Medicinska sestra v ambulanti, podjemna pogodba in kršitve

rp_zdravstveni-delavec-352x300.jpg

V za?etku februarja sem dobila mojo prvo službo kot medicinska sestra v ambulanti. Super sem si rekla, kon?no moj lastni prihodek. Najprej sem za?ela kot zamenjava medicinske sestre v specialisti?ni ambulanti, saj je bila ona ravno takrat na bolniški.

Najprej dobim podjemno pogodbo za ?as uvajanja, t.j. 14 dni. Ta 2 tedna prete?e in pogodbo dobim podaljšano za 1 mesec, vendar zopet podjemna. Ker smo v družini trije, in imamo skupni prihodek majhen, položnice pa je treba pla?ati, sem šla do glavne medicinske sestre, ki ureja, kakšne pogodbe bodo dobili, ?eprav še nisem slišala, da bi glavna medicinska sestra odlo?ala o pogodbah (ponavadi je to direktor ali kadrovska) in ji rekla, da bi bila vesela, ?e bi se naslednja pogodba spremenila v pogodbo za dolo?en ?as, saj bi mi tako pla?ali tudi stroške za prevoz, malico in osnovno zdravstveno zavarovanje, kar bi bilo takoj lažje, saj bi na mesec dobila ve? kot le 380€-420€, kar pa ni dovolj niti za teko?e mese?ne stroške.

Re?e mi, da bo premislila. V redu si mislim in ko je bilo tega meseca konec in sem bila pred novo pogodbo, tokrat v novi specialisti?ni ambulanti, sem šla zopet do nje, ?e obstaja možnost za pogodbo za dolo?en ?as. Re?e mi, da zaenkrat še ne, bomo pa videli, kako bo naprej.

Dobim novo pogodbo za trajanje enega meseca, za ?as uvajanja v drugi specialisti?ni ambulanti. Spet podjemna. Šele potem sem videla, da se ni odlo?ila za pogodbo za dolo?en ?as, ?eprav delam v ambulanti vsak dan (element delovnega razmerja).

Spet grem do nje, ji obrazložim situacijo doma (majhni prihodki, en ?lan družine brezposeln…) in jo prosim, ?e se da, da bi bila naslednja pogodbo za dolo?en ?as, ker so mi rekli, da naj bi bila v tej ambulanti še 5 mesecev. Par dni nazaj mi je ta pogodba potekla, šla sem v kadrovsko, da bi podpisala novo pogodbo, vendar pogodba še ni bila pripravljena, ker so »pozabili name«. Sedaj bom 2 dni delala brez pogodbe, nato pa dobila novo, ki bo, kot mi je povedala gospa v kadrovski veljala do konca avgusta in bo zopet podjemna. Naslednji dan sem se morala javiti na Zavodu za zaposlovanje, saj sem še vedno prijavljena tudi tam.


Gospa, pri kateri sem bila naro?ena mi je že prej rekla, naj s seboj prinesem podjemne pogodbe, da bodo videli, da res nekje delam in me ne bodo po nepotrebnem obremenjevali z napotnicami in zame iskali dela, ?e to ni potrebno. Ko je videla pogodbe in samo na široko pogledala in mi rekla, da tega ne bi smeli po?eti in da me po doma?e povedano nategujejo in mi dala številko Inšpektorata za delo, naj zadevo preverim še pri njih. Med vrsticami mi je povedala tudi, naj službo za?nem iskati drugje, vendar bo z mojimi omejitvami to zelo težko najti, saj ne smem delati no?nih, celodnevnih in ne smem dvigovati bremen nad 15 kilogramov.

V pogodbi mi piše, da sem zaposlena zaradi pove?anega obsega dela, ?eprav ima ambulanta ?akalno knjigo in se ljudje naro?ajo, tako da mi ni jasno kako lahko do konca avgusta predvidijo, da bo pove?an obseg dela. In pa ker je to deljena ambulanta, so me sedaj dali v eno ambulanto, kje tedensko opravim 21 ur, za katere sem pla?ana 4,5€ na uro.
Pravzaprav želim vedeti, ali ne to sploh dovoljeno, kako to rešiti in predvsem na koga se lahko obrnem. Ali naj se res obrnem na inšpektorat, saj se v ZD ni? ne premakne, ali naj vztrajam? Hvala

In pa zanima me tudi ali so tudi drugje takšni problemi, ali samo tu?

Diskusija na Facebooku