Odnos med medicinsko sestro in pacientom v ambulanti splošne medicine

Dandanes imamo ogromno novic, zgodb in pripetljajev na ra?un medicinskih sester , ki nas sprejmejo k zdravniku v razli?nih ambulantah.

Vsak se je že sre?al z njo. Eni so za to hvaležni, a takoj se najdejo drugi, ki bodo ?ez njo imeli povedati ogromno…

Vedno sem ob?udovala ljudi, ki nam na nek na?in pomagajo v življenju in da takšne službe opravljajo z veseljem,nasmehom a hkrati strokovno.

Nikoli pa si nisem mislila, da je biti v tej službi lahko zelo naporno.

Naj vam povem, da ogromno pacientov ne zna oz. no?e spoštovati med. sestre in da se raje podajo v prepir, da bi le obveljala njihova beseda.

Tikajo, ponižujejo in celo zmerjajo z raznoraznimi kletvicami.
Ne razumejo, da si tam za njih, da jim pomagaš, ko to potrebujejo.

Da jim znaš prisluhnit, se nasmejat in ob pravem trenutku povedat pozitivne stvari.

Mislim, da si vsak zasluži spoštovanje ne glede na to ali je mlad, ravno zaklju?il šolo, star, zdrav ali bolan.

Darja Sapa?, zt.

2 replies

Comments are closed.