Komunikacija v zdravstvu iz perspektive Å¡tudenta

Komunikacija je kot vsi vemo izmenjavanje informacij med dvema ali več osebki.

Vendar pa je to le uradna definicija te besede, dosti bolj je pomembno dejstvo, da bo pacient glede na komunikacijo na oddelku doživljal svoj obisk zelo različno.

Študente na šolah učijo empatične komunikacije z vsemi pacienti ter, da si vzamemo čas pri vsakemu človeku in ga

obravnavamo kot unikatno osebo z vsemi pravicami in dostojanstvom.

Žalostno je, da vse več videvamo vse manj komuniciranja med pacientom in zaposlenimi v zdravstvenih ustanovah. Moja najnovejša izkušnja z nepravilno komunikacijo izhaja iz primera, ko je član negovalnega tima povzdignil glas na starejšo pacientko z demenco, ki je bila tudi v kontrakturah, ker ˇse ni hotela lepo usesti na vozičekˇ.

Ta član negovalnega tima je popolnoma spregledal dejstvo, da je bila pacientka nezmožna gibanja in da so bili skoraj vsi njeni sklepi popolnoma nemobilni. To ni osamljen primer, skozi moje izobraževanje v zdravstvu sem mnogokrat naletel na take in še hujše primere, ko so določeni člani tima imeli popolnoma nespoštovanje do  pacienta.

Naša komunikacija s pacientom bo odločala ali se bo pacient počutil sproščeno, napeto med svojim obiskom v zdravstveni ustanovi.

Seveda bomo slej kot prej naleteli na paciente s katerimi je komunikacija otežena zaradi različnih faktorjev, vendar pa tudi z njimi moramo obdržati korektno komunikacijo.

Lep pozdrav zjutraj lahko zagotovi nam in pacientom prijetno interakcijo skozi cel dan , to nam bo tudi omogočilo boljše sodelovanje pacienta kar nam olajša delo in tudi pospeši postopek zdravljenja za pacienta ter mu omogoči čimbolj udobno in sproščeno hospitalizacijo.