Naro?anje pacientov v ambulanto splošne medicine – a še vedno ?akajo

Kot vemo se že skoraj v vseh ambulantah naro?a na pregled k zdravniku. A vendar to za biti problem.

Na pregled se naro?a 1 teden naprej in med naro?enimi je 15 minutni razmik. ?e naro?eni pridejo na pregled to?no, je ?akanje minimalno.

Vendar prvi ?asovni problem se pojavi, ko so naro?eni pacienti 20 ali ve? minut v ordinaciji na pregledu.

Kaj pa nenaro?eni pacienti?

Tudi ti pridejo k zdravniku, ker rabijo pregled. Obi?ajno so to pacienti, ki so »nujni« primeri in rabijo hitro ali takojšnjo zdravniško pomo?.

Tukaj so obi?ajno problem ravno naro?eni pacienti z njihovimi pripombami, kot so zakaj gre on naprej, jaz sem naro?en na uro? Je res tak nujno?…

Med pacienti se izgublja ob?utek za so?loveka. Na to vrednoto pozabljamo. Vsak gleda samo nase.

Eden izmed razlogov so tudi pravice, obsežno zapisane, ki jih pacienti z veseljem preberejo in zdravstveno osebje o njih pridno obveš?ajo.
Kaj pa dolžnosti pacientov? Sicer so strnjene a ?itljivo napisane.

Zagotovo jih nih?e ne pozna in tudi tisti, ki jih se jih držijo bolj poredko.
Moram pa vam povedati, da takšni niso vsi pacienti.

To je 30% vseh pacientov, ki hodijo v ambulanto teden za tednom z istimi problemi. Vendar že en sam tak primer lahko pokvari dan marsikomu.


Imam primer, ki bi ga rada delila z vami:
Bila je ena pacientka, ki je bila naro?ena na pregled ob 11 uri.

V ambulanto je prišla ob 9.30 uri. Lepo jo opozorim na uro, kdaj je naro?ena , da ni prišlo do nesporazuma iz njene ali iz moje strani in da vsi ki so naro?eni pred njo imajo prednost. Prav tako »nujni« primeri.

Pove, da ve kdaj ima uro in da razume potek dela. Res je bila gne?a in je nikakor nisem morala sprejeti prej. Kaj je bilo ob 10.20?

Ta gospa, ki razume, je histeri?no kri?ala name in me zmerjala.
O tem sem obvestila zdravnico in skupaj smo zadevo uredili.

Na koncu je še vedno važna komunikacija ne glede na situacijo, da se zadeva uredi na miren in ?loveški na?in.

Pa malce ve? potrpljenja Vam želim, saj smo vsi samo ljudje!

Darja Sapa?, zt.