Delovanje srca

Srce

Na spodnjem spletnem naslovu je prikaz delovanja srca v 3d tehnologiji. Zelo poučno in nazorno prikazano.

http://www.holomatix.com/assets/heart/index.html