Nova pomlad življenja 20. vseslovensko sre?anje žensk z rakom dojke 2012

V Grand Hotelu Union v Ljubljani je Društvo onkoloških bolnikov Slovenije pod ?astnim pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje organiziralo jubilejno 20. strokovno, kulturno in družabno vseslovensko sre?anje žensk z rakom dojke Nova pomlad življenja.

Sre?anja so se udeležile ?lanice vseh dvajsetih skupin za samopomo?, ki delujejo v razli?nih krajih Slovenije. Tako so znova po?astile in praznovale leta svojega ‘novega življenja’ in zmage nad boleznijo.

Slovesnega sre?anja so se udeležili številni gostje, med njimi ?astna gostja Barbara Mikli? Türk, minister za zdravje Tomaž Gantar in varuhinja ?lovekovih pravic Zdenka ?ebašek-Travnik, ki je imela strokovno predavanje z naslovom ‘Poznamo svoje pravice dovolj dobro?’.

?astna gostja sre?anja Barbara Mikli? Türk je poudarila: Vabila na tradicionalno 20. vseslovensko sre?anje žensk z rakom dojke sem bila resni?no vesela. To sre?anje je priložnost, da se zahvalimo številnim prostovoljkam, ki delujejo v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije za vsa njihova prizadevanja in optimizem, ki spremlja njihove aktivnosti, od svetovanja in spodbujanja ter do tako dobrodošle pomo?i v prostorih Onkološkega inštituta.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je ob nagovoru zbranim ženskam z rakom dojke povedal: Ve ste tiste, ki ste dosegle, da to ni ve? tabu tema in ki lahko ljudem nazorno prikažete, kaj pomeni zdrav na?in življenja, kaj pomeni preventiva v zdravstvu in pri prepre?evanju te hude bolezni in predstavljate most med medicinsko stroko in tistimi, ki se znajdejo v primežu bolezni.

V strokovnem delu je pod naslovom Poznam svoje pravice dovolj dobro? razmišljala varuhinja ?lovekovih pravic dr. Zdenka ?ebašek-Travnik in poudarila, da so vse zdravstvene ustanove in zasebniki obvezani nuditi informacijo o tem, kakšne so pravice in na kakšen na?in jih lahko uveljavimo. Zastopniki pacientovih pravic pa so lahko v pomo? tudi pri pojasnilih o vsebini pravic. Vse udeleženke je spodbudila: Pišite mi in sporo?ite, na kakšne težave ste naletele pri uveljavljanju pravic v ?asu zdravljenja in okrevanja, saj boste na ta na?in pomagale sebi in drugim, ki bodo morda stopali po vaši poti.

Kulturni program prireditve so oblikovali Otroški pevski zbor RTV Slovenija, klovnesa Eva Škofi? Maurer in basbaritonist Juan Vasle. Prireditev je vodila in povezovala Sabina Kogovšek Zrnec. Sledila je pogostitev, nato se je sre?anje nadaljevalo s skupnim bogoslužjem v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja. Za organizacijo slednjega je tokrat poskrbela skupina za samopomo? Slovenj Gradec. Bogoslužje je vodil župnik Peter Leskovar iz Slovenj Gradca, sodeloval pa Mešani pevski zbor Mohorjan Prevalje.

Sve?ani dogodek pomeni ženskam, ki so zbolele za rakom dojke nepozabno doživetje, vir novega upanja in veselja do življenja, ki je za vsakogar po sre?anju z boleznijo še bolj dragoceno. Množi?nost prireditve s ?astnimi gosti iz sveta politike, stroke in civilne družbe je znova okrepila ob?utek solidarnosti, dala pozitivne zglede in zavest, da v nesre?i nisi sam.

O Društvu onkoloških bolnikov Slovenije

Društvo združuje bolnike z rakom, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki želijo sodelovati pri reševanju problematike raka, se zavzemati za krepitev zdravja in ?im bolj kakovostno življenje z boleznijo.

Ustanovljeno je bilo leta 1986 kot pravna oseba civilnega prava, ki deluje v javnem interesu na podro?ju celotne države in zastopa interese bolnikov z rakom. Ministrstvo za zdravje RS mu je leta 2005 z odlo?bo podelilo status humanitarne organizacije.

Strokovni svet društva, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki s podro?ja onkologije, daje mnenja k programom in njihovo izvajanje tudi spremlja.

Društvo sodeluje s sorodnimi združenji doma in v tujini; je polnopravni ?lan Mednarodne organizacije za samopomo? žensk z rakom dojke Pot k okrevanju, Mednarodne zveze organizacij bolnikov in Evropske zveze bolnikov z rakom.