Je Hrvaška lagala? Izigrali so medicinske sestre

hrvaske medicinske sestreHrvaški problemi se o?itno kopi?ijo tudi v zdravstvu. Hrvaške medicinske sestre so se združile v iniciativo proti diskriminaciji za pridobitev odlo?b-certifikatov za delo v tujini (EU). Zakaj???!

Zbornica zdravstvene nege in ministrstvo za zdravje na Hrvaškem je za?elo zavra?ati vloge za delo medicinskih sester v tujini.

Iniciativa medicinskih sester s kon?ano štiriletno srednješolsko izobrazbo bo 30.7.2015 na ustavno sodiš?e vložilo vlogo za prou?itev odredb in odlo?b o delu medicinskih sester. 27 ministrov EU je med pristopnimi pogajanji Hrvaške za vstop v EU sklenilo, da so Hrvaške medicinske sestre kompetentne za na?rtovanje in izvajanje zdravstvene nege&zdravstvenega varstva, je dejala ?lanica pobude Gordana Miškulin.

croatia and eu

Vse medicinske sestre, ki odhajajo na delo v države EU lahko delo opravljajo le kot negovalke, ker jim zbornica in ministrstvo ne odobrita vlog.

Postavlja se vprašanje kako lahko 25.000 tiso? medicinskih sester z isto licenco dela na Hrvaškem v tujini pa ne. Tu pride do konflikta interesov in pravnoformalnih zapletov.  To pomeni, da je 25.000 tiso? medicinskih sester v prekršku in da nosilcev zdravstvene nege ni?

Hrvaška igra nevarno igro in zaradi ignoriranja obvez EU lahko pri?ne pla?evati dnevne ‘penale’ po 80.000 eur dokler se spor ne bo rešil.


V kolikor je Hrvaška vlada lagala med pristopnimi pogajanji EU, potem se lahko upravi?eno vprašamo kdo je nosilec zdravstsvene nege na Hrvaškem?!?

O?itno so Hrvati zavajali vse medicinske sestre…

Po?akajmo na ugotovitve kako bo odlo?ilo ustavno sodiš?e pravi Miškulinova.