Moj zdravnik 2014

Doctor

“Nikoli nisem prestopil praga ordinacije, ne da bi iz nje odšel povsem pomirjen, da sem v najboljših rokah.

Ne le izkušnje in znanje, tudi prijaznost in sr?nost. To je tisto, kar šteje.” Tako so reviji Viva pisali pacienti iz cele Slovenije o svojih zdravnikih, za katere so glasovali v akciji Moj zdravnik 2014, ki je letos potekala že osemnajsto leto.

V akciji so pacienti glasovali za družinske zdravnike, pediatre, ginekologe, zobozdravnike in vse druge specialiste na sekundarni in terciarni ravni, ki pri svojem delu s pacienti poleg strokovnosti izkazujejo tudi ?uje?nost, predanost, pristen stik, iskrenost in toplino.

Zdravniki, ki so prejeli najve? glasov, so postali moji zdravniki 2014.

Od 3. januarja do 18. marca je revija Viva, organizator akcije Moj zdravnik, prejela skorajda šestnajst tiso? glasov za ve? kot tri tiso? zdravnikov iz cele Slovenije.

V imenu vseh pacientov so 3. aprila na Odru pod zvezdami v Lutkovnem gledališ?u Ljubljana izro?ili priznanja zdravnikom, ki so prejeli najve? glasov. Letos so se prvi? lahko pacienti zahvalili tudi zobozdravnikom in specialistom katere koli specialnosti.

Na prireditvi so se odmaknili od populisti?nih o?itkov zdravstvu in pomanjkanja denarja ter v ospredje postavili hvaležnost pacientov in zdravnike, ki imajo odprta srca zanje. “Zdravniški poklic ni kriv za zdrse, za zastarelost pravil in pomanjkljiv nadzor.

Zato razmere še toliko bolj glasno kli?ejo po skupni strokovni in tanko?utni politi?ni volji. Pri tem naj bo samoumevno: središ?e je ?lovek,” smo slišali v uvodnem pozdravu glavne urednice revije Viva, Vesne Žuni?.

Izbor Moj zdravnik omogo?a zlati pokrovitelj, zavarovalnica Adriatic Slovenica. Gabrijel Škof, predsednik uprave Adriatica Slovenice, je poudaril: “Potrebno je poiskati optimalno rešitev v kombinaciji javnih in zasebnih sredstev. In to je naša edina pot do stabilnega in finan?no vzdržnega zdravstvenega sistema, s katerim bomo ustvarili najvišjo stopnjo dobrobiti za posameznika.”

In kdo so letošnji moji zdravniki?

Prvi? doslej je skupno najve? glasov prejela ginekologinja, ki je postala moja zdravnica 2014. To je Maribor?anka Renata Završnik Mihi?, dr. med., spec. ginekologije in porodništva.

Moj družinski zdravnik 2014 je postal Pavel Podlesnik, dr. med., spec. splošne medicine, iz Radovljice,

moj ginekolog 2014 je doc. dr. Damir Frani?, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, iz Rogaške Slatine.

Moja pediatrinja 2014 je asist. Jadranka Šolman, dr. med., spec. šolske medicine in spec. družinske medicine, iz Ptuja.

Prvi? letos pa so pacienti nagradili tudi zobozdravnike in specialiste na terciarni in sekundarni ravni – priznanje sta prejeli dr. sci. Sanja Lucija Pe?nik, dr. dentalne medicine, iz Ljubljane in akad. prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med., spec. interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine.

Ve?er, navdahnjen s toplino, je minil v prijetnem in navdihujo?em vzdušju. Posebno noto mu je dala mlada generacija bodo?ih zdravnic in zdravnikov, ki je pokazala, da vidi naprej.

“V ambulantah in bolnišnicah naj vladata vzajemno razumevanje in spoštovanje. Bolnik mora dobiti odgovor na sleherno vprašanje. Brez tega bi zdravstvo izgubilo svojo humanost,” so poudarili študenti medicine.

KDO SO MOJI ZDRAVNIKI 2014?

MOJA ZDRAVNICA 2014
Renata Završnik Mihi?, dr. med., spec. ginekologije in porodništva
“BOLNIK MORA ZA?UTITI, DA JE ZDRAVNIK TU, DA POMAGA.”

Renata Zavrtnik

Maribor?anka Renata Završnik Mihi? je bila že v gimnazijskih letih odlo?ena, da bo študirala medicino ali biologijo. Na koncu je prvo izbiro doštudirala v Zagrebu – na tista leta jo vežejo ?udoviti spomini. Takoj po opravljenem študiju se je kot zdravnica pripravnica zaposlila v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca v Mariboru, želeno specializacijo iz ginekologije in porodništva pa je opravila v takratni Splošni bolnišnici Maribor. Tam je ostala deset let. Od leta 2001 deluje v lastni zasebni ordinaciji v Mariboru, kjer ima zdaj z obsegom 1,2 programa opredeljenih 5500 pacientk.

“Težko opišem, zakaj prav ta specializacija. Veseli me delo z ženskami, reševanje njihovih težav, zanima me, kako ?utijo življenje, kaj jim prinaša za?etek spolnega življenja, kako doživljajo menopavzo in po njej, zanimajo me težave starejših bolnic, še posebno rada pa imam nose?nice.” Delo ji pomeni ogromno, razlaga, saj jo veseli in izpolnjuje, in tudi zato ne ?uti potrebe po kakem hobiju. V resnici zanj tudi nima ?asa, saj v ambulanti, “kjer se vedno najde delo”, dela najmanj
do petih ali šestih popoldne, dvakrat na teden pa do devetih zve?er.

Ko gre za odnos s pacientkami, na prvo mesto postavlja iskrenost in ?as za pogovor, po zaslugi katerega ni treba opraviti marsikatere nepotrebne (in dražje) preiskave, obenem pa tako lahko ugotovi – pogosto ?ustvene – razloge za telesne težave. “Naše pacientke želijo biti slišane, potrebujejo oporo, varnost, ki jim jo lahko ponudim, ?e jim prisluhnem. Seveda za to potrebujem znatno ve? kot šest minut in pol ?asa, kolikor ga je na voljo v javnih zavodih,” pove letošnja najginekologinja, ki se z glasnim smehom spominja svojih za?etkov in zavra?anja – zlasti starejših – pacientk, ?eš da je za to delo premlada.

Ugotavlja, da so ženke dandanes bolj ozaveš?ene glede svojega zdravja, na drugi strani pa veliko manj obveš?ene o pravicah, ki jim pripadajo v okviru dopolnilnega zavarovanja, kot to velja za ve?ino pacientk iz sosednjih držav, ki so jo izbrale za svojo ginekologinjo. Opozarja tudi na pogost razkol med strokovnimi smernicami in finan?no možnostjo njihovega izvajanja, zlasti pri zasebnikih, kjer ni možnosti za prelivanje sredstev.

“Ob priznanju, ki ga prejemam z veliko odgovornostjo, se zahvaljujem družini, ki me razume, ki me je ves ?as spodbujala in mi dovolila, da sem se lahko razvila v zdravnico, kakršna sem danes. Hvala tudi vsakomur, ki je verjel vame in kakor koli prispeval, da sem lahko postala zdravnica, ginekologinja, tudi zasebnica. Posebna zahvala velja staršem, ki so mi pri tem pomagali.”

MOJA PEDIATRINJA 2014
Asist. Jadranka Šolman, dr. med., spec. šolske medicine in spec. družinske medicine
“?E NIMAŠ RAD LJUDI, TEGA POKLICA NE MOREŠ OPRAVLJATI.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Moja šolska zdravnica 2014 je v otroštvu veliko bolehala in zato dneve pogosto preživljala v bolnišnici v rodnem Zagrebu. “Takrat se je v meni porodila želja po pomo?i bolnim. Navdihnili so me zdravniki, zlasti tisti, ki jih je krasila sr?nost.” Od leta 1992 oba s soprogom pediatrom za zdravje mladih skrbita v zasebni ambulanti s koncesijo Zdravstvena ordinacija Dr. Šolman. Naša zmagovalka je bila tako prva šolska zdravnica zasebnica v Sloveniji, kot predavateljica pa sodeluje tudi s katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

S približno 3400 pacienti, po ve?ini šolarji in študenti, nekaj pa je tudi odraslih, skuša vedno vzpostaviti dober odnos. “To je populacija, polna življenja in pri?akovanj. Želi ?im prej ozdraveti, kar ji najve?krat tudi uspe. Vedno znova me veseli, da jim lahko pri tem pomagam. Pomemben del našega dela je preventiva, pogosto pa se sre?ujem tudi s težavami mladostnikov, o katerih raje vprašajo zdravnika kot starša. Ob pomo?i profesionalnega pristopa je marsikatero mogo?e tudi laže in uspešneje urediti.”

Za asist. Jadranko Šolman so najbolj ganljivi trenutki, ko njeni nekdanji mladi pacienti – pa tudi tisti, ki pri njej ostanejo v odraslosti – k njenemu soprogu prinesejo novorojen?ka na prvi pregled, predtem pa potrkajo na njena vrata. Ko primerja izkušnje z za?etka svoje poti z zdajšnjimi, pritrdi, da so sodobni pacienti bolj ozaveš?eni, kar jo zelo veseli: “Radovedni so, želijo sodelovati pri odlo?itvah, za svoje zdravje so pripravljeni storiti marsikaj.”

Asist. Šolman obožuje rože, ples in druženje, rada se tudi igra s psi?ko Ajo. “Še posebno pa uživam, ko s soprogom na terasi pijeva kavo ali se sprehajava po cveto?em vrtu.”

Ko je izvedela, da ste jo izbrali za naslov moja šolska zdravnica 2014, je bila najprej zelo presene?ena. “Ko sem uredila misli, sta me prevzela ponos in zadovoljstvo. To je najve?ja nagrada, ki jo lahko zdravnik dobi za svoje delo.” Pri tem se zahvaljuje celotni ekipi, svojim u?iteljem, vsem pacientom, predvsem pa soprogu in h?erama ter staršem.

MOJ GINEKOLOG 2014
Doc. dr. Damir Frani?, dr. med., spec. ginekologije in porodništva
“DOBER ZDRAVNIK ZMORE PREVZETI ODGOVORNOST.”

Damir Franic


“Medicino sem preprosto ?util v sebi,” se spominja v Zagrebu rojeni letošnji najginekolog. Vpis na študij prava je tako ostal neizkoriš?ena rezerva. Pomemben navdih za odlo?itev je bila knjiga Citadela Archibalda J. Cronina, ki govori o delu zdravnika na revnem valižanskem rudarskem podeželju. In zakaj odlo?itev za to specializacijo? Povod je bilo vabilo takratnega direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, naj zaorje ledino in ustanovi dispanzer za ženske s celotnega obmo?ja. Leta 1997 je v Rogaški Slatini odprl zasebno ambulanto s koncesijo Ginekologija dr. Frani?, kjer zdaj skrbi za približno 5300 pacientk. Žal tudi dr. Frani? ?uti težke ?ase za koncesionarje: “Ob nalaganju vedno novih obveznosti nam ZZZS nenehno zmanjšuje sredstva, tako da trenutno komaj preživimo.

Pri tem pa delujem na treh podro?jih in sem docent na mariborski medicinski fakulteti.”
Delo ga izjemno bogati: “Vedno sem si želel, da bi deloval kot zdravnik praktik, ki je vsak dan
s pacienti, kot raziskovalec, ki se nenehno preverja in raziskovalno iš?e resnico, vendar pri tem izhaja iz svojega dela, pa tudi kot pedagog, ki nesebi?no širi znanje tako med kolege kot med študente medicine.

Vesel sem, da mi je to uspelo.”
S svojimi pacientkami ima odkrit in iskren odnos. Pomaga jim po najboljših mo?eh, vendar tudi od njih zahteva odgovorno in dosledno sodelovanje. “Dober zdravnik zna pravilno uporabiti svoje znanje, predvsem se mora znati odlo?ati in prevzemati odgovornost. To danes marsikje pogrešam.” Ob tem se spomni, kako je kot porodni?ar na Ptuju pri neki porodnici pomislil na embolijo s plodovnico, v dvajsetih minutah pa je dobil dva – povsem nasprotujo?a si – izvida preiskave faktorjev strjevanja krvi. Porodnici je grozila izkrvavitev; življenje ji je rešil s takojšnjo odstranitvijo maternice.

Priznanje Moj ginekolog 2014 ljubitelju plavanja, kolesarjenja, golfa, smu?anja in dobre knjige veliko pomeni: “Prišlo je v pravem ?asu, kot spodbuda, naj kljub trenutnim okoliš?inam ne odneham. Sem v zrelih letih in vem, da je treba pacientu prisluhniti in mu pomagati – ne samo na osnovi z dokazi podprte medicine, temve? tudi na osnovi lastnih izkušenj, strokovne kilometrine, neprespanih no?i, intuicije, sedmega ?uta …
V?asih mu je treba priznati njegov prav in razumeti
tudi željo po pomo?i neuradne medicine. Menim, da je to perspektiva – komplementarnost uradne in alternativne medicine. V prid pacientu.”
Ob prejemu priznanja se zahvaljuje svoji družini za podporo, še posebno pa svoji medicinski sestri Mariji Plev?ak, “ki je tako zame kot za naše pacientke znatno ve? kot zgolj medicinska sestra.”

MOJA SPECIALISTKA 2014
Akad. prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med., spec. spec. interne medicine, kardiologije
in vaskularne medicine
“OSEBEN ODNOS Z BOLNIKI OMOGO?A DOBRO ZDRAVLJENJE.”

Marjeta Zorc

Kardiologinja dr. Metka Zorc izhaja iz velike odvetniške družine. Še posebno zaradi vzornika, prastrica prof. dr. Igorja Tav?arja, ustanovitelja popolne Medicinske fakultete v Ljubljani, sta se skupaj s sestro, kljub želji staršev, da bi vsaj ena postala odvetnica, odlo?ili za študij medicine.

Medicino in biologijo je uspešno doštudirala v Ljubljani. Zatem je svoje izobraževanje nadaljevala v tujini. Specializacijo iz kardiologije je opravila na Kliniki v Clevelandu, dopolnila pa jo je v Argentini, pri za?etniku koronarne sr?ne kirurgije prof. dr. Reneju G. Favaloru, in v kantonalni bolnišnici v Ženevi. Hkrati je že v študijskih letih za?ela svojo znanstveno pot na Inštitutu za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je zdaj redna profesorica. Ima tudi naziv evropska kardiologinja in je ?lanica Evropskega združenja za kardiologijo. V minulem letu so ji podelili naslov evropske akademikinje.

Pove?ini se giblje v moškem, kardiološkem svetu … “Res je. ?e bi bila moški, bi se namesto za kardiologijo najbrž odlo?ila za sr?no kirurgijo,” odvrne v smehu. Klju?no vlogo žensk vidi tudi v povezovanju tega “moškega” sveta in vse življenje se trudi tudi tako delovati. Morda so tudi zato v vodstveni ekipi MC Medicor, kjer je predsednica uprave, same ženske. Tretji slovenski center za zdravljenje bolezni srca in ožilja je v okviru takratne Klinike Medicor ustanovila pred enajstimi leti. Zdaj svojo dejavnost in znanje prenaša tudi na Kitajsko.

Dr. Metka Zorc zelo rada prebira pisma, ki jih v center pošiljajo sre?ni ozdravljeni bolniki – pišejo pa jih tudi zaradi osebnega odnosa, ki ga je doživijo tam. “Tak odnos, ki temelji na zaupanju bolnika, je tisto primarno, kar omogo?a dobro zdravljenje. Omogo?a ga ?as za pogovor,” je odlo?na.

Toda kot poudarjajo njeni prijatelji in svojci, se mora v življenju nau?iti še ne?esa – brez ob?utka krivde re?i ne. Tudi zato, da bi nekoliko bolj poskrbela za svojo preventivo, prizna, pri ?emer takoj opozori na njen pomen in pravkar sproženo kampanjo proti boleznim srca in ožilja pri ženskah. Pravi odklop so njeni kratki obiski Argentine. “Takrat se za nekaj dni potopim v drug svet in si naberem mo?i za naprej.”

Ob priznanju moja specialistka 2014 se zahvaljuje sestri, celotni družini, pokojnemu ljubljanskemu nadškofu in metropolitu Alojziju Šuštarju, pa tudi vsem pomembnim u?iteljem, ki so ji pomagali na poklicni poti. “Seveda brez celotne ekipe Medicorja vsega tega ne bi mogla izvajati tako kakovostno. In na koncu: posebna zahvala velja vsem mojim in našim bolnikom.”

MOJ DRUŽINSKI ZDRAVNIK 2014
Pavel Podlesnik, dr. med, spec. splošne medicine
“BOLNIK IN ZDRAVNIK STA PARTNERJA!”

Pavel Podlesnik

Kot kaže, je Lovrenc na Pohorju poseben kraj za slovensko zdravstvo. Od tam namre? prihaja ve? kot dvajset delujo?ih zdravnikov, specialistov razli?nih podro?ij, in med njimi je tudi moj družinski zdravnik 2014 – Pavle Podlesnik, dr. med., spec. splošne medicine.

Iz doma?e dravske regije ga je pot po študiju v Ljubljani že na za?etku kariere pripeljala na Gorenjsko, kjer je najprej delal s splošni ambulanti v Radovljici in nato nekaj let v obratni ambulanti tovarne Elan. Zatem se je vrnil v Radovljico, od leta 1997 pa kot prvi koncesionar na podro?ju splošne medicine v ob?ini Radovljica hodi po samostojni poti v zasebni splošni ambulanti P & TH. Leta 2011 je uvedel tudi referen?no ambulanto.

K študiju medicine sta ga spodbudili bolezni matere in o?eta, pa tudi ?loveški odnos, ki ga je v njegovem otroštvu med obiski na njihovem domu izkazoval podeželski zdravnik. Prav neposreden stik z bolnikom, skrb zanj in ponujanje opore tako bolniku kot njegovi družini, so ga spodbudili k specializaciji iz splošne medicine. Toda delo v zasebni ambulanti s koncesijo je vsak dan težje: “Kopi?enje administrativnih omejitev ZZZS in njegovi finan?ni rezi niso prijazni in dobronamerni ne do zdravnikov ne do pacientov, zlasti pa ne do mladih zdravnikov, ki naj bi poprijeli za to delo.

Zato me ne ?udi izjava mladega zdravnika družinske medicine z nekajletno prakso, da se ob delu
s pacienti ter opravljanju dežurne službe in nujne medicinske pomo?i po?uti iz?rpan.”

Odnos med splošnim oziroma družinskim zdravnikom in njegovim bolnikom bogati oba, in ?e je zdravnikov odnos zavzet, v bolniku vzbuja ob?utek, da je subjekt in ne objekt. Zaradi vse slabših razmer v našem zdravstvu in naraš?ajo?ih obremenitev pa je ogrožen tudi ta odnos. Z ozaveš?enostjo ga lahko krepijo tudi bolniki. Tudi strokovno izobraževanje je nujen del zdravnikovega dela, je prepri?an.

Moj družinski zdravnik 2014: “Nujno je in še uspehe prinaša, vendar ga koncesionarji ve?inoma pla?ujemo sami.”
Pavla Podlesnika sprosti že misel na lep gorski razgled, ?asa za družino pa je, nam je še zaupal, ob obilici dela vselej premalo.

MOJA ZOBOZDRAVNICA 2014
Sanja Lucija Pe?nik, dr. dentalne medicine
“KO SE ME BOLNIK NE BOJI VE?, VEM, DA JE MOJE DELO SMISELNO.”

Sanja Lucija

Zobozdravstvo je bilo že njena zgodnja otroška simpatija. “Ko sem si pri prababici ogledovala njeno zobno protezo, so se mi že porajala vprašanja, zakaj nima svojih zob, zakaj ima protezo raje v predalu kot v ustih … Ko sem jo spraševala o tem, se mi je samo nežno smehljala. Odgovore sem našla veliko pozneje, pri delu s svojimi bolniki,” pripoveduje letošnja najzobozdravnica, Ljubljan?anka dr. Sanja Lucija Pe?nik.

Svojo poklicno pot je za?ela s pripravništvom na Stomatološki kliniki v Ljubljani, jo nadaljevala v Zdravstvenem domu Ljubljana, sprva v otroškem in nato v odraslem zobozdravstvu, pred približno petnajstimi leti pa v svoji ambulanti s koncesijo Zobozdravniški center dr. Pe?nik, kjer skrbi za približno 99.000 zob oziroma 3300 njihovih lastnikov.

“Poklic zobozdravnika je zelo lep, a hkrati težak in naporen. Lepo je pomagati in trpe?ega v hipu odrešiti bole?in – zobobol namre? velja za drugo najhujšo bole?ino. Lepo je bolniku povrniti žve?no in govorno funkcijo. Lepo je polepšati nasmeh. Težko pa je, kadar si v boju z zapleti bolezni nemo?en, kadar je edina rešitev ekstrakcija zoba. Neprijetna so tudi soo?enja z nestvarnimi pri?akovanji, kadar so želje ve?je od možnosti, ki jih ponuja medicina. “Kadar mi kdo re?e, da se me ne boji ve?, se mi zdi, da je moje delo smiselno,” nam je še zaupala dr. Pe?nik.

Vseživljenjsko strokovno u?enje je nujno, pravi moja zobozdravnica 2014: “Novi trendi, materiali in tehnike zahtevajo nenehno izobraževanje, pri ?emer pa moram poudariti tudi pomen zdravega razuma in kriti?ne distance do razli?nih novosti, ki so pogosto – v želji po hitrem zaslužku proizvajalcev – predstavljene v pretirano lepi lu?i.”
Dr. Sanja Lucija Pe?nik vsak prost trenutek najraje preživlja z družino, “v?asih, tako za dušo, pa napišem tudi kako pesmico”.

Priznanje Moj zdravnik ji pomeni velikansko ?ast in hkrati nalaga ogromno odgovornost za delo vnaprej. “Je nekakšen smerokaz na moji poti, da delam v pravi smeri in prav. Seveda pa nikakor ne moreš postati zobozdravnik leta, ?e nimaš ob sebi ekipe desetletja. Zato tudi njim, enako kot celotni družini, še posebej pa veliki vzornici mami, iskrena hvala.”