Medicinska sestra:vmesni ?len med pacientom in zdravnikom

Pred mano so zadnji dnevi pred zasluženim 3 tedenskim dopustom. Verjetno zato, toliko težje prenašam vse skupaj kar se dogaja v zdravstvu, sploh kar se dogaja v ambulantah družinske medicine v poletnih mesecih. ?e je mogo?e na kakšnem uradu zaradi dopustov gne?a manjša je pri nas obisk pove?an tudi za 50%, zaradi nadomeš?anja vsaj še ene odsotne ambulante.

Položaj sester v ambulantah je vedno bolj ponižan in razvrednoten.
Medicinske sestre smo postavljene v nehvaležen položaj v odnosu pacient-sestra-zdravnik.  Pacient želi storitve takoj, medicinska sestra se trudi delo opravljati strokovno in varno, zdravnik pa si želi imeti urejeno ne preve? stresno ambulanto, strokovno medicinsko sestro in  zadovoljne paciente.

Tukaj nastopijo konflikti. Kot medicinska sestra želim razumeti pacienta, da ga skrbi težava ki jo ima, ?e tudi ni tako zelo nujna, zdravnica pa ima že vsaj 5 ljudi pred vrati in bi želela delo opravljati v miru. Pacienta z težavami, ki trajajo nekaj dni ne želi pregledati danes ampak mi predlaga, da ga naro?im na pregled, jaz se s tem strinjam, pacient pa seveda ne. Zdravnica je v ambulanti  jaz pa sem v besednem dvoboju, zakaj ne more biti pregled opravljen danes.

Na koncu sva dolo?ila termin in gospod je odšel.

Danes se je oglasil pacient, ki je želel pregled, po ustrezni triaži je bilo jasno da so težave, ki se vle?ejo skoraj eno leto in se ne slabšajo, primerne za ternin ?ez nekaj dni in ni potrebno da se ga pregleda isti dan, s tem se je strinjala tudi zdravnica. Ko sem gospodu to razložila je za?el groziti s pritožbo, zdravnici ( ki je prišla slu?ajno mimo) povedal da je nestrokovna, da bo poiskal boljšo zdravnico in bova že odgovarjali vodstvu! Rezultat? Dosegel je pregled.

Težko opišem z besedami kako sem se po?utila jaz, ki sem triažo opravila korektno, opravila tudi posvet z zdravnico na koncu pa se je moja strokovnost izgubila nekje dale?. Zdravnica je potem rekla le, da sama nima energije za prepiranje in da je bilo to lažje. Verjamem, ampak ta pacient ne bo moje besede ali besede katere od drugih sester nikoli ve? upošteval…

In najve?ja žalost vsega tega, ljudje ki upoštevajo red naro?anja in spoštujejo pravila ambulant, ?akajo na termin za kroni?ne težave tudi po 7 dni medtem, ko nekateri, ki izkoriš?ajo sistem dosežejo vse takoj-ker je zdravniku tako pa? lažje. Žal medicinskim sestram ni!

Diskusija dobrodošla na FB – ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU https://www.facebook.com/zdravstvenidelavcislovenija/