Diskusija o cepljenju in pogled pediatrinja.si na cepljenje

Ne morem, da ne napišem nekaj na vro?o temo cepljenj. Namenoma bo ta sestavek ?isto nestrokoven, brez navajanja raziskav, številk in drugega, kar bi lahko štelo med možno zavajajo?o »propagando«, nestrokoven zato, da se mi pri teh razmišljanjih lahko pridruži prav vsak povsem brez medicinskega znanja.

Najprej na temo u?inkovitosti….pa pozabimo na statistiko, študije in dokaze…

Samo ozreti se moramo okoli sebe…..kaj res ne vidimo, da so danes naši otroci zdravi in ne zbolevajo zaradi bolezni proti katerim cepimo. Pa tudi sicer, ne glede na nalezljive bolezni proti katerim se cepimo, so danes otroci po vseh kazalcih bolj zdravi, kot neko?.

Ali si resno upamo trditi, da bi bili danes naši otroci brez zaš?ite, ki jo predstavlja cepljenje, varni pred na primer otroško paralizo, tetanusom, meningitisom, ki ga povzro?i  hemofilus influenze….

Ob teh razpravah v zvezi s cepljenjem mi pogosto pride na misel anekdota o francoski kraljici Mariji Antoaneti, ki je na vzklike, da ljudje nimajo kruha,  odvrnila, naj pa? jedo potico….Tudi v zvezi s cepljenjem gre za razmišljanje s »polnimi usti potice« in seveda za zelo slab spomin na nedavno zgodovino…

Na temo precepljenosti…

To je tisto – ni problema, ?e svojega otroka ne cepim, saj so drugi cepljeni….in obratno…..ne bom cepil svojega otroka, samo zato, da bodo drugi varni…

Obe zgoraj navedeni trditvi sta, bom rekla prijazno,  nespametni.

Cepljenje je predvsem individualna metoda zaš?ite proti nalezljivim boleznim in ni? drugega. Torej, ?e se bomo cepili oziroma, ?e bo s cepljenjem zaš?iten naš otrok, bomo sami, oziroma bodo naši otroci varni.

S t.i. visoko precepljenostjo se v nekem okolju samo zmanjša možnost stika z dolo?eno boleznijo in ni? ve?…Potem se pa lahko igramo s statistiko, torej koliko možnosti  imam za okužbo. Ob tem seveda nih?e no?e biti del tiste majhne možnosti.

Na temo avtizma….kaj res mislimo, da je avtizem težava današnjega ?asa in posledica cepljenja…

Vse zgodbe o starih ?asih so polne kakih posebnežev, ki so bili del vaškega življenja, v?asih pa so jih tudi strpali v raznorazne ustanove…..Zelo verjetno bi vsaj del teh, danes dobil katero od diagnoz iz t.i. avtisti?nega spektra. Vse to je obstajalo že veliko pred za?etkom ere cepljenja.

Na temo cepljenja otrok pediatrov….

Tu mi boste morali (?e seveda želite), verjeti na besedo. Bom za?ela kar pri sebi. Moja otroka sta bila  cepljena proti vsem boleznim, kot jih predvideva cepilni koledar in poleg tega še proti klopnemu meningitisu. Seveda se tudi sama redno s cepljenjem zaš?itim pred potovanji.

Resni?no ne vem, da bi kdo od pediatrov, ki jih poznam, svojih otrok ne cepil.

»Za koga« in »zaradi koga« se pravzaprav cepimo….

Cepimo se zase, da se zaš?itimo proti boleznim, ki bi nam sicer lahko znatno poslabšale kvaliteto življenja, ali pa celo ogrozile naše življenje. Cepimo se pa s cepivom, ki ga »?asti« država, oz. ZZZS, oz. mi vsi, ki prispevamo v zdravstveno blagajno…to je to.

To je le nekaj misli, za lastno razmišljanje.

Cepljenje je vendar eno od tistih odkritji, ki so nam kot ?loveštvu najbolj izboljšala kvaliteto življenja. Stalno razmišljanje o cepljenju, v smislu teorije zarote, je resni?no ?udno.

ODZIV NA DISKUSIJO NA Facebooku

Uau..saj ne vem kje naj za?nem…oziroma ali naj sploh kaj napišem, oziroma ali se mi sploh da kaj pisati. Mi lahko re?ete, da pa? moram, ampak ?e sem iskrena, so mi vse te debate o cepljenju zelo odve?.

Zelo dobra je bila tista (Sašo Bratušek), da smo zdravniki za cepljenje pla?ani. Sašo mi seveda ne bo verjel…ampak še za samopla?niška cepljenja ne dobimo niti centa, kaj šele za redna…
Seveda bo marsikdo rekel, da je moja dolžnost propagirati cepljenje, vendar sama pravzaprav ne vidim prav veliko smisla, potrebe in koristi takega po?etja.
Potrebe zato ne, ker velika ve?ina staršev vidi in razume smisel in korist cepljenja, kot ga vidim sama in jih glede tega ni potrebno prav ni? prepri?evati. Tiste pa, ki cepljenje odklanjajo, je pa tudi povsem nesmiselno prepri?evati. Moj sestavek, ki sem ga napisala za Pediatrinja.si sploh ni namenjen kakšnemu prepri?evanju…tako, da me kar malo groza, ?e pomislim kaj vse bi morala brati, ?e bi resni?no hotela koga prepri?evati naj se cepi….

Moram priznati, da sem kar malo odpirala o?i in usta ob branju komentarjev in si mislila…pa kaj jim je…

V današnjih ?asih popolne odsotnosti ?uta za skupnost, je tudi povsem odve? spominjati na precepljenost, saj ta v resnici ne briga skoraj nikogar.
Raje spomnim še enkrat, da je cepljenje predvsem individualna zaš?ita. Ob stiku z nalezljivo boleznijo smo varni le ?e smo cepljeni sami. Zadostna precepljenost v nekem okolju le zmanjša verjetnost stika z dolo?eno nalezljivo boleznijo.


Poznam tudi dežele kjer je zdravstvena služba kot jo poznamo pri nas, le oddaljen privid…kjer starši svoje otroke nosijo ve? dni hoda dale?, da jih lahko cepijo, ?e imajo denar za to…kjer ne potrebujejo preventivne sestre s celim kov?kom motivacijskih pripomo?kov za propagando ustne higjene…pa da ne nadaljujem.

V tej naši lepi deželi pod Alpami se pogosto obnašamo kot razvajeni otroci s polnimi usti torte, ki cepetamo v kotu in vpijemo, da ho?emo še ve? ali ?esa no?emo…Ob tem se v?asih slabo po?utim…
O koristnosti cepljenja se mi zdi res odve? zgubljati besede…danes že lahko re?emo, da je cepljenje zgodovinsko ena najbolj pozitivnih izkušenj naše civilizacije. ?e se kdo s tem ne strinja, je to seveda njegova pravica.

Naj še enkrat ponovim, sama zelo trdno verjamem v koristnost cepljenja in se tudi redno cepim, nikoli pa nisem, ne bi in ne bom cepila otroka proti želji staršev. Staršem, ki so v dvomih vedno razložim zakaj sama menim, da je cepljenje koristno, kon?na odlo?itev je pa vedno njihova.

Nikoli v skoraj 22 letih dela v otroški medicini nisem slišala za konkreten primer, da bi kdo od zdravnikov na silo, proti volji staršev cepil otroka…Zato se mi resni?no zdijo te debate »s povišanim glasom« na fb in drugje povsem nepotrebne.

Konstruktivna diskusija na Facebooku – Zdravstvena.info dobrodošla! 

Vlasta Kunaver, dr.med., spec.pediatrije

3 replies

Comments are closed.