Cepljenje proti sezonski gripi

NAJU?INKOVITEJŠA IN VARNA VSAKOLETNA ZAŠ?ITA

huda preventiva

V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka

Za?enja se cepljenje proti sezonski gripi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporo?amo vsem prebivalcem, še zlasti bolj ogroženim skupinam: starejšim od 65 let, kroni?nim bolnikom in njihovim družinskim ?lanom, majhnim otrokom in njihovim družinskim ?lanom, nose?nicam, ljudem, ki ?akajo na sprejeme na bolnišni?no zdravljenje ter zdravstvenim in drugim delavcem, ki so pomembni za delovanje razli?nih dejavnosti.

Cepljenje je smiselno opraviti vsako leto še pred za?etkom zime in obdobjem kroženja virusov. V primerjavi z drugimi državami je precepljenosti proti gripi v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji.

Gripa predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje in ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost. Gripa je nevarna zaradi možnosti pojava epidemij in resnih zapletov, kot so virusne in bakterijske plju?nice. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroni?nih bolezni ve?inoma poteka kot nekajdnevno vro?insko stanje z respiratorno simptomatiko in bole?inami v mišicah in sklepih.

Pri bolnikih s kroni?nimi boleznimi, starejših osebah, majhnih otrocih in nose?nicah pa bolezen lahko poteka s težjo klini?no sliko s pogostimi zapleti in višjo smrtnostjo. Naju?inkoviteje se pred gripo zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, ?eprav je pri nekaterih skupinah (starejši, kroni?ni bolniki, imunsko oslabljeni …) uspešnost cepljenja lahko nižja.

Cepljenje proti gripi je koristno, saj š?iti pred okužbo in zapleti, ki gripo spremljajo. Pri najbolj ogroženih skupinah zmanjšuje tveganje za smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Cepljenje proti gripi je še zlasti priporo?ljivo za kroni?ne bolnike, starejše osebe, majhne otroke (od šest mesecev do drugega leta starosti) in nose?nice ter za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe (zdravstvene delavce in sodelavce ter druge nujne službe).

Child With Cold

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da š?iti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajo?i sezoni. ?eprav cepivo ne prepre?i vseh primerov gripe, vseeno predstavlja najboljšo obrambo pred boleznijo. Zaš?ita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja ve? mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka. Cepiti se je potrebno vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvi? cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka.

Uspešnost cepiva je odvisna predvsem od starosti in imunske sposobnosti prejemnika cepiva ter od podobnosti virusov, ki krožijo, s tistimi, ki so v cepivu. Podatki vsakoletih študij kažejo, da cepivo prepre?i gripo pri 50–90 odstotkih zdravih odraslih, mlajših od 65 let, in prepre?i hospitalizacijo zaradi plju?nice in gripe pri 30–70 odstotkih cepljenih starejših osebah in kroni?nih bolnikih .

Cepiti se ne smejo cepiti osebe, ki so kdaj imele resno alergi?no reakcijo na cepivo proti gripi ali katerokoli snov, ki je lahko prisotna v cepivu v sledovih, npr. jaj?ne beljakovine in osebe, ki prebolevajo akutno bolezen  z visoko telesno temperaturo (nad 38 °C). Prijave neželenih u?inkov po cepljenju proti gripi v Sloveniji so redke, ?e upoštevamo število razdeljenih odmerkov cepiva.

V letih od 2007 do 2011 je bilo v Sloveniji razdeljenih od 130.000 do 200.000 odmerkov cepiva proti gripi letno in v tem obdobju smo letno prejeli od 6 do 23 prijav neželenih u?inkov po cepljenju proti gripi. Ve?inoma je šlo za lokalne reakcije na mestu cepljenja (rde?ina, bole?ina, oteklina), povišano telesno temperaturo, slabost, utrujenost in glavobol. Vsi ti neželeni u?inki so bili blagi in so minili brez posledic.

srca zdravstveni delavci

Precepljenost proti gripi v Sloveniji je nizka

Svetovna zdravstvena organizacija gripo prepoznava kot pomemben javnozdravstveni problem, zato je evropskim državam ?lanicam že pred leti postavila cilj – dose?i vsaj 75 odstotno precepljenost rizi?ne populacije (starejše osebe in osebe s kroni?nimi obolenji).

V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka – prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih okrog 88.000 oseb, od tega 50.600 starejših od 65 let. V primerjavi z drugimi državami EU je precepljenost starejših proti gripi v Sloveniji med najnižjimi. Zato bi bilo v Sloveniji potrebno dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizi?nih skupin in zdravstvenih delavcev. S pove?anjem precepljenosti pri teh skupinah bi prepre?ili težje poteke bolezni in številne zaplete, kar bi pomenilo znaten prihranek v zdravstvu.

Kje se bo mogo?e cepiti?

Cepljenje se bo izvajalo pri izbranih zdravnikih in obmo?nih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na ve?ini obmo?nih enot: Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Ravne na Koroškem, Kranj in Maribor bomo s cepljenjem pri?eli 6. oktobra 2014, medtem ko bomo na obmo?ni enoti Koper in Nova Gorica s cepljenjem za?eli 20. oktobra 2014.


Priporo?amo, da se prebivalci na cepljenje naro?ijo. V spodnji tabeli so kontaktni podatki in delovni ?as ambulant. Cene cepljenja je 12,00 evrov, za vse kroni?ne bolnike in starejše od 65 let pa je cena cepljenja 7,00 evrov.

OE Naslov Tel. za naro?anje Delovni ?as Za?etek cepljenja
Celje Ipav?eva 18
3000 Celje
03 42 51 12103 42 51 122 od pon. do pet.:od 8. do 12. ure 6.10.2014
Koper Vojkovo nabrežje 4a
6000 Koper
05 66 30 842 od pon. do pet.:od 8. do 10. ure 20.10.201
Murska Sobota Arhitekta Novaka 2b
9000 Murska Sobota
02 53 02 14302 53 02 142 od pon. do pet.:od 7. do 12. ure 6.10.2014
Maribor Prvomajska ulica 1
2000 Maribor
02 45 00 145 od pon. do pet.:od 8. do 12. ure

sre. in ?et.:

od 14. in 17.ure

6.10.2014
Novo mesto Mej vrti 5
8000 Novo mesto
07 39 34 140 od pon. do pet.:od 9. do 11. ure 6.10.2014
Nova Gorica Vipavska cesta 13, Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
05 330 86 10 od pon. o ?et.:od 9. do 12. ure,

 

20.10.201
Ravne na Koroškem Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem
02 87 05 60802 87 05 612 tor., ?et., pet.:od 7. do 10. ure 6.10.2014
Ljubljana Zaloška 291000 Ljubljana 01 586 39 2001 586 39 00 od pon. do ?et.:od 8. do 13. ure,

pet. od 8. do 11. ure

6.10.2014
Kranj Gosposvetska ulica 124000 Kranj 04 2017 161 od pon. do ?et.:od 7. do 12. ure.

Pet.: od 7. do 10. ure

 

6. 10. 2014