Današnja podoba Zdravstvene Nege

Podoba Zdravstvene Nege v modernih ?asih je velikokrat neprepoznavna oziroma v ve?ini, ko nas laiki ocenjujo se pokaže neznanje in negativna mnenja o našemu poklicu. Ta degradirana podoba se ni razvila samo v današnjih modernih ?asih pa? pa je po?asi degradirala že od momenta, ko se je rodila na Krimskih bojiš?ih.


Kaj je torej narobe z današnjo podobo ?

V medijih, poro?ilih in skozi samo zgodovino zdravstvene nege je bil naš poklic vedno podrejen drugim poklicom. Povsod je bila medicinska sestra prepoznavna kot nek nižji delavec, brez posebnega znanja/izobrazbe, katere delo je v ve?ini streženje zdravnikom in pacientom.

Poklic MS/DZ ni bil v ve?ini priznan med laiki kot profesionalni poklic . Ta sprevržen pogled pa žal ni prisoten samo med laiki, pa? pa tudi v zdravstvenih ustanovah.

Tukaj se ponekod kaže ogromna razlika med komuniciranjem sestre in zdravnika, žal je sestra v ve?ini primerov podrejena v temu primeru in se jo ne jemlje kot profesionalca svoje stroke, pa? pa le kot še enega podrejenega delavca in to je nekaj kar ljudje izven naše stroke takoj opazijo in si zapomnejo.

A glavni problem niso taki primeri pa? pa zdravstveni delavci, ki pridejo v službo samo da odštevajo minute do svojega odhoda tisti dan.

To so ljudje, ki niso zainterisirani, da bi v svoji karieri napredovali, ti posamezniki niso zainterisirani, da bi tudi svoj  poklic izboljšali in da bi izboljšali pacientovo zdravljenje.

To so ljudje, ki zaradi svojega vedenja povzro?ajo najve?jo škodo poklicu zdravstvene nege saj se na take delavce prilepijo mediji in lai?na mnenja ljudi, ki jih opazujejo.

Zdravstveni delavci moramo razumeti , da se izobraževanje v našemu poklicu ne kon?a z šolo pa? pa se nadaljuje skozi celotno kariero in razumeti moramo, da je pomembno da naš poklic predstavljamo laikom  na pravi na?in tudi takrat, ko kamere in pogledi niso obrnjeni na nas.