V evropi do leta 2030 pomanjkanje 600.000 medicinskih sester

primanjkovanje medicinskih sester

Po projekcijah, raziskavah in analizah centra EU Skills Panorama Analytical Highlight (CEDEFOP) naj bi do leta 2030 v evropi primanjkovalo 600.000 medicinskih sester.

Potrebe po medicinskih sestrah se pove?ujejo vsako leto za cca. 10%. Je ?as, da se politiki resno pri?nejo ukvarjati s tem problemom in sprostijo zaposlovanje ter pove?ajo vpis na srednje šole in fakultete?!?! Preberi več

Fakulteta za zdravstvo Jesenice

M1-07

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Izvajamo visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in dva študijska programa na drugi stopnji, to sta strokovna magisterija Zdravstvena nega (mag./2I.) in Promocija zdravja (mag./2l.). Preberi več

Skrb za duševno zdravje je klju?na za posameznika in družbo

sestavljanka

Krepimo prizadevanja za destigmatizacijo vseh duševnih motenj

Ljubljana, 8. oktober 2014 – Že od leta 1992 je 10. oktober posve?en obeležitvi Svetovnega dneva duševnega zdravja. Letošnjo svetovno temo »Živeti s shizofrenijo« smo v Sloveniji razširili na »Živeti z duševno motnjo in vsakodnevnimi izzivi«. S tem želimo poudariti tako skrb za ljudi z duševnimi motnjami (tudi s shizofrenijo) in njihove svojce kot tudi skrb za dobro po?utje slehernega izmed nas ter njegovo spoprijemanje z vsakodnevnimi težavami. Preberi več

Gradnja novega urgentnega centra na Jesenicah

nov urgentni center jesenice

Slovenija bo do konca leta 2015 dobila prve nove urgentne centre. Urgentnih centrov po deset in se gradijo s pomo?jo evropskih sredstev.

Definitivno bo nov Urgentni center Jesenice pomembna pridobitev za vse paciente gorenjske regije in tudi za zaposlene v bolnišnici.

Zgrajen bo kot prizidek na zahodni strani ambulantnega objekta v katerem se nahaja tudi obstoje?a bolnišni?na urgenca, del specialisti?nih ambulant, sprejem, oddelek za laboratorijsko diagnostiko ter lekarna in kuhinja.
Preberi več

Priložnost in spodbuda za opustitev kajenja

kajenjeV soboto, 31. januarja 2015, bomo obeležili Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Zaradi bolezni, povzro?enih s kajenjem, umre približno polovica kadilcev.

V Sloveniji to vsako leto pomeni smrt 3.600 posameznikov ali skoraj 10 na dan, pri ?emer vsak ?etrti umre pred 60. letom starosti.

?imprejšnja opustitev kajenja pomembno izboljša zdravje in podaljša življenjsko dobo.

V pomo? pri opustitvi kajenja so v Sloveniji na voljo številne brezpla?ne vrste pomo?i, tudi svetovalni telefon za pomo? pri opuš?anju kajenja na številki 080 2777. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjamo, da so bolezni in smrti, povzro?ene s kajenjem, prepre?ljive in nepotrebne. Preberi več

Ustanovno sre?anje Sekcije za raka plju? in okrogla miza: Miti in dejstva o raku plju?

Sekcija RP 1m

November – svetovni mesec ozaveš?anja o raku plju? v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije obeležujemo že od leta 2007 pod geslom »Ne zasen?i svoje usode!«

Za letos smo na?rtovali ustanovitev sekcije za raka plju?, v kateri se bodo bolniki in strokovnjaki združili v boju proti tej nevarni bolezni in v?eraj v ponedeljek, dne 3. novembra 2014 organizirali okroglo mizo Miti in dejstva o raku plju?.

V Sloveniji odkrijejo že okrog 1300 novih primerov, 10 % tudi pri nekadilcih. Preberi več

Cepljenje proti sezonski gripi

NAJU?INKOVITEJŠA IN VARNA VSAKOLETNA ZAŠ?ITA

huda preventiva

V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka

Za?enja se cepljenje proti sezonski gripi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporo?amo vsem prebivalcem, še zlasti bolj ogroženim skupinam: starejšim od 65 let, kroni?nim bolnikom in njihovim družinskim ?lanom, majhnim otrokom in njihovim družinskim ?lanom, nose?nicam, ljudem, ki ?akajo na sprejeme na bolnišni?no zdravljenje ter zdravstvenim in drugim delavcem, ki so pomembni za delovanje razli?nih dejavnosti. Preberi več

S peša?enjem in kolesarjenjem do boljšega zdravja ljudi in okolja

Foça - People cycling and walking

Onesnaženost zraka zaradi prometa predstavlja resno grožnjo zdravju prebivalcem številnih držav v svetu, prav tako prekomerna izpostavljenost hrupu cestnega prometa negativno vpliva na posameznikovo zdravje in po?utje.

Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podpiramo aktivnosti ob Evropskem teden mobilnosti, ki bo letos od 16.  do 22. septembra 2014 potekal pod sloganom »Naše ulice, naše odlo?itve«. Preberi več

Gorenjska je bogatejša za novo Fakulteto za zdravstvo Jesenice

brosura mag

Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, ki je bila akreditirana septembra 2006, je v letu 2014 uspelo preoblikovanje v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ). Postopek preoblikovanja je tekel od 2011 naprej. Postati fakulteta pomeni, da visokošolski zavod izkazuje zadostno stopnjo razvitosti raziskovalnega dela na akreditirani znanstveni disciplini delovanja (zdravstvo) in kakovostne doma?e in mednarodne znanstvene objave. Preberi več

Razmišljate, da bi ponovno postali študent zdravstvene nege in si izboljšali vaše karierne priložnosti?

Postani-magister_1020x400px

Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (FZJ) vam v študijskem letu 2014/2015 ponujamo možnost vpisa na redni magistrski študij zdravstvene nege. Kljub temu, da študij ni sofinanciran s strani države, smo za vas pripravi ponudbo, za katero menimo, da je finan?no sprejemljiva. Na ta na?in se vam želimo približati, da bi lahko drugo stopnjo izobrazbe pridobili na FZJ. Naš magistrski študij je v klini?nih okoljih prepoznan kot kakovosten, projekti in magistrska dela pa pomembno prispevajo k razvoju stroke zdravstvene nege, kar je osnovni namen študija na drugi stopnji.

Ve? informacij o študiju, ki bo potekal na Jesenicah, imate na spletni strani fakultete www.fzj.si

Prva prijava je preko e VŠ spletnega portala: http://portal.evs.gov.si/prijava možna do 12. 9. 2014 Preberi več