Nove kompetence tehnik zdravstvene nege

Zavedam se, da je moje pismo eno od mnogih, da z vaše strani morda ne bo niti prebrano, pa vendar ne morem mimo te krivice, ki jo s starimi – novimi kompetencami povzro?ate nam, zdravstvenim tehnikom.
Škoda, da se ne zavedate, koliko slabega boste naredili celemu sistemu, nam zaposlenim in tudi pacientom. 

Že zdaj ste povzro?ili pravo zmedo in razdor med nami, ker posegate v pravice izkušenih in sposobnih zdravstvenih delavcev. 
Ne vem, ?e si sploh lahko predstavljate, kako se po?uti zdravstveni tehnik, z ve? kot dvajsetimi, tridesetimi leti delovne dobe, poln znanja in izkušenj, ki so zlata vredne, marsikatere edinstvene, pa bo moral sedaj opraviti dodatne izpite, šolanje, oz. karkoli, za pridobitev kompetenc???

Zdravstveni tehnik, ki je vrsto let opravljal skoraj vso delo diplomirane medicinske sestre, oziroma, ker to delo v ve?ini primerov in vsaj v praksi sploh ni bilo strogo lo?eno, je opravljal svoje delo zanesljivo, odgovorno, strokovno in z veseljem, zdaj ve?ino tega ne bo smel opravljati, ker ne bo imel kompetenc?

A se res ne hecate?

Najbrž ga ni zdravstvenega tehnika, ki se danes ob branju vaših predlogov ne po?uti prizadeto in ponižano. Še toliko bolj, ?e je bil s srcem predan svojemu poklicu. 

?e bi vsak od vas, ki ste v tej komisiji in ste sprejeli te zakone in dolo?ili te absurdne kompetence, opravljali svoj poklic na tak na?in, potem najbrž tak razdor ne bi delali. 

Oziroma, bi strmeli k temu, da bi te kompetence stopile v veljavo skupaj z novo zaposlenimi. Ne pa, da že zaposlenim, po toliko letih jemljete pravice za delo, ki smo se ga u?ili v šoli ( prevez septi?ne rane, pobiranje šivov in sponk, aspiracija dihalne poti, snemanje EKG-ja…še mnogo tega..)

Ni prav, da boste povsem razvrednotili poklic zdravstvenega tehnika.


Ni prav, da boste nam, že zaposlenim, pobrali toliko pravic. 

Ni prav, da boste na ta na?in veliko bolj obremenili diplomirane medicinske sestre, ki se najbrž le niso šolale zato, da bodo zdaj opravljale še skoraj vso delo zdravstvenega tehnika v vseh izmenah.

Pa jim boste naložili prav to. In še ve?.

Dobro delo, slabe in dobre dolgoletne izkušnje, naredijo zdravstvenega delavca v dobrega delavca, ne glede na stopnjo izobrazbe, ne glede na kompetence.

Za vas so o?itno pomembne kompetence. Za mene pa znanje in izkušnje. In tega mi, hvala Bogu tudi za pacienta, ne morete vzeti.

Diskusija dobrodošla na Facebooku v skupini ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU 

Tanja Rovšnik