Nešteto razlogov za življenje – zaklju?ek kampanje

Simboli?en zaklju?ek kampanje Nešteto razlogov za življenje z izidom Knjige, ki jo piše življenje, in otvoritvijo stalne fotografske razstave


V sredo, 21. marca 2012, je v stavbi C Onkološkega inštituta Ljubljana, potekalo novinarsko sre?anje, namenjeno zaklju?ku kampanje Nešteto razlogov za življenje, ki je potekala ob srebrnem jubileju Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., predsednica omenjenega društva, Ana Žli?ar, generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana in Varja Golouh Prodan, direktorica agencije Imelda Ogilvy, so v prijetnem in sproš?enem vzdušju predstavile rezultate omenjene neprofitne kampanje, knjigo neštetih razlogov za življenje in na?rte za prihodnost.


Kampanja Nešteto razlogov za življenje, ki sta jo s sodelovanjem ustvarila Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in agencija Imelda Ogilvy, je krepila zavedanje o vrednosti življenja in spodbujala vztrajnost v vseh življenjskih preizkušnjah. Ob svoji 25. obletnici obstoja je društvo želelo problematiko raka predstaviti kot nekaj, ?esar se ne smemo bati, ampak se moramo s trdno mo?jo in voljo boriti za življenje.

Kampanja je dosegla svoj glavni namen, saj so onkološki bolniki pridobili dodatni pogum in mo? za boj proti raku. Mnogi so imeli v okviru kampanje priložnost spregovoriti na glas o svojem boju z boleznijo, odpraviti tabuje in rešiti stisko. Depresija in osamljenost sta se manjšali v skladu z mo?no javno podporo. Vse dejavnosti kampanje so bile velika spodbuda za bolnike z rakom, ki so spoznali, da v boju z boleznijo niso sami.

Kampanja Nešteto razlogov za življenje se simboli?no zaklju?uje z izidom knjige – Knjige, ki jo piše življenje. Knjiga vsebuje razloge za življenje, ki smo jih zbirali na spletni strani kampanje www.nestetorazlogov.si. Zbirka neštetih razlogov za življenje bo marsikomu povrnila mo? in voljo do življenja tudi v najtežjih trenutkih. Knjigo si je možno izposoditi v Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana ter Univerzitetni knjižnici Maribor. Elektronsko verzijo pa si lahko ogledate tudi na spletni strani društva www.onkologija.org. Tisk knjige sta z donacijo društvu omogo?ili farmacevtski podjetji Amgen in Krka.

Društvo je ob zaklju?ku kampanje Onkološkemu inštitutu Ljubljana podarilo 13 fotografij, ki prikazujejo razli?ne razloge za življenje. Stalno fotografsko razstavo, sestavljeno iz fotografij priznanih fotografov: Saša Hess, Aljoša Rebolj, Arne Hodali?, Matjaž Krivic, Mitja Boži?, Matjaž Tan?i?, Igor Škafar, Samo Vidic, Jaka Vinšek, Klemen Prepeluh, Ciril Jazbec, Maj Pav?ek in Branislav Miloševi?, si lahko ogledate v stavbi C Onkološkega inštituta Ljubljana. Postavitev fotografij je z donacijo društvu omogo?ilo farmacevtsko podjetje Amgen.