Reševalna vaja Ljubelj 2013 – preizkus pripravljenosti sil za zaš?ito in reševanje

Vaja Ljubelj 2013 (8)

Vaja Ljubelj 2013 oz. preizkus pripravljenosti sil za zaš?ito in reševanje, pa tudi nadgradnji tako na?rtov reševanja kot celovitega koncepta ukrepanja ob nesre?ah v daljših enocevnih cestnih predorih, se je kon?ala zgodaj zjutraj v soboto, 13. aprila.

Oglejte si slikovne utrinke in videoposnetek iz vaje Ljubelj 2013

Preberi več

Simpozij o urgentni medicini 2012 – utrinki

Strokovnost, organiziranost, novitete, sproš?eno vzdušje in prijetna morska atmosfera na vrhuncu tako kot vsako leto!

Bilo je odli?no :)

Preberi več

Strokovnjaki opozarjajo na pravo?asno odkrivanje plju?nih bolezni

V Sloveniji vse ve? plju?nih bolezni, ki jih je potrebno zdraviti

Ljubljana, 10. maj 2012 – Astma in KOPB sta ?edalje bolj pogosti bolezni, ki zahtevata pravo?asno odkrivanje in ustrezno zdravljenje.

Preberi več

Nešteto razlogov za življenje – zaklju?ek kampanje

Simboli?en zaklju?ek kampanje Nešteto razlogov za življenje z izidom Knjige, ki jo piše življenje, in otvoritvijo stalne fotografske razstave

Preberi več

Utrinki iz razprave strokovnjakov s podro?ja zdravstva – SLOVENCI SVOJE ZDRAVJE OCENJUJEMO KOT (ZELO) DOBRO

Philips z letošnjim letom v Sloveniji tudi intenzivneje predstavlja svoje aktivnosti na podro?ju medicine in zdravstva. Pri svojih inovacijah in izdelkih v ospredje postavlja posameznika, zato so izvedli raziskavo o zdravstvenem stanju Slovencev, rezultate pa primerjali z realnimi statisti?nimi podatki, kar so na okrogli mizi pokomentirali tudi strokovnjaki s podro?ja zdravstva. Pri vzpostavljanju trajnostnega sistema zdravstva vse ve?ji pomen pridobivajo pravo?asne diagnoze, klju?no vlogo pri tem pa imajo tehnološke inovacije in raziskave.

Preberi več

»Dojenje – presegamo omejitve ?asa in prostora«

V Laškem je 7. in 8. oktobra potekal že 7. Mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji z  naslovom »Dojenje – presegamo omejitve ?asa in prostora«. Predavali so ugledni doma?i in tuji predavatelji.
Vsebina simpozija je bila razdeljena v tri tematske sklope:
1.    Prehrana dojen?ka.
2.    Novorojencem prijazne porodnišnice v Sloveniji in tujini.
3.    Kenguru metoda, starševstvo in dojenje.

Preberi več

Autism Connections Europe 2011

Ob zaklju?ku mednarodnega projekta ACE, ki se je za?el že leta 2009 in ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko u?enje, je v ?etrtek, 29. septembra 2011, v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaklju?na celodnevna konferenca, in sicer v sklopu 3. Festivala avtizma.

Preberi več

15. letnica katedre za družinsko medicino MF v Ljubljani

KAJ LAHKO KATEDRA ZA DRUŽINSKO MEDICINO OB SVOJI 15-LETNICI PONUDI OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI IN ZDRAVSTVENI POLITIKI

Slavnostni nagovor ob 15-letnici delovanja Katedre za družinsko medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani

prof. dr. Igor Švab, predstojnik Katedre za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani

Preberi več

Projekt virus in 1.december svetovni dan boja proti AIDS-u

IMG_8277Projekt VIRUS je javnozdravstveni projekt, ki poteka pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije. S projektom želimo študentje medicine odgovoriti na problematiko spolno prenosljivih okužb (SPO) v Sloveniji.

Naše delovanje je osredoto?eno predvsem na dva nivoja: izobraževanje u?encev in dijakov o SPO in varni spolnosti na naših delavnicah ter izobraževanje oz. ozaveš?anje širše javnosti z vseslovensko akcijo ob 1. decembru – dnevu boja proti aidsu.

Delavnice potekajo tekom celega leta predvsem na osnovnih in srednjih šolah ljubljanske regije ter v nekaterih šolah v doma?ih krajih izvajalcev. Mladim skušamo na njim ?im prijaznejši in nevsiljiv na?in (t.i. peer education) približati tematiko spolnosti, jih izobraziti o SPO ter o zaš?iti pred njimi.

Poseben poudarek je deležna okužba z virusom HIV. Tako vsako leto izobrazimo med 3000 in 3500 mladih.

1. december je mednarodni dan boja proti aidsu.

Na ta dan povsod po svetu potekajo najrazli?nejše akcije in programi, ki ljudi opozarjajo na probleme okužbe z virusom HIV in aidsa. V Društvu študentov medicine Slovenije smo se že pred dvanajstimi leti odlo?ili, da tudi mi aktivno pristopimo k boju proti tej bolezni sodobnega sveta.

V ta namen bomo letos že enajsto leto zapored pod novim sloganom Prenašaj sporo?ilo, ne virusa organizirali akcijo »1. december – svetovni dan boja proti aidsu«.

Preberi več