Lahko nudimo pacientom kvalitetno oskrbo z 12 urnim delavnikom in ali je 12 urna izmena primerna, dobra in zdravju neškodljiva za nas medicinske sestre?

utrujenost.jpgVedno pogosteje se dogaja, da ko pridem domov iz službe sem fizi?no, duševno in ?ustveno uni?ena.

Sprašujem se, koliko dolgo bom še lahko delala 12-urni delavnik.

Pravim si in se tolažim s tem, ker mislim, da se staram. Ampak nisem ?isto prepri?ana, da je to to. Stara sem namre? dobrih trideset.

12 urni delavnik je težek za kogarokoli v kakršnikoli službi. Na urgenci je noro. Zato nas vse manj dela tam.

Pri nas je zelo malo ljudi z 8-urnim delavnikom. Najpogosteje se dela 12, v?asih tudi 15 ur ali 24 skupaj. Res je, da smo potem ve? dni prosti, toda za kakšno ceno?

Raziskave kažejo, da delavne no?i vzamejo nekaj let življenja. Stavim, da 12-urni delavnik podnevi naredi isto saj je frekvenca in obseg dela ve?ji.

Mogo?e sem nekaj ve? dni prosta, vendar naslednji dan sem popolnoma neu?inkovita in za nobeno rabo.

V nekaj zaporednih dneh v službi, je naslednji dan namenjen po?itku in spancu. Ne bom ve? delala 3 dni zaporedoma. ?eprav jih veliko tako dela.

Delaj 12-urni delavnik in vštej v to, da ni ne odmora za kosilo ali ve?erjo oziroma, da je odložena za par ur. V ?asu ko sem prišla iz službe, sem se po?utila, kot bi me povozil tovornjak.

To gre 5, 10 let potem pa te po?asi za?ne skrbeti. Ali sem kot opozorilo, koliko hitra bi morala biti?

Ne skrbijo me kriti?ne situacije, adrenalin mi zbistri misli. Skrbi me preutrujenost in posledi?na nezbranost. Skrbi me, da zaradi tega delam napake.

Prepri?ana sem, da vsi vemo, kdaj smo utrujeni.

V?asih mislim, da bi se tako dolgi delavniki morali kon?ati. Pa vem, da se ne bodo.

Ena izmed ugodnosti delavnika je fleksibilnost. Vendar pa prevladujejo negativni dejavniki.

Veliko je študij glede dela v no?ni izmeni. Nekdo bi moral narediti študijo glede 12-urnega delavnika še podnevi.

Zakaj medicinske sestre to delamo same sebi?

Zato, ker imamo rade ?imve? prostih dni in je tak sistem dela.

Ker imamo družine in tak na?in dovoljuje ve? možnosti za druženje in vzgajanje otrok.

Medicinske sestre imamo tak karakter in smo pripravljene uni?iti same sebe za to službo.

Škodujemo si do onemoglosti. Kdaj ste nazadnje odšli na bolniški stalež. Kolikokrat ste prebolevale/prebolevali plju?nico oz. raznorazne infekte, kar na delovnem mestu?

Zakaj je temu tako?  Ker je vedno pomanjkanje kadra oz. imaš neko zaporo in slabo vest, ?e odideš za par dni na bolniško.


Še posebej v današnjih zdravstvenih okoliš?inah.

?e sem poštena, to ni varno za paciente ne za nas medicinske sestre… In tudi za druge profile v zdravstvu ne.….

Kdaj se bo to spremenilo? Nikoli?

Je pa vredno razmisleka in diskusije!

Vprašanje, ki ga imam je naslednje: Je za medicinske sestre oz. ostal zdravstveni kader – predvsem pa za varno oskrbo pacientov… varno delati 12-urne izmene?

Smo lahko uspešni in varni ter poskrbimo za paciente enako kvalitetno kljub tolikim uram in izgorelosti?

Komentarji in pogledi na situacijo dobrodošli.

Jana B..

p.s Prispevek poslala medicinska sestra iz urgentnega bloka na email:  info@zdravstvena.info    (Vaša razmišljanja oz.  zgodbe lahko pošljete na email).