Mobilna aplikacija za prvo pomo?

prva pomoc aplikacija huda

S pove?anjem števila nenadnih obolenj in nesre? se pove?ujejo tudi potrebe po nudenju prve pomo?i. Ljudje prve pomo?i zaradi razli?nih vzrokov mnogokrat ne nudijo, eden od njih je tudi pomanjkanje znanja. V teh situacijah ponavadi priro?nika za prvo pomo? nimamo v bližini, od zadnjega te?aja pa je že preteklo nekaj let. Danes nas ima vse ve? uporabnikov pametne telefone, ki nam omogo?ajo dostop do najrazli?nejših informacij. Zato bi bilo smiselno, da izkoristimo možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija, torej da imamo vir informacij vedno ter predvsem hitro in lahko dostopen. Preberi več

Svetovni teden cepljenja 2014

cepljenje

V zadnjem tednu aprila (24.?30. april 2014) po celem svetu obeležujemo Svetovni teden cepljenja, ki letos poteka pod globalnim geslom “Cepimo se za zdravo prihodnost”. Za evropsko geslo letošnje obeležitve je Svetovna zdravstvene organizacija izbrala slogan “Cepljenje za vse življenje”, s katerim želimo opozoriti na pomen cepljenja v vseh življenjskih obdobjih. Preberi več

Predsednik države Borut Pahor kot reševalec in prostovoljec

borut pahor resevalec (3)

V okviru projekta “SKUPAJ – spodbujajmo drug drugega” je predsednik države opravljal prostovoljno delo v zdravstvenem domu Sevnica. Vsa ?ast!
Na voljo je nekaj fotografij.

Uniforma reševalca mu kar pristoji, kajne dekleta?  :)

Preberi več

Heliport klini?ni center Ljubljana

heliport UKC LJ

Heliport UKC Ljubljana predstavlja pridobitev tako za osrednjo kot celotno Slovenijo, pomemben pa je tudi za povezavo preko meja, saj bo s tem omogo?ena optimalna povezava do naše osrednje zdravstvene institucije za vse urgentne primere helikopterskih prevozov, kot na primer: poškodovancev, bolnikov iz drugih bolnišnic, prevozov novorojen?kov v inkubatorjih in podobno.
Preberi več

?loveško telo malo druga?e

Radi bi Vam predstavili nekaj fascinantnih dejstev o ?loveškem organizmu.  ?loveško telo malo druga?e! Dejstva in zanimivosti o ?loveškem telesu si preberite v nadaljevanju.

Clovesko telo anatomija clovek

Preberi več

Odprtje heliporta v Splošni bolnišnici Jesenice

SBJ – Splošna bolnišnica Jesenice je postala prva bolnišnica v Sloveniji z modernim heliportom. S tem odprtjem 20.6.2012  so poskrbeli za boljšo varnost tako pacientov kot tudi zaposlenih.

Preberi več

Nešteto razlogov za življenje – zaklju?ek kampanje

Simboli?en zaklju?ek kampanje Nešteto razlogov za življenje z izidom Knjige, ki jo piše življenje, in otvoritvijo stalne fotografske razstave

Preberi več

Utrinki iz razprave strokovnjakov s podro?ja zdravstva – SLOVENCI SVOJE ZDRAVJE OCENJUJEMO KOT (ZELO) DOBRO

Philips z letošnjim letom v Sloveniji tudi intenzivneje predstavlja svoje aktivnosti na podro?ju medicine in zdravstva. Pri svojih inovacijah in izdelkih v ospredje postavlja posameznika, zato so izvedli raziskavo o zdravstvenem stanju Slovencev, rezultate pa primerjali z realnimi statisti?nimi podatki, kar so na okrogli mizi pokomentirali tudi strokovnjaki s podro?ja zdravstva. Pri vzpostavljanju trajnostnega sistema zdravstva vse ve?ji pomen pridobivajo pravo?asne diagnoze, klju?no vlogo pri tem pa imajo tehnološke inovacije in raziskave.

Preberi več

Zdravstveni dom – Vizija prihodnosti

zd-kraj-zdravstveni-domS sprejetjem deklaracije iz Alma Ate pred ve? kot tridesetimi leti so se države sveta odlo?ile, da svoje zdravstvene politike usmerijo v osnovno zdravstveno dejavnost.

V naslednjih tridesetih letih se na svetovni ravni kljub deklarativnim pozivom in zavezanosti k tej strategiji premik na bolje ni zgodil.

To je bil razlog, da je Svetovna zdravstvena organizacija jeseni leta 2008 izdala novo poro?ilo, ki ponovno poziva države , da osnovni zdravstveni dejavnosti  posvetijo ve?jo pozornost in da svojo zdravstveno politiko preusmerijo od golih kazalcev u?inkovitosti in poslovne uspešnosti zdravstvenega sistema k zagotavljanju zdravstvenega varstva na osnovni ravni.

Preberi več