Dogovorjeno zvišanje plač zdravstvenim delavcem za leto 2017/2018

0228Celarc11-300

Deli z drugimi to veselo novico za vse zdravstvene delavce in zaposlene v javnem sektorju!

Sindikati v zdravstvu in vlada so si dolgo prizadevali za konstruktivno vodenje pogajanj in želeli, da bi s sindikati sklenili dogovor za daljše časovno obdobje, saj je to boljše tudi za zaposlene v javnem sektorju.

Marca 2017 je vlada sprejela izhodišča za pogajanja in se od takrat v želji, da bi dogovor dosegli, osemkrat sestala s predstavniki sindikatov.

V letu 2017 bodo plače javnih uslužbencev višje za 22,5 %: poleg sprostitve plačne lestvice bodo izplačane višje plače vsem, ki napredujejo v letu 2016 (napredovala bo večina tistih, ki niso napredovali v letu 2015; njihove osnovne plače bodo višje za 14 % do 20 %). V letu 2017 bodo zaradi izplačila napredovanj in sprostitve plačne lestvice stroški dela v javnem sektorju višji za 310 milijonov evrov.

Vlada predlaga, da bi se ukrepi sproščali postopoma, učinki sproščanja ukrepov pa bi se enakomerno porazdelili v štiriletnem obdobju do leta 2020.

Sindikati vladi očitajo, da želi enostransko ukrepati in najavljajo konflikt, čeprav jih vlada poziva k usklajevanju sistemskih sprememb plačne zakonodaje in po zaključku le-teh k nadaljevanju pogajanj o sproščanju ukrepov. Sindikati so doslej v celoti zavračali tudi usklajevanje sistemskih sprememb.

Vlada predlaga večjo fleksibilnost in nagrajevanje tistih, ki dobro delajo. Tako bi bil sistem pravičnejši do tistih, ki pri delu izkazujejo boljše rezultate in so bolj obremenjeni. Obstoječi sistem tudi ni javnofinančno vzdržen, saj avtomatizem pri napredovanjih vsako leto pomeni dodatni izdatek v višini 70 milijonov evrov. Vlada želi vzpostaviti sistem, ki bi omogočil bolj stimulativno nagrajevanje in zmanjšal pritiske na vsakoletno povečevanje sredstev za plače zaradi različnih avtomatizmov, ki niso povezani s tem, kako javni uslužbenci opravijo svoje delo.

Glede na optimistične napovedi gospodarske rasti v letošnjem letu bo najverjetneje sprejet tudi nov sklep o 13.plači konec leta 2017.

Objavil: Sv.Nikoli, Ljubljana, 1.april 2017 =)