Komunikacija v zdravstvu iz perspektive študenta

Komunikacija je kot vsi vemo izmenjavanje informacij med dvema ali ve? osebki.

Vendar pa je to le uradna definicija te besede, dosti bolj je pomembno dejstvo, da bo pacient glede na komunikacijo na oddelku doživljal svoj obisk zelo razli?no.

Študente na šolah u?ijo empati?ne komunikacije z vsemi pacienti ter, da si vzamemo ?as pri vsakemu ?loveku in ga

obravnavamo kot unikatno osebo z vsemi pravicami in dostojanstvom.

Žalostno je, da vse ve? videvamo vse manj komuniciranja med pacientom in zaposlenimi v zdravstvenih ustanovah. Moja najnovejša izkušnja z nepravilno komunikacijo izhaja iz primera, ko je ?lan negovalnega tima povzdignil glas na starejšo pacientko z demenco, ki je bila tudi v kontrakturah, ker ?se ni hotela lepo usesti na vozi?ek?.

Ta ?lan negovalnega tima je popolnoma spregledal dejstvo, da je bila pacientka nezmožna gibanja in da so bili skoraj vsi njeni sklepi popolnoma nemobilni. To ni osamljen primer, skozi moje izobraževanje v zdravstvu sem mnogokrat naletel na take in še hujše primere, ko so dolo?eni ?lani tima imeli popolnoma nespoštovanje do  pacienta.

Naša komunikacija s pacientom bo odlo?ala ali se bo pacient po?util sproš?eno, napeto med svojim obiskom v zdravstveni ustanovi.

Seveda bomo slej kot prej naleteli na paciente s katerimi je komunikacija otežena zaradi razli?nih faktorjev, vendar pa tudi z njimi moramo obdržati korektno komunikacijo.

Lep pozdrav zjutraj lahko zagotovi nam in pacientom prijetno interakcijo skozi cel dan , to nam bo tudi omogo?ilo boljše sodelovanje pacienta kar nam olajša delo in tudi pospeši postopek zdravljenja za pacienta ter mu omogo?i ?imbolj udobno in sproš?eno hospitalizacijo.