Moja zdravnica leta 2009

Trinajsto leto zapored se je uspešno zaključila akcija Moj zdravnik, ki jo organizira revija Viva. Z akcijo želimo dati vsakemu posamezniku možnost, da se zahvali svojemu družinskemu zdravniku/družinski zdravnici, ginekologu/ ginekologinji ali pediatru/pediatrinji ter opozoriti na predanost izbranih zdravnikov pri njihovem delu in vsakdanjih stikih z bolniki.

Letošnja že trinajsta akcija Moj zdravnik je, tako kot vsako leto, trajala zadnje tri zimske mesece, od 3. januarja do 13. marca. Glasove za izbrane zdravnike so sodelujoči pošiljali preko interneta, z letaki in s kuponi, s klici v posebne oddaje na radijskih postajah in na brezplačno telefonsko številko, pošiljali pa so tudi SMS-sporočila. Glasovalci so izbranim zdravnikom poklonili priznanje za svoje dobro, pogosto naporno, delo in odnos, ki jih imajo do svojih pacientov. Potrdili pa so tudi prizadevanja uredništva Vive, da je dober odnos med zdravnikom in bolnikom eden od pomembnejših gradnikov kakovosti zdravnikovega dela.

Priznanje vsem zdravnikom smo izročili 2. aprila na slavnostni podelitvi na Ljubljanskem gradu v družbi predstavnikov zdravstvene stroke in tistih, ki pomembno prispevajo k visoki ravni in ugledu slovenskega zdravstva.

Slavnostni govorec letošnje prireditve je bil minister za zdravje Borut Miklavčič, prireditev je povezovala igralka Maja Martina Merljak, nastopila je pevka Kristina Oberžan, za živahnost pa je poskrbel Magnifico s kitaristi.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IVrE8ZAC1zo[/youtube]

Moja zdravnica 2009 Alenka Simonič, dr. med., spec. splošne medicine,

se je iskreno zahvalila za priznanje: “Priznati moram, da sem res prijetno presenečena in vesela, da so moji bolniki zadovoljni z mano. Naj dodam, da gre pri tem za obojestransko zadovoljstvo. Vedno sem pripravljena pomagati, ljudem skuÅ¡am prisluhniti, razumeti njihove težave in se o vsem odkrito pogovoriti.”

Glavna in odgovorna urednica revije Vive Vesna Žunič je na podelitvi povedala: “Danes je morda bolj kot kdajkoli jasno, da živimo v času, ki zahteva temeljit premislek o tem, kako želimo živeti in kakÅ¡no dediščino želimo zapustiti. Kaže, da se je dosedanji način življenja izčrpal, in da v ospredje prihajajo vrednote, ki so bile doslej ponekod žal zanemarjene. Vrednote, ki postavljajo v središče sočutje, iskrenost, toplino, spoÅ¡tovanje sočloveka in življenja v vseh njegovih oblikah.” Viva skupaj z ljudsko akcijo Moj zdravnik te vrednote neguje že ves čas izhajanja.

Nad potekom akcije in glasovanjem je tudi tokrat bdela naša strokovna komisija, ki jo sestavljajo prim. Marko Demšar, dr. med., Dean Klančič, dr. med., Ivan Cibic, dr. med. in prof. dr. Pavle Poredoš, dr. med.

In kdo so dobitniki letošnjih priznanj?

[nggallery id=4]

Moja zdravnica 2009

Letos je največje število glasov in tako naziv Moja zdravnica 2009 dobila Alenka Simonič, spec. splošne medicine

Novomeščanka Alenka Simonič se je že kot otrok vedno igrala, da je zdravnica in razlagala, da bo pomagala bolnim ljudem. Sedaj že 12 let opravlja delo sploÅ¡ne zdravnice. Specializacija iz sploÅ¡ne medicine jo je pritegnila zato, ker je zdravnik družinske medicine navadno zdravnik, ki je človeku najbliže in najdostopnejÅ¡i. Njun odnos je tudi trajnejÅ¡i, zato zdravnik bolnika bolje pozna, z njim se večkrat pogovarja in mu prisluhne. Nemalokrat zadostuje že lepa beseda. V ambulanti novomeÅ¡kega zdravstvenega doma skrbi za približno 2.100 bolnikov, za katere pravi, da si je treba vzeti čas. “Drugače ne gre.

Nekateri ga potrebujejo več, drugi manj – treba se je prilagajati. Pozorno posluÅ¡anje bolnikove anamneze je zelo pomembno, saj lahko v Å¡tevilnih primerih prav na osnovi te postaviÅ¡ diagnozo.” Največ ji pomeni, da svojim bolnikom zna in zmore pomagati, pri tem pa je izredno pomemben tudi dober odnos. “Bolniki mi zaupajo in tudi jaz njim.

Nemalokrat izvem od njih tudi kaj koristnega, saj so nekateri zelo informirani.” In ravno zato ker je želela za svoje bolnike poskrbeti kar najbolje, se je odločila za delo v zasebni ambulanti. Skupaj z medicinsko sestro si sama organizira delo, tako da poteka s čim manj zapleti in nepotrebnega čakanja. Od nekdaj jo je zanimala tudi urgentna medicina. Redno je vključena v dežurno službo in službo nujne medicinske pomoči, ki jo organizira prav zdravstveni dom.

Z novomeÅ¡kim zdravstvenim domom, z vsemi kolegi in sodelavci, dobro in korektno sodeluje. Kolikor ji čas dopušča, se ukvarja s Å¡portom – rada teče, hodi, smuča in pleÅ¡e, večkrat pa skoči tudi na morje. Ob podelitvi priznanja je povedala, da je prijetno presenečena in vesela, da so njeni bolniki zadovoljni z njo.

Moj ginekolog 2009 je postal Nenad Šepić, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Nenad Šepić se je rodil v Kostanjici na Hrvaškem. Že kot otrok si je želel študirati medicino. Njegova teta je prva opazila njegov dar za zdravniški poklic in ga prepričala, naj se raje odloči za to pot. Študij medicine je opravil v Zagrebu, leta 1982 pa se je preselil v Prlekijo. Specializacijo je končal leta 1990 v Ljubljani, od leta 1997 pa v Ljutomeru dela kot zasebnik koncesionar.

V svoji ambulanti skrbi za pet tisoč pacientk. Meni, da je delo na podeželju še posebno odgovorno ter da zanj potrebuje ogromno znanja, poguma in dobre presoje. Pravi tudi, da je moških ginekologov vse manj, da izgubljajo bitko s kolegicami, zaradi česar morajo v svoje delo vložiti več truda. Posvetiti se komunikaciji s pacientkami, saj le tako lahko razblinijo predsodke in si pridobijo njihovo zaupanje.

Največ prostega časa preživi s soprogo, ki je tudi zdravnica, anesteziologinja, zato sta si lahko v veliko podporo. Po vseh teh letih še vedno dela z ljubeznijo. Če bi še enkrat izbiral, bi znova izbral medicino.

Sicer pa dobro skrbi za svoje zdravje, saj rad igra nogomet, redno hodi v fitnes in se zdravo prehranjuje. Ob podelitvi priznanja je povedal: “Priznanje je zame potrdilo, znamenje zaupanja in izziv za delo v prihodnje. Doživljam ga kot priznanje vsej ekipi, zato bi se svojima medicinskima sestrama Zdenki Å trakl in Nadi Prelog rad zahvalil za dolgoletno sodelovanje.”

Moj pediater 2009 je postal Dušan Kolarič, dr. med., spec. pediatrije

Dušan Kolarič, rojen na Ptuju, si je že v otroških letih želel postati zdravnik, med študijem pa je opazil, da mu je še posebno blizu pediatrija. Osemindvajset let in pol je delal na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Ptuj, kjer je bil tudi predstojnik oddelka, nato pa je sprejel nov izziv. Zdaj že štirinajst let dela v Zdravstvenem domu Ormož. Delo ga zelo veseli, njegov največji čar pa vidi v tem, da po tem, ko novorojenček prvič pride v njegovo ordinacijo, postopoma gradita odnos.

Pravi, da je težje kot z otrokom doseči pristen stik s starÅ¡i. Pomembno je, da skupaj s starÅ¡i odkrije reÅ¡itev za otrokovo bolezen. Pri njegovem delu pa sta najpomembnejÅ¡a diagnostika in sodelovanje z drugim zdravniÅ¡kim osebjem. “Zlepa ne napiÅ¡em terapije, dokler nisem povsem prepričan v njeno ustreznost. Od tega načina dela, ki je zelo vezan na službe, ki delujejo zunaj zdravstvenega doma, ne odstopam. Srečo imam, da sem bil predstojnik oddelka, zato sem v dobrih stikih s subspecialistično dejavnostjo po Sloveniji, tako da mi za svoje paciente ni težko urediti dodatnih preiskav.

Menim, da bi delo povsod moralo potekati tako.” Pacientov ima veliko, 1.800, kar je za pediatra na primarni ravni preveč. Sicer pa pravi, da je to priznanje v resnici priznanje celotni ekipi. Razveselilo je tako njega kot njegovi medicinski sestri.

Kadar potrebuje počitek, se najraje odpravi v gore. Dopust vsako leto preživi na Gorenjskem, kjer se najlažje sprosti in pozabi na skrbi, če je le možno, pa odpotuje tudi v tuje kraje.

Moja družinska zdravnica 2009 pa je postala Ana Slapšak Gorinšek, spec. splošne medicine

Svoje delo opravlja že 31 let. V zasebni ordinaciji v Sevnici, ki jo vodi dvanajst let, skrbi za 2.200 pacientov, o katerih pravi, da se starajo skupaj z njo. To obenem pomeni, da je tudi njeno delo vse zahtevnejÅ¡e, saj pacienti potrebujejo čedalje več pomoči, zahtevnejÅ¡i pa so tudi pacienti, saj od zdravnikov pričakujejo več kot nekoč. “Sicer pa znatno bolje skrbijo za zdravje, tudi z naÅ¡o pomočjo.

Želimo si, da bi se zavedali, da je najpomembnejÅ¡a skrb zase, Å¡ele potem za druge.” Pravi tudi, da se odnos med bolnikom in osebnim zdravnikom gradi leta in leta. Najprej si je treba pridobiti zaupanje, potem pa to zaupanje ohranjati z delom. Prizadeva si, da bi bil njen odnos do pacienta prijazen, prijeten in spoÅ¡tljiv, to pa je obojestransko delo.

In to, da je pacient zadovoljen, je zasluga celotne ekipe. “Pacienti niso glasovali le zame, pač pa za mojo ambulanto, v kateri dela tudi moj tehnik, Marjan SlabÅ¡ak, ki je izredno dober sodelavec in organizator dela, z dobrim občutkom za ljudi.

Vse to prispeva k tekočemu delu, ki je v zadovoljstvo vseh.” Dodaten izziv ji pomeni mentorstvo Å¡tudentom medicine in specializantom družinske medicine, vključuje pa se tudi v nujno medicinsko pomoč in dežurno službo v zdravstvenem domu.

Po napornem delovniku se najraje sprošča na domačem vrtu. Rada se ukvarja s Å¡portom, prebere dobro knjigo ali se odpravi na potovanje. Brez podpore družine in Å¡e posebej moža, ki ji ves čas njene poklicne poti stoji ob strani in ji pomaga, Å¡e posebej v času zasebniÅ¡tva, se ne bi mogla toliko posvetiti svojemu delu, kot to počne sedaj. “Mislim, da sodim med tistih deset odstotkov srečnih ljudi, ki radi delajo to, kar delajo. Z užitkom opravljam svoje delo in Å¡e vedno mi je izziv.” Želi si le več kolegialnosti, vzajemne pomoči ter prijaznosti in spoÅ¡tljivega odnosa med kolegi.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QaKfbMhX_is[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SnzyKtZfXuM[/youtube]

Avtorja fotografij

Marko Vanovšek (Nenad Šepić, Dušan Kolarič)

Diana Anđelić (Ana Slapšak Gorinšek, Alenka Simonič)