Mariborski ortopedski dnevi

ÄŒETRTO MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREÄŒANJE
– KOLENO V ORTOPEDIJI

Gregor Rečnik

Dne 7.11.2008 je že četrto leto zapored v UKC Maribor potekalo mariborsko ortopedsko srečanje, tokrat na temo koleno v ortopediji. Predavanj se je udeležilo več kot 200 slušateljev. Ob srečanju je izšel zbornik predavanj, ki bo postal pomemben pripomoček pri študiju za študente MF in pri poglabljanju znanja za zdravnike raznih specialnosti. Recenzijo zborniku na pot je prijazno napisal doc. dr. Anton Crnjac, dr. med., strokovni direktor UKC Maribor.

V uvodnem nagovoru je Slavko Kramberger, dr. med., predstojnik Oddelka za ortopedijo pozdravil vse prisotne in se zahvalil osebju svojega oddelka, ki je kljub napornemu oddelčnemu, kirurškemu in raziskovalnemu delu znova organiziralo ortopedsko srečanje. Direktor UKC Maribor, prim. Gregor Pivec, dr. med., je v pozdravnem govoru izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da so postali ortopedski dnevi vsakoletna stalnica v izobraževanju zdravnikov, fizioterapevtov, medicinskih sester in študentov MF v UKC Maribor.

Ob naraščajočemu zavedanju, da okvara hrustanca vodi v degenerativno okvaro sklepa je bil poudarek tokratnega ortopedskega srečanja na reševanju in preprečevanju problema artroze kolena. V tehnično dovršenem nastopu je Andrej Moličnik, dr. med., prikazal operacijo vstavitve kolenske endoproteze.

Osnovna indikacija za vstavitev umetnega kolena je vztrajna, huda bolečina, ki izvira iz obrabljenega sklepa. V zadnjih letih je prišlo do porasta števila vgrajenih kolenskih endoprotez – za 350 % v zadnjih sedmih letih.

V letu 2007 smo tako vstavili 226 umetnih kolenskih sklepov

kar uvršča mariborski Oddelek za ortopedijo na drugo mesto v Sloveniji. Takšen porast je bil mogoč le ob uvajanju programov za skrajševanje čakalnih dob na ortopedske operacije in na račun povečanega obsega dela zdravnikov, medicinskih sester, fizioterapevtov in drugega osebja. V prihodnjih letih pričakujemo nadaljnje povečanje števila endoprotetičnih posegov, kar pa bo ob trenutnih kadrovskih in prostorskih pogojih oddelka težko.

Precej pozornosti je zbudil prispevek o farmakološkem preprečevanju artroze kolena. Dosedanje klinične študije namreč niso potrdile ugodnega vpliva zdravil na upočasnitev degeneracije sklepnega hrustanca in niso zabeležile pomembnih stranskih učinkov, saj gre za sladkorne preparate. »V primeru kliničnih težav povezanih z okvaro hrustanca bi o 3-mesečnem poskusnem jemanju preparatov razmislila tudi sama«, se je na neposredno vprašanje nepričakovano odzvala Marjetka Pal, mag. farm. Zdravila so žal v prosti prodaji in ni pričakovati, da bodo kmalu dosegljiva preko recepta.

O problematiki kirurškega zdravljenja hrustančnih poškodb je predaval Miloš Kramberger. Za reševanje omejenih okvar celotne debeline hrustanca se poslužujemo artroskopskih tehnik, s katerimi želimo spodbuditi rast hrustanca. S tem, ko sprožimo krvavitev iz spodaj ležeče kosti, stimuliramo nastanek vezivnega hrustanca, ki je bolj ali manj primeren nadomestek sklepnega – hialinega – hrustanca. Uporabimo lahko tudi t.i. mozaikoplastiko, ali pa metodo gojenja avtolognih hondrocitov, pri čemer sodelujemo z Ortopedsko kliniko v Ljubljani.

Ta tehnika omogoča gojenje hrustančnih celic v laboratorijskih pogojih. S tako vzgojenim hialinim hrustancem nato nadomestimo hrustančne defekte, praviloma pri mlajših bolnikih.  Letno opravimo ob vsakodnevnih artroskopskih operacijah meniskusov tudi 120 rekonstrukcij sprednje križne vezi, pri čemer uporabljamo izključno bioresorptivne materiale. S ciljem skrajšanja časa vraščanja presadka v okolno kost po operativnem posegu in s tem skrajšati čas dolgotrajne rehabilitacije smo letos analizirali vlogo rastnih faktorjev iz aktiviranih trombocitov.

Raziskavo je predstavil Matjaž Vogrin, predstojnik Katedre za medicino in šport.

Tudi prihodnje leto bomo organizirali ortopedsko srečanje s temo: Otrok in mladostnik v ortopediji. Vabljeni!