utje ter ob?utek neobremenjenosti.

K u?inkovitosti zdravljenja lahko pomembno prispeva vsak sam, z rednim in pravilnim jemanjem predpisanih zdravil, rednim gibanjem, pravilno prehrano in dejavnim preživljanjem prostega ?asa. Zelo pomembno je tudi, da smo pravilno obveš?eni in pozorni glede pokazateljev osteoporoze in tovrstnih sprememb ne pripisujemo staranju, kar se žal vse prepogosto dogaja. O vsem tem in še ?em se lahko pou?ite v novi knjižici Resno in manj resno o osteoporozi.

Ve? informacij najdete tudi na spletni strani zveze: www.osteoporoza.si