Medicinske sestre vs. zdravstveni tehniki

medicinska-sestra.jpgVsako leto naredijo v Ameriki popis zaposlenih.

V profesiji zdravstvene nege je bilo v letu 2007 zaposlenih 94% žensk in 6% moških v USA.

Ta majhen procent je pokazatelj, da se moški spol vedno bolj odlo?a za poklic zdravstvenega tehnika.

Zanimivo bi bilo še pri nas kakšno leto narediti popis oz. zbrati podatke o procentih zaposlenih glede na spol v Sloveniji. Se bodo morda spomnili to statistiko narediti pri Zbornici-zvezi zdravstvene nege sedaj, ko smo vsi morali oddati vloge za licence.

Kljub temu pa bomo še kar nekaj ?asa dominirani s strani ženske populacije.

To nas seveda prav ni? ne moti kajne ? Delavno okolje je prav prijetno in naj tako tudi ostane

V?asih je veljalo, da so tisti moški odšli  v zdravstveno nego kateri niso bili sposobni narediti medicine.

Glavni razlog pa je bil tak kot tudi pri vseh ostalih.

Zadovoljstvo pri pomo?i in oskrbi pacientov.

Že beseda hvala in prijazen nasmeh je dovolj, da vam polepša dan.

Prej boste dojeli, da je poklic zdravstvenega tehnika / medicinske sestre / dipl. ms in dipl. zdravstvenika poklic in ne ženski poklic.

Kako pa vi gledate na to, da se vedno ve? moških odlo?a za ta poklic v zdravstvu kajti v zadnjih nekaj letih je vpis na srednje zdravstvene šole pri nas približno 40% moških in 60% žensk in ta številka naraš?a z leta v leto.

Bodo ?ez 20 let ženske v manjšini na oddelkih ?

Upajmo, da se to ne bo zgodilo =)

Ker pa smo Slovenceljni vedno tekmovalni pa pokomentirajte v ?em so ženske in v ?em moški boljši v tem poklicu.

Nekaj mojih ugotovitev v ?em smo moški boljši :D
–    Manj konfliktov v zdravstvenem teamu
–    Boljša organiziranost in natan?nost
–    Ve?ja fizi?na mo? in s tem ve?ja efektivnost
–    Manj kompliciranja in oteževanja zadev
–    Manj opravljanja in zahrbtnosti …..

In vaše izkušnje kot pacienti glede oskrbe v bolnišnici, ?e je za vas skrbel zdravstveni tehnik (dipl zdr.) ali medicinska sestra ( dipl.ms )

2 replies

Comments are closed.