Malta – izmenjava študentov zdravstvene nege – utrinki

V letu 2013 sem v okviru izmenjave za 3 mesece obiskal Malto, kjer sem tudi opravljal klini?no prakso. Prva stvar kar sem jo opazil je, da je otok mo?no bolj vro? kot pa naša zelena deželica. Pesek je povsod, ker ga na otok prinese afriški veter iz Libije, v?asih se vprašaš ali je to mogo?e, da je vsak dan povsod pesek. Doma?ini so po naravi ?ista ?rno bela slika v primerjavi z nami, so sproš?eni in celotno življenje si vzamejo po?asi in z užitkom.

100_0913

Malta je otok, ki leži med Sicilijo in Libijo. Ima okoli 450 tiso? prebivalcev katerih se velika ve?ina poistoveti z katoliško vero in 95% njih je Maltežanov, vsi ostali so tujci, ki delajo v državi. Imajo tudi zelo veliko število imigrantov iz Afrike, po zaslugi tudi svoje vlade, ki se je med Libijsko ljudsko vojno odlo?ila transportirati poškodovane civiliste k sebi za zdravljenje.

Zaradi njenega strateškega položaja med Afriko in Evropo je bila v zgodovini vedno zaželjena iz vseh strani.

Skozi tiso?letja si je ta otok lastilo ve? narodov (Feni?ani, Turki, Francozi in Angleži), med drugo svetovno vojno so iz Malte na?rtovali Operation Husky ali invazijo na Sicilijo, nemške in italijanske sile pa so otok kar mo?no zbombardirale, šele v 21 septembra 1964 pa je dobila svojo samostojnost. Maltežani so ravno zato tudi dvojezi?ni , govorijo Angleško in Malteško ( ki je mešanica arabš?ine in malo latinskih jezikov).

No sedaj ko sem vam malce povedal o zgodovini lahko primerjamo malce njihovo zdravstvo:

Svoje delo sem opravljal na ginekološkem oddelku, kliniko za mentalno zdravje in patronažnem/dispanzerski ZN. Njihova glavna bolnišnica Mater Dei v Msidi je bila otvorjena v letu 2007 in ima kapaciteto 1000 postelj, do leta 2014 pa naj bi odprli tudi Onkološki center in center za onkološke raziskave.

100_1222

100_1227

Porodnišnic nimajo, ravno zato vse ženske rojevajo v posebnih ginekoloških oddelkih (imenovani Obstetrics Ward) v bolnišnici Mater Dei imajo tudi podobne oddelke tudi za spontane splave in druge poškodbe in težave med nose?nostjo. Splav je z zakonom prepovedan, saj se še vedno ?uti vpliv cerkve v države, vendar pa so razen tega zelo odprti za spremembe. Mnogo stvari, ki so nam v vsakodnevni navadi oni ne poznajo (microclave, namesto njega še vedno uporabljajo obturatorje ali rde?e zamaške) vendar pa imajo za razliko od nas tudi druga?no mentaliteto pri uporabi materiala, ne bodo gledali ceno materiala pa? pa njegovo koristnost za pacienta.

V Sloveniji se kar redno dogaja, da dražji material ne bomo uporabili za vsakega pacienta ker je po doma?e povedano drag in ga je škoda. Na Malti se bo vsak material uporabljal za vsakega pacienta neglede na njegovo ceno (Recesija jih tudi ni tako mo?no zadela, ker so vedno bili ekonomsko stabilni).

V vsaki bolniški sobi je nad vsako posteljo velik touch screen ekran, ki deluje kot multimedijska naprava z internetom,televizijo,glasbo in igrami.

Kompetence Medicinskih Sester in Dip.Zdravstvenikov pa je ista kot v Veliki Britaniji, to se pozna še vpliv kolonizacije angležov. In tudi ve?ino dokumentov imajo še vedno napisanih na roke, na oddelku imajo po en ra?unalnik pa še ta je za naro?anje pacientov in laboratorijske izvide, vse ostalo je napisano na roke. Povpre?en oddelek ima za 15 pacientk okoli 10 medicinskih sester na oddelku + pomo? pri negi+ strežnice+ študenti +pripravniki.

Delovnik je 12 dnevni poznajo samo 2 izmeni dan in no?, po moji prvi za?udenosti sem ugotovil, da se ta sistem zelo obrestuje. Ko sem jim povedal koliko zaposlenih imamo mi ponavadi na oddelkih so me gledali za?udeno. ?eprav nimajo v kompetencah jemanja krvi ali nastavitev I.V. kanil so vseeno sestre v tem izobražene. V ve?ini to delajo zdravniki ali pa flebotomisti ( MS specializirane za jemanje krvi in nastavitev I.V. Kanalov). Pla?a je tudi višja kot pri nas v mnogih primerih kar za 1000€, vse je odvisno koliko delaš. ?e si tujec imaš veliko možnost za zaposlitev, ?e imaš prave kompetence.

100_1137

?eprav ima Malta le malo ?etrtino prebivalcev kot Slovenija pa zato ima procentualno 10% prebivalcev sladkorno bolezen in še en tak procentil visok holesterol. Zaradi svoje kulture imajo zelo nezdravo hitro hrano imenovano Pastizzi, te trgovine z hitro hrano so kar pogoste povsod po mestih, v?asih tudi do te mere, da jih je 5 v 100 meterski ulici. So poceni, okusni in nezdravi in ravno to je razlog za debelost.


Vendar pa, ko sem delal v zdravstvenem centru v Birkirkari sem lahko videl kako se Malta proti temu bori, poskušajo ozaveš?ati svoje prebivalce o pravilni prehrani in zadostnem gibanju. Medicinske sestre v tej ?ambulanti/polikliniki? so izredno izobražene in usposobljene.

Medtem, ko imajo v slovenskih zdravstvenih domovih v?asih MS ure in ure dolge ?akalne vrste za desetine pacientov, ki jim morajo vzeti kri za laboratorijske preiskave, so v temu centru 2 sestri vzele kri 50 pacientom v roku ene ure in pol. Vse je bilo izvedeno korektno, natan?no, sterilno in profesionalno, v tem pogledu bi se naše medicinske sestre mogo?e lahko kaj nau?ile.

Medicinske sestre imajo tudi eno najmo?nejših lobijev v državi, v prejšnem letu so zbrale dobrodelno okoli 3 milijone evrov in so ta denar namenile temu, da so v Veliki Britaniji kupile zemljiš?e in na njem zgradile prebivališ?a blizu bolnišnice, kjer se ponavadi zdravijo malteški otroci zato, da so lahko njihovi svojci tam bivali brez stroškov medtem, ko so se njihovi otroci tam zdravili .

Nasplošno je Malta mala deželica, ki deluje kot meja med Afriko in Evropo, polna kulture in najbolj prijaznih ljudi kar sem jih v svojem življenju sre?al. V kolikor se ?lovek izgubi ti vsak doma?in z veseljem pomaga in nikoli ne boš v tako prijazni državi ostal slabih mnenj.

Res je, da snega ne poznajo in edina stvar, ki tam pada je dež ali pa peš?eni viharji, gor ni, rek nimajo in vsa voda izhaja iz morja, ki jo potem predelajo v pitno.

Da ne dolgotvezim, Malteški zdravstveni sistem je v mnogih primerih superioren našemu in res, da medtem ko imajo MS manjše kompetence kot mi, svoje delo opravljajo nadprofesionalno in efektivno ravno tako kot mi.

Za razliko od nas tudi njihovi državi ni popolnoma vseeno glede zdravstva in medicine, ker se vsi aktivno trudijo stalno izboljševati situacijo. ?e pa boste kdaj imeli možnost obiskati ta mali otok pa le kar, jaz vem da se neko? vra?am nazaj :)

[nggallery id=22]