Mobilna aplikacija za prvo pomo?

prva pomoc aplikacija huda

S pove?anjem števila nenadnih obolenj in nesre? se pove?ujejo tudi potrebe po nudenju prve pomo?i. Ljudje prve pomo?i zaradi razli?nih vzrokov mnogokrat ne nudijo, eden od njih je tudi pomanjkanje znanja. V teh situacijah ponavadi priro?nika za prvo pomo? nimamo v bližini, od zadnjega te?aja pa je že preteklo nekaj let. Danes nas ima vse ve? uporabnikov pametne telefone, ki nam omogo?ajo dostop do najrazli?nejših informacij. Zato bi bilo smiselno, da izkoristimo možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija, torej da imamo vir informacij vedno ter predvsem hitro in lahko dostopen.

V ta namen je bila v sodelovanju s Telekomom Slovenije, Rde?im križem, Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, UKC Ljubljana in Laboratorijem za ergonomijo Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru razvita mobilna aplikacija, ki nam omogo?a tako osveževanje znanja kot tudi pomo? oziroma vodenje, ko moramo v realni življenski situaciji izvajati ukrepe prve pomo?i.

 

Aplikacija vsebuje precej širok nabor napotkov za nudenje prve pomo?i. Osnovni meni sestavlja ve? tem, ki pa so ponekod še podrobneje razdeljene. Pri nekaterih temah so pred za?etkom pisnih napotkov umeš?eni tudi videoposnetki, ki prikazujejo pravilno ukrepanje v dolo?eni situaciji. Le-ti so posneti v studiu, kjer ni mote?ih dejavnikov v okolici izvajalca in tako uporabniku zagotovijo, da se osredoto?i le na izvajanje postopka.

Napotki so povzeti po u?beniku Uroša Ah?ana Prva pomo?-priro?nik s prakti?nimi primeri (2006).

Za namestitev aplikacije potrebujemo pametni telefon z operacijskim sistemom Android ali iOS ter dostop do spletnega mesta z aplikacijami. V spletni trgovini GooglePlay (Android) ali AppStore (iOS) poiš?ite aplikacijo z naslovom Prva pomo? katere izdajatelj je Telekom Slovenije in si jo namestite na telefon.

Za uporabnike pametnih telefonov Windows Phone omenjena aplikacija ne obstaja, obstaja pa istoimenska aplikacija, ki pa obravnava samo štiri teme in je bolj usmerjena le v temeljne postopke oživljanja.

prva pomoc aplikacija

Vljudno vas prosimo, da nam po namestitvi in testiranju aplikacije preko res kratke spletne ankete sporo?ite svoje mnenje. Anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni v diplomski nalogi študentke Zdravstvene fakultete Simone Zorko Mihalj pod mentorstvom viš. pred. mag. Damjana Slabeta ter za pripravo prispevka za revijo Ujma.

 

Predstavitev aplikacije: http://www.rks.si/sl/Mobilna_aplikacija_za_prvo_pomoc_3/

Navodila za namestitev aplikacije: http://www.rks.si/docs/Mobilna_aplikacija_za_prvo_pomoc_3/Navodila_za_namestitev.pdf

Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/39590

 

Hvala za sodelovanje!

Simona Zorko Mihalj, viš. pred. mag. Damjan Slabe in Eva Dolenc