Hipokratov otok in zdravstvo v Gr?iji

Hipokratov otok, Kos, Gr?ija. Kriza. Dopust dopust dopust krasen, nebo brez obla?ka, morje, mrzlo pivo in pe?en ligenj na rukolini posteljici s ?esnom :)

Kot zdravstveni delavec je seveda v raziskovanje otoka vklju?eno tudi stanje in informiranje o zdravstvenih ustanovah in zdravstvenem sistemu.

Najdem bolnišnico v mestu Kos. Pred bolnišnico v bolnišnici visijo ?rne zastave. Le zakaj je kdo umrl? Vstopim in malce podebatiram z zdravnikom na internem oddelku.

Hodim po bolnišnici, ozra?je je napeto, žalostno, pri zdravstvenem osebju je ?utiti jezo in razo?aranje.

Podobno kot pri nas imajo tudi na otoku javno bolnišnico in nekaj privatnih klinik. Razlika pa je ta, da zaposleni v bolnišnici ( zdravniki, medicinske sestre, ostalo osebje ) niso dobili pla?ila že od meseca januarja 2011.

Enostavno jim država ne pla?uje. Oni še kar delajo naprej.Material si zagotavljajo s pomo?jo farmacevtskih podjetij in finan?no mo?nih hotelov na otoku. Tako, da verjetno, ?e ne bi bil v tolikšni meri razvit turizem na otoku in ogromna koli?ina turistov je vprašanje kako bi bolnišnica funkcionirala.

(Hipokratovo drevo v mestu Kos, Gr?ija )

Sicer se vse premika bolj po?asi kot tudi vse ostale stvari na otoku pa vendar zaposleni delajo.

Delajo v dobro ljudem, ki potrebujejo pomo?. Stvari pa se ne premikajo ni? na bolje tudi po finan?nih injekcijah evropske unije.

(Tako, kot zdravstveni sistem v Gr?iji tudi Hipokratovo drevo po?asi propada )

Malce za razmišljanje kakšno je stanje pri nas kljub krizi.

Zaposleni dobivamo redna pla?ila, pla? nam tudi ne znižujejo. Tudi ?rnih zastav še nimamo izobešenih po ustanovah. Zato moramo biti zadovoljni s tem kar imamo. Stvari so lahko le še slabše :)

V kolikor imate kakšno zgodbo, razmišljanja,  lastne poglede, prispevke jih lahko pošljete na info@zdravstvena.info in objavljeni bodo na zdravstvenem blogu :)